söndag 16 november 2014

CSICOP under förfall - följer Vof efter?

Den internationella skeptikerrörelsen CSICOP föll i bitar från start. Man ägnade sig inte åt vetenskap utan åt förföljelse. Paul Kurtz dess initiativtagare kunde trots det fortsätta bygga ett världsherravälde av intoleranta okunniga pseudoskeptiker vars psykopatgen har frodats i psykiska övergrepp mot människor med enligt dem felaktig uppfattning, tro och livsåskådning.

I Sverige är det VoF, Vetenskap och Folkbildning och [anti]humanisterna som bedriver dessa förföljelser. Deras mandat upprätthålls av VoFagenter som det är angeläget att identifiera och reda ut. Detta eftersom deras förgiftning och perforing av samhället annars får pågå ostört.

En internationell motrörelse har nu bildats och bland annat avslöjar man de mest framträdande så kallade Skeptics på en sida Skeptical about Skeptics.

Läs mer på Börje Peratt Utforskaren Skeptiker-hydran: CSICOP under förfall

Börje Peratt
Börje Peratt/Wikipedia