måndag 21 november 2011

Vetenskap och Folkbildning använder Wikipedia till cyberstalking

I samband med ett filmprojekt om kulturellt betingat förtryck av ungdom kom jag 2009 att uppmärksamma Cyberbullying eller Cyberstalking. Det är en sort av kvalificerad mobbning via nätet .

När det läggs fokus på en enskild individ kan vi tala om ryktesdestruering. Taktiken är att sprida förtal och elaka rykten.

Cyberstalking har varit strategin under många år för sympatisörer och medlemmar i en grupp som kan sorteras in under de gemensamma begreppen antihumanister och ickedemokrater. Deras organisationer i Sverige är Vetenskap och Folkbildning (VOF) och Humanisterna som fått tillnamnet sturmarkisterna. Christer Sturmark leder och dominerar föreningen på ett sådant sätt att denna organisation borde ta hans namn.

VOF och sturmarkisterna är systerföreningar och samordnar sina aktioner för att få slagkraft.

Garvarn var en anonym bloggare som utgjorde en del av Vofs vapen. Han har fördärvat namn och rykten under flera år och hans identitet har hemlighållits av VoF.
Det ska tilläggas att de flesta av dessa cyberstalkers uppträder anonymt och under pseudonym.
Deras trygghet har varit att de kommer i flock.

Skeptiker har kritiserat dem man anser lurar sin publik. Ibland med rätta. En förespråkare för tron på en andevärld har gjort sig känd via TV och denne har blivit särskilt utsatt när det gäller misstroende mot medial förmåga. Cold reading är ett sätt att tyda kroppsspråk och ordval så att man sedan tycks få bekräftelse på ett antagande. Vet man något om vad det innebär så är det omöjligt att säkerställa en sådan diagnos via att försöka analysera ett redigerat TV-program.