måndag 22 juli 2013

Att återvinna sig själv och sin andlighet

I en artikel på min blogg utforskaren Andlighetens och humanismens fiende tar jag upp olika perspektiv på andlighet, historiskt och även utifrån innehåll och form. Det blir en kort översiktlig bild men avsikten är att ge en mindre förenklad bild än den som debatteras på vissa forum där okunnigheten tycks dominera.En avsikt är också att visa på att andlighet är en naturlig del av varje människa och kan bara stängas ute av sjukdom, skada eller medveten kraft.
"Sättet att finna tillbaka till en vision om sig själv kan gå många vägar. Sökandets och prövandets väg ger olika alternativ och möjligheter till den som vågar kliva utanför boxen. Kom fram till vad som är det mest viktiga av allt. Vad betyder mest av allt? Vem vill du verkligen vara? Vem vill du bli? När man är klar över vad som är den goda människa man vill vara, den människa som vill upptäcka kärlekens kraft och medmänsklighetens styrka. Lägg allt fokus på att ta emot det goda och ge det goda från dig."
I detta sammanhang blev det också naturligt att visa på psykopatins utbredning.
Nyateismen med rötter i antihumanismens filosofier har sitt ursprung i marxismens idéer såsom materialism och ateism. Denna rörelse har genom Paul Kurtz annekterat humanismen eftersom antihumanism som begrepp inte var ett gångbart försäljningsargument.
Antihumanismens mest kända representanter är ”De fyra nyateistiska ryttarna”.
De kännetecknas av rigid ateism och försvarar sin trosföreställning med pseudovetenskapliga argument. (Vetapedia)
Det finns en liten minoritet högljudda som lägger ned mycket energi på att trasa sönder sin eget inre genom att försöka angripa andra. Som sagt det är väldigt självdestruktivt och kostsamt.

Här passar Jesus ord "Förlåt dem eftersom de inte vet vad de gör."

 Börje Peratt