söndag 28 november 2010

Statsskulden och EU

Varje år kostar statsskulden (dryga 1,2 biljoner) 16 miljarder kronor i ränteavgifter det motsvarar i stort sett förlusten vi gör på medlemsskapet i EU.
"Sverige betalar cirka 30 miljarder kronor per år i EU-avgift (2008). Regeringen betalar avgiften månadsvis till Europeiska kommissionens konto i Riksbanken. Totalt uppgår EU:s budget till 1 125 miljarder kronor per år. Av de cirka 30 miljarder som Sverige betalar in kommer cirka 12 miljarder tillbaka i form av olika stöd från EU."
Ja felet är väl inte EU utan "die dumme Schweden" som låter sig rånas varje år. Så varje år vi försöker beta av vår statsskuld ökar den med en 18 miljarder.