torsdag 20 juni 2013

Försök igen, du har hur många chanser som helst

Medvetandet Uppkomst, mitt forskningsprojekt har haft som avsikt att publiceras i tre böcker: 

Succébo-fröet till framgång, "Tolv Sinnen" och den bok jag nu skriver på "Försök igen". Den gör upp med trial and error och menar att det handlar om - Try and try again! Under arbetet med dessa böcker är det som att åka slalom mellan ytterligheter men det finns en tråd och det handlar om livets sökande efter det gynnsamma.

Under året har några uppmärksammade incidenter inom ungdomsidrotten påmint mig om hur viktigt det är att bli medveten om idrottens värdegrund och jag påmindes om en stor förebild, Bela Rerrich fäktningsmästaren och läromästaren.

Det blev också ett blogginlägg där jag nämner hans betydelse, "Försök igen". Han var sinnebilden av respekten för vars och ens unika väg att förverkliga sig själv, något som jag lyft fram i Coacha Unga med Livskompassen.

Eftersom min wikipediasida återigen blivit angripen av en och samma person som uppvisar avundens och stalkingens tecken beslöt jag att skriva en lite biografi:
Börje Peratt Biografi: En banbrytande mångsidighet.

Tänkte att det skulle kunna väcka ännu lite mer ... samtidigt var det rätt bra att kortfattat teckna ned några minnesstolpar.

Midsommarveckan avslutas med att ta ned utställningen Sommardrömmar som jag fick tillfälle att uppleva som värd eftersom jag deltar med några litografier.  Fick tre av fyra sålda så  det var ju också framför allt en uppskattning av att någon har tyckt om dessa mina "minnesbilder" från underbara Öland.

Börje Peratt  
LinkedIn