tisdag 11 november 2014

Triumf för okunnighet över kunskap

Hur Pseudoskeptiker blockerar vetenskapliga framsteg

”Ett starkt skäl för att hitta fel med debunkers som kallar sig skeptiker är att de är skeptiska endast i en riktning.”
- Henry Bauer
 En återpublicerad och översatt artikel från Skeptisk om Skeptiker (skeptical About Skeptics)
1794 publicerade den framstående italienska fysiologen Lazzaro Spallanzani (1729-1799), en av grundarna av experimentell biologi, en utmanande studie om fladdermössens förmåga att styra sig fram bland hinder.

Denna studies resultat kom att ifrågasättas av en pseudoskeptisk vetenskap som därmed i praktiken stoppade utvecklingen av radar i ett och ett halvt sekel. Om däremot man erkänt resultatet hade vi kanske haft radar redan under 1800-talet och därmed hade sannolikt flera skepp aldrig gått på isberg däribland Titanic.
i Sverige leds pseudoskeptikerna av VoF och anti-Humanisterna. De stoppar alltså förutsättningarna för sådan forskning som kan leda till resultat av godo för mänskligheten och jorden.

 Börje Peratt
Börje Peratt officiell hemsida
Börje Peratt/Wikipedia