torsdag 10 november 2011

Svininfluensan sänkte WHO

WHO som vi var flera om att kritisera under svininfluensakampanjen har nu fått sina fiskar varma och ifrågasätts kraftigt.
Svenska Dagbladet skriver att en förtroendekris skakar WHO.
”FN:s mäktiga organ WHO, Världshälsoorganisationen, har hamnat i akut kris. Inflödet av pengar minskar, anställda sägs upp och hanteringen av svininfluensan har fått förtroendet att rasa."

"Under dessa turbulenta pandemimånader avslöjade bland annat Svenska Dagbladet och andra medier de nära kopplingarna mellan vaccinindustrin, WHO och WHO:s experter samt hemlighetsmakeriet, bristen på öppenhet om dessa kommersiella relationer. Speciellt kritiserades att de utvalda WHO-experterna som specialrekryterats för att leda WHO:s pandemiarbete var anonyma. Fem av dem visade sig senare ha eller ha haft industrikontakter."

Föreslagna åtgärder är bland annat att ta fram nya skarpare regler för jäv, hur kommersiella bindningar redovisas och vilka experter som får delta och inte delta inom WHO. Dessa uppgifter ska också göras offentliga för allmänheten.

Enligt de uppgifter som kommit ut från WHO saknas cirka en miljard dollar för budgeten 2012-2013.

Det som är märkligt är att många artiklar om kritiken mot WHO och arvoderade experter som samtidigt varit i tjänst hos läkemedelsbolagen försvann under lång tid från Google. Hur kan Google förklara det?

Dock finns nu EUs granskning av WHO här.
Och andra har kommit tillbaka som Aftonbladets.
Dagens medicin.

Sökord: läkemedelsindustrins experter who svinfluensa