lördag 27 november 2010

Sturmark ljuger och kränker mötesfrihet.

Sedan jag hörde Christer Sturmark i en TV-studio angripa sjukhuspersonal som inte ville delta i aborter har jag undrat över vad denna "humanist" står för och har i en artikel och några inlägg på Newsmill prövat Sturmarkshumanisternas värdegrunder och metoder. Av denna anledning har jag börjat läsa om vilka Sturmark angriper och förföljer på sin blogg och fann att han nu uppenbarligen lurat sig in på ett möte som arrangerats av några arbetskamrater i Täby.

Sturmark ljuger om att det var ett personalmöte när det i själva verket är en kamratförening som arrangerat olika sammankomster på sin fritid. Jag valde att undersöka företeelsen och har fått följande information.

"Vi har en kamratförening inom kommunen. I den ordnas allt från motion, idrottstävlingar, smycketillverkning, föreläsningar och hur mycket som helst. Allt som sker där är helt på fritiden och vi får betala en liten summa för att få delta. Men just denna gången var det en som tyckte att Änglamingel vore väl en kul aktivitet. Massor av folk ville gå men platserna var begränsade. Att sedan mediet (Den inbjudna föreläsaren) uttrycker sig som hon gör är det inget som vare sig vi deltagare eller arrangören visste om i förväg. Ingen sa emot henne men många tänkte nog att det där är ju inte sant. (Föreläsarens åsikt om fysiska handkapp får stå för henne)
Denne Christer Sturmark hade lurat sig in i lokalen på falska premisser. Föreningen är bara till för anställda inom kommunen, vi får varken ta med vänner eller familj och detta enbart för att det är så få platser som ges ."

Sturmark har således snikit sig in på ett föreningsmöte i akt och mening att spionera på och kränka en av demokratins grundläggande rättigheter, mötesfriheten.
När mötesanordnarna skulle pricka av att man betalat och kom till Sturmark kände arrangören inte igen honom och hans medföljande dam och kunde inte heller läsa av de otydliga signaturerna dessa oinbjudna gäster skrev.

Sturmark utger sig på sin blogg för att vara någon slags undersökande journalist men han uppvisar inte presskort, han lurar sig in och han hanterar sammankomstens bakgrund, innehåll och syfte med lögner och vilseledande uppgifter. Det är ett angrepp på demokratins grundläggande rättigheter vilket ju har visat sig känneteckna Sturmarkshumanisterna.

Det pågår också nu en debatt på Newsmill startad av Anders Gerdmar; ”Humanisterna” bör vara ärliga och byta namn". Anledningen är att vi är fler som menar att Sturmark inte representerar humanism och kanske inte ens demokrati.

På sin blogg orerar Sturmark om att han är "hotad till livet" av dessa damer, närmare pensionsåldern, därför att någon av dem upprört sig över hans skändliga påhopp och mailat honom sin ilska, i en för stunden oförnuftig formulering. Men snälla Sturmark ge dig, du var där du såg dem vem skulle du kunna känna dig hotad av i ett "ängla mingel". Patetiskt är ordet sa Bull. Patetiskt sa Bill.
Vad Sturmark i själva verket har åstadkommit är att förstöra dessa människors syjuntaverksamhet och fått dem att känna sig hotade. Och i sin monumentana feghet lägger Sturmark ut ett personnamn på nätet och förstärker ytterligare sitt påhopp.