måndag 12 juli 2010

Miljöpartiet - antimiljö & straffpartiet

Vägtullarna skapades för att minska infartstrafiken men även då man lämnar staden kostar det. Ja de som kör in måste ofta också tillbaka så varför inte pungslå bilisterna så många gånger som möjligt. Miljöpartiet driver frågan om att även de som kör förbi Stockholm ska betala. Det blir märkligt när man genomför en skatt med motivet att spara miljön som sedan i själva verket blir en straffskatt för att man över huvud taget kör bil.
Att avskaffa Kärnkraften är Mp´s hjärtefråga. Men idag är det kärnkraften som är den renaste och billigaste energikällan. Över hela världen sprids också teknologin med rasande fart. Skulle MP komma till makten riskerar lilla Sverige att stå där med gammal teknik och bli omkörda globalt.
Vilka är det som lägger straffskatt på vindkraft? Skatteverket naturligtvis. Man skulle hoppas att MP tar avstånd från det men i praktiken så spelar man här under täcket med kolkraften och bryter mot alla sina ideal. Konsekvenserna blir att vi får ett antimiljöparti.
Tar då MP den lilles parti? Knappast. Vi som arbetar med musik, film och skriver böcker har ingen chans i Mp Sverige.
I Miljöpartiets strafflinje ingår att kulturarbetarna ska förvandlas till slavarbetare som inte får ersättning för sina jobb. Man värnar illegal nedladdning och straffar de som skapar. Emedan de som stjäl ska gå fria. De rödgrönas linje tycks gå ut på att demoralisera grundläggande värden och sopa bort svensk välfärd och den stabilitet som Alliansen lyckats bygga upp.