lördag 12 november 2011

Martin Ingvar har grovt svikit sitt uppdrag

Torbjörn Sassersson seglar upp som den fria journalisten som vågar det som mediaetablissemanget inte vågar. Sassersson pekar ut ikonen Martin Ingvar som en mefistofelisk bedragare som grovt svikit sitt uppdrag att undersöka alternativmedicinen och istället på många sätt motverkat den forskning som han i donationskontraktet för Osher Centrum förbundit sig att utföra.
Det som nu börjar krypa fram om Martin Ingvar är att han under många år varit en tung påhejare inom Vetenskap och Folkbildning (VoF) och där kunnat förfölja och förstöra karriärer för andra forskare.

Martin Ingvar har av dessa anledningar föreslagits till årets förvillare, som är ett motpris till det han själv inom ramen för VoF har påverkat i många år. Martin Ingvar framstår alltmer som en konspiratorisk maktfaktor inom den antihumanistiska fronten och en forskare som svikit inte bara sitt uppdrag utan alla de människor som sett honom som en möjlighet att få veta mer om alternativa medicinska metoder. Här har han i själva verket varit alternativmedicinens värsta fiende.

Jag är av den uppfattningen att Martin Ingvar är en mycket kompetent forskare men att den omgivning som påverkat honom, särskilt VoF, har skrämt honom ända in i själen och fått honom att glömma visionen om sig själv och sitt uppdrag att gynna mänskligheten.

Martin Ingvars motsvarighet i England, professor Edzard Ernst, har stått i nära förbindelse med Martin Ingvar som också medverkat till att skriva förordet till boken "Salvekvick och kvacksalveri : alternativmedicinen under luppen" av Edzard Ernst. Det är en pseudovetenskaplig konfrontation mot alternativmedicinen och behäftad med bias, mängder av faktafel och ogrundade slutsatser. Både internationellt och nationellt har skeptikerrörelsen haft Edzard Ernst som högsta auktoritet i homeopatiska frågor, och han sitter som ledamot i CSI som Vetenskap och Folkbildning är en formell del av.

Hösten 2011 tvingades Edzard Ernst avgå från sin tjänst som forskningsledare i Komplementär och Integrativ medicin vid Exeter Universitetet. Han har varit föremål för internutredningar på sitt universitet, och 2010 fick hans forskning nedgörande kritik för bristande metodologi. Samtidigt kom det fram att han under hela sin karriär ljugit om sin utbildning, då han bland annat påstått sig vara utbildad homeopat. Det avslöjades också att flera rapporter förvanskats och att största delen av hans meritlista är en fake. Robert Hahn har också granskat Ernst vetenskapliga inkompetens.

En undersökning bör inledas rörande Martin Ingvars hantering av Osher Centrum. Vart har pengarna gått? Det är klarlagt att stora mängder försvunnit in i privata bolag. Detta måste redovisas.

En namninsamling pågår under hösten 2011 för att protestera mot Karolinska Institutets missbruk av Osherdonationen.

Det har tillsatts en referensgrupp på KI för att utröna om donationsvillkoren har uppfyllts. I den ingår Karin Harms Ringdahl ordförande för Osher Centrum som sidsteppade Torkel Fahlgren, forskaren som medverkat till ansökan och meritmässigt var mest lämpade att driva Osher Centrum. Professor Harms ska således utreda sig själv?