lördag 26 maj 2012

Möte med Uri Geller

 Uri Geller vill kallas mystiker inte magiker. Denna skillnad avslöjade han för mig i en intervju nyligen i serien "Samtal med ..."

Samtalet var mycket öppet och den ömsesidiga respekten vittnade inte bara om ett givande utbyte utan också om en önskan om fördjupning. Av detta skäl blev det självklart för Uri att ge en öppen inbjudan till hans hem i England. Liksom naturligt att vilja fortsätta samtalet om han besöker Stockholm. Potentialen finns för en fortsättning på "Samtal med ..."

Artikeln Samtal med Uri Geller, mystiker ligger på Humanism och Kunskap.
Introduktion på Newsvoice.

Jag har i min bok Tolv Sinnen försökt förklara möjligheten av Uri Gellers förmåga. Jag bryr mig här inte om att spekulera över eventuella utomjordiska kontakter, utan ser det helt och hållet utifrån medvetandets dimensioner och dess eventuella gränslöshet, det jag kallar ett oberoende medvetande dvs energi oberoende av materians begränsningar möjliggör det vi idag kallar paranormala fenomen. Det som enligt Geller inom en snar framtid kommer att ingå i normala fenomen. Något som också Einstein ger stöd för.

Jag har också diskuterat Uri Geller på min blogg Utforskare Uri Geller mystiker.

Börje Peratt

Tidigare artiklar i samma serie:
1) Samtal med regissören Lárus Ý. Óskarsson – Mänsklig kraft återuppbygger Island.
2) Samtal med Daniella Gordon, sing and songwriter och terapeut

Kommande artiklar:
Kay Pollak regissör, författare

Marianne Ahrne regissör, författare
Nadja orientalisk dansare