fredag 4 maj 2012

Från Descartes till Lárus

Descartes är en ofta missförstådd fransk vetenskapsman som lyfts fram för att försvara reduktionism, rationalism och naturalism. I själva verket ger han inte stöd för något av dessa förminskande tänkesätt utifrån hur de definieras idag.
Descartes och reduktionismen.

Samtal med Lárus – om Islands återuppbyggnad
Lárus Ýmir Óskarsson, isländsk film och TV-regissör var en av initiativtagarna till Islands återuppbyggande. Han inleder en serie artiklar som jag kommer att ha under rubriken "Samtal med..."
Artikeln introduceras på Humanism och Kunskap och publiceras på NewsVoice.

Börje Peratt