söndag 20 maj 2012

Alliansen har tappat greppet om skolan

Svensk skola faller som en bojsten och det tragiska i sammanhanget är att vår framtid, de unga riskerar att dras med i detta fall. Jag har en i grunden optimistisk livssyn men förfäras av den cynism som sedan länge präglat riskkapitalisternas utnyttjande av elevpengarna.

Diskussionen om svensk skola är ett tragiskt kapitel om nedrustning och kvalitetsförsämring. Skolan har alltid varit utsatt för olika ideologiska påtryckningar och ekonomiska motiv. På en del håll ser vi hur det kommer elever och samhälle till godo på andra håll ser vi mer cyniska motiv.

Jag tar upp det under min debattblogg.


Börje Peratt