fredag 14 november 2014

Tillkomsten av CSI nyateistisk rörelse

 Börje Peratt Utforskaren har blivit en blogg för att kartlägga och beskriva näthat, näthuliganism och särskilt den organiserade formen av åsikts och livsåskådningsförtryck som bedrivs av den så kallade skeptikerrörelsen. Som jag ofta vill tillägga är inte skeptiker utan pseudoskeptiker.

Ett av åtaganden där har blivit att översätta och återpublicera artiklar från Skeptical about skeptics. När den sidan under några dagar försvann från nätet (hackad?)  beslöt jag att istället lägga upp delar av egna artiklar som publicerats på andra ställen.

Börje Peratt

Den ateistiska skeptikerrörelsens tillkomst

Utdrag ur egen artikel publicerad på Newsvoice
Humanisterna och antihumaniströrelsens historik – En ulv i fårakläder länk

Paul Kurtz, professor i filosofi vid State University, USA blev ordförande i Humanistunionens styrelse och skulle bli Julian Huxleys vapendragare i den slutliga omformningen mot en ren ateistisk agenda.
Här föddes skeptikerrörelsen med dess ifrågasättande av oliktänkande och andligt troende. Kurtz blev också den som anstiftade kritiken mot och förföljelsen av det paranormala.

Intresset för den marxistiska ideologin förenade Kurtz med Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan. 1982 grundade de i samverkan med framträdande socialdemokrater en svensk avdelning av CSI, Vetenskap och Folkbildning som idag kan liknas vid en sekt.

Hur kommer det sig att de har blivit en rörelse för förtryck och hot mot mänskliga rättigheter? Hur blev de representanter för pseudovetenskap? Hur kom det sig att deras språk och angrepp på oliktänkande blev alltmer förråat?
Hur kommer det sig att de blivit historierevisionister på Wikipedia?
Hur kommer det sig att man stöder anonyma näthatare som Gesus?
Magnus Pålsson SoulEye – näthataren Gesus, studie

Problemet med sådana ynkliga energitjuvar är att de inte bara saboterar för andra, de förstör och förgiftar samhällsdebatten och tar därför tid från viktigare saker.

Börje Peratt/Wikipedia