fredag 7 november 2014

Börje Peratt - Tre artiklar om medvetande

Tre artiklar som kan verka motstridiga då den ena handlar om ett sannolikt avslöjande av påstått "fysiskt mediumskap" genom vetenskaplig metod och den andra om avslöjande av rigida skeptiker som saknar kunskap, kompetens och karaktär för att bedriva vetenskaplig metod. 

Den tredje artikeln är en introduktion till Nordamerikanska Indianers syn på andlighet och särskilt Ojibwestammen som finns bland annat i Michigan där jag mötte några representanter.

Skeptisk om (pseudo) skeptiker

Skeptisk om Skeptiker (skeptical About Skeptics) är en sida som drivits av forskare som vill avslöja hur pseudoskeptiker agerar. Jag har översatt deras introduktionssida och kommer på min utforskarblogg att lägga upp artiklar från Skeptisk om Skeptiker.  

Referenser
1) Torbjörn Sassersson, Newsvoice: Grupp av forskare skapar motpol till organiserade skeptiker och internettroll Länk
2) Börje Peratt Humanism & Kunskap "Skeptisk om Skeptiker"
 

Fysiskt mediumskap?

Jag var på en redogörelse för en vetenskaplig studie om Fysiskt mediumskap som i mina ögon blev en studie i något annat osäkert vad. Först och främst handlade det om ett enskilt fall – Kai Mügge, som utövade en form härstammande från aderton- och tidigt nittonhundratal. Dvs den där man sitter i ett kabinett och utövar seansen i nästintill totalt mörker. För mig är det och har alltid varit omgärdat av humbug, mystifierande och diverse artisteri. Så själva formen reser mängder av misstankar. Läs mer Utforskaren  

Referens
Börje Peratt Avslöjat påstått fysiskt mediumskap?

Åskvarelser

Syftet med Utforskarbloggen var ursprungligen att utforska och beskriva olika verkligheter med inriktning på hälsa, psykologi, trosföreställningar och medvetandeforskning.
Aldrig skulle jag väl tro att den kom att utforska samhällsnedbrytande aktiviteter från ett nyateistiskt inkvisitoriskt håll som tack vare Internet och Google kunde vinna oförtjänt spridning.

Jag har nu återvänt från en USA resa och mötte där bland annat en andlig ledare för Chippawee stammen och han berättade om en profetia om ”thunderbeings”, åskvarelser. Det finns onda och goda men det är nu de onda som styr världen. Och de utnyttjar förvirrade själar som ovetandes om vilka de tjänar utför nedbrytande uppdrag. Jag kom ganska snart att se sambandet med antihumanisterna.

Referens
Börje Peratt Profetia om åskvarelser

Börje Peratt
Börje Peratt officiell hemsida