torsdag 10 november 2011

Newsmill - his masters voice

Internettidningen Newsmill har under hösten 2011 förlorat stinget. Anledningen kan vara tillsättningen av en ny redaktör. Men en sannolikt viktigare orsak är kopplingen till Bonniers och Expressen. Det förklarar varför kritik som på något sätt berör dessa pakter inte får plats och istället refuseras.

Skyddet av Christer Sturmark, Humanisterna (sturmarkisterna) och Vetenskap och Folkbildnings unkna jakt på dem med andra livsåskådningar svärtar nu ner Newsmills förtroende med rasande fart.

Mot denna bakgrund blir alternativen än mer angelägna och ett av dem är Newsvoice som startats av Torbjörn Sassersson. Han har länge varit en modig och stridbar debattör för alternativen och för grundläggande mänskliga rättigheter.