lördag 29 oktober 2011

Visionen av Kadaffis avrättning

20 september fick jag en stark föraning om att Kadaffi skulle avrättas av sitt folk. Jag diskuterade den med några närstående. Bilden var "världens tak" och en snara.
Diskussionen handlade om att han borde ha lämnat Libyen för att om han var kvar och blev infångad skulle nog processen bli kort.

En månad senare den 20 oktober rapporterades hans tillfångatagande och straxt därpå spreds skakiga bilder som ansågs visa upp en döende eller död Kadaffi. Senare mobilinspelningar visar hur han infångas och misshandlas. Man hör rebeller som skriker att han inte får dödas. Men uppenbarligen har en ung exalterade rebell avrättat honom med ett skott i magen. Här får min vision ett klargörande. "Världens tak" betyder till allmänt globalt beskådande. "Snara" betyder klinisk avrättning.

Ett infångande och ett juridiskt förfarande hade sannolikt lett till en utdragen process med en maratontalförsvarande exdiktator och ett möjligt begränsat livstidsstraff. Risken fanns även för en möjlig frigivning pga av sjukdom eller liknande som kunde ha lett till att någon vänligt sinnad diktatur hade fått ta hand om honom och låtit honom bo inom sina gränser.

Infångandet av Kadaffi hade högsta prioritet och uppmaningen var "död eller levande". Således var Kadaffis öde beseglat.

Det är fascinerande hur det kreativa medvetandet kan komma upp med bilder som påminner om drömmens värld att påvisa föraningar och sammanhang med arketypiska bilder.