tisdag 29 maj 2012

Tolv Sinnen Pressinfo nyutkommen bok

Människor har i alla tider funderat över gud, själen och paranormala upplevelser. Har man som en rationell ateist plötsligt drabbats av det mest overkliga kan det bli en svår nöt att knäcka. För mig tog det år att reda ut, under lång tid i diskret anonymitet. Nu kliver jag ut ur den andliga garderoben med boken Tolv Sinnen.

På väg mot en ny förståelse
För mer än 30 år sedan skrev jag en monolog till Ernst-Hugo Järegård som byggde på att vi:
- Tänker en sak
- Känner en annan sak
- Vill en tredje sak och
- Gör något helt annat.

Föreställningen blev en succé och förde mig in på forskning om människans psyke och prestationsförmåga. En verksamhet med projektbaserade insatser, test och fördjupade studier som har pågått sedan dess.
Ett resultat blev Livskompassen. Dokumenterade resultat från skarpa lägen, ofta med elitlag, företag och organisationer som gått på knäna, visar att teorier och metoder håller. Jag kom fram till att allt vi gör, strävar efter det gynnsamma, men av olika skäl tycks vi ibland motverka framgång.

Syftet med det fria valet är att pröva sig fram och då måste livet pröva allt, ont som gott för att veta vad livet slutligen önskar och vill ha. Denna princip om att utveckla det gynnsamma, finns i allt liv även på primitiva nivåer. Jag kom att kalla principen succébo som en parallell till placebo.

Första boken heter således Succébo - Fröet till framgång.

Andra boken Tolv Sinnen, om varseblivning, söker förklara paranormala tillstånd, själ och medialitet. Här presenteras övertygande bevis om att vi har oberoende sinnen som gör det möjligt att varsebli sin omgivning även om alla fysiska sinnen är utslagna.

"Om detta vore något annat (än fynd som stärker paranormal varseblivning) skulle vetenskapen för länge sedan ha accepterat fynden som bevis".

Adrian Parker professor i psykologi vid Göteborgs Universitet har läst Succébo och Tolv Sinnen och säger:

"Börje gör för det andliga området vad Lars-Erik Uneståhl har gjort för det mentala".

Professor Matti Bergström hjärnforskare vid Helsingfors Universitet säger:

"Ju mer jag läser desto intressantare blir det ... Du har ett fint sätt att beskriva människan! Mångt och mycket stämmer överens med hjärnforskning."

Hela Pressinfo med bakgrund här:


Länkar där du kan provläsa inledningen till böckerna:

Succébo-Fröet till framgång
Tolv Sinnen

Börje Peratt

Börje Peratt - Sverige | LinkedIn