torsdag 24 september 2009

Dollarns fall och Obamas tvångströja

Dollarn faller och USA med den. De fruktansvärda skulder som USA nu täckt upp med astronomiska lån bland annat från Kina bakbinder USA inte bara ekonomiskt utan också politiskt och militärt. Det sänker Obamas handlingskraft både inrikes och internationellt. I denna stund kan det komma en motreaktion som ger konservativa och mörka krafter inom USA underlag för en farlig och konspiratorisk förvandling av USA. Må det inte ske. Må Barack Obama fortsätta på sin linje att i humanismens och demokratins anda förbättra för de utsatta människorna både i USA och i världen. Må han fortsätta kritisera Israel för deras folkrättsliga övergrepp på palestinier och deras land. Må han våga ta upp mänskliga fri och rättigheter med Kina och må han kräva skydd för Tibet och deras folk. Må skyddet kring Obama räcka.