måndag 21 september 2009

David Icke

Såg häromdagen en dokumentär om och med den engelske kontroversielle författaren och samhällsdebattören David Icke i kanal 5. Icke hävdar att världens härskarfamiljer både kungar och presidenter och företagsledare härstammar från en utomjordisk reptilsläkt som lever i en annan dimension än vanliga människor gör. De ingår enligt Icke i ett hemligt nätverk vid namn "Brödraskapet", som leds av den hemliga gruppen Illuminati. Icke utgår således från en konspirationsteori som har sitt ursprung i ett "hemligt sällskap". Det finns mycket som är motsägelsefullt och ren rappakalja i Ickes argumentering men eftersom Icke trots allt har en ganska betydande grupp åhörare och hans program återkommer i TV är det åtminstone för mig av värde att reda ut en del av hans eventuella källor och tankegångar.
Det som slår mig är att Icke sannolikt blivit inspirerad av TV-serien V från 1983. Den handlar om utomjordingar, reptiler som käkar råttor men ser ut som människor. V-manuset har hämtat sin inspiration från Nazismens ideologi och dess mål att nå världsherravälde.
Utanpå detta har vi medeltidens alla olika hemliga ordnar såsom Frimurarorden. Den anser Icke ingår i det hemliga sällskapet som ska ta över jorden och bilda världsregering. Om man gör en översyn av Frimureriet så kan man se att även denna rörelse består av många olika inriktningar och har vuxit genom delning såsom så många andra ideologiska och religiösa rörelser gjort. Om det vore en enda röst skulle det bara finnas en enda rörelse.
Låt oss se över några andra av Ickes påståenden. Vi börjar med reptiler.
Enligt Darwin och enligt genetiken så härstammar också mänskligheten från reptiler. Närmast kan vi ju hitta ledtrådar i det som vi halvt på allvar kallar "reptilhjärnan" som utgör centret för våra instinkter och överlevnadsfunktioner.
Icke hävdar att dessa Illuminatis har tillgång till andra sinnen än de fem. Själv använder sig Icke också av andra sinnen inte minst "det sjätte" men också "inre metafysiska" sinnen som enligt de troende gör det möjligt att kommunicera med både andar från andra sidan och andliga gudomliga vägledare som också ger profetiska budskap. Så det han beskyller Illuminatis för är ju så som han själv "fungerar".
Icke anser att Sionismen och judarna är verktyg för att nå världsherravälde. Israel drömmer knappast om världsherravälde bara att kunna få leva i fred i Israel.