torsdag 27 mars 2008

Bojkotta OS-invigningen

Den franske presidenten Nicolas Sarkozy meddelar att det kan bli fråga om en fransk bojkott mot OS-invigningen i Peking.
"Det kommer inte att ge något eko i Europa", säger IOK-ledamoten Gunilla Lindberg till eurosport.se
Kära Gunilla. Det kommer att dåna i Kina och i Asien och inte bara eka i övriga världen utan bli förstasidesnyheter. Och framför allt kommer det Tibetanska folket att känna ett värmande stöd från resten av världen. Gunilla påstår att vi i Sverige inte stöder en bojkott av OS. I detta fall rör det invigningen. Och stödet för en bojkott av invigningen gäller i alla fall mig. Jag hoppas att också Belgien följer Frankrike. Skulle det visa sig att många andra länder stöder bojkotten av invigningen kanske Kina får kalla fötter och inser att de måste starta en dialog med Tibet. Det kära Gunilla är avsevärt viktigare än ett eventuellt eko i Europa.

onsdag 19 mars 2008

Tibet en nation som våldtagits av Kina

Vi kan jämföra Tibet med många andra nationer i Europa som av aggressiva angripande imperialistiska grannar tvingats att underkasta sig och åtminstone tillfälligt ge upp sin suveränitet helt eller delvis. Finland förlorade på detta sätt Karelen till Ryssland under Finska Vinterkriget. Dåvarande Nationernas Förbund uteslöt Ryssland från NF. Finland har ännu inte fått tillbaka sina landsdelar som har tagits över av ryssarna men man ska aldrig säga aldrig. Finska besökare som återvänder kan se sina gamla hus förfallna och en kultur i spillror. Ett fritt Karelen skulle antagligen blomstra. Ett annekterat Karelen förtvinar. Baltikum införlivades med Sovjetunionen efter andra världskriget. Men Estland, Lettland och Litauen har med Sovjetunionens fall återfått sina suveräniteter. Vi ser samma mönster i Balkan där efter Jugoslaviens fall den ena regionen efter den andra har kämpat sig till sin självständighet.
Att världen 1950 såg på hur Kina kränkte Tibet och våldtog detta fredliga folk utan att lyfta ett finger är en stor skam. Förenta Nationerna förhöll sig passiva. Inskränkta av Ryssarnas veto. Idag säger Dalai Lama att han inte kräver suveränitet för Tibet men önskar självstyre och dialog med Kina. Hitintills har kineserna svarat med gevärskulor och batonger. Att inom Kina hålla ihop alla dessa olika kinesiska regioner med ett hårt förtryck är antagligen och förhoppningsvis dömt att misslyckas. Tibets självständighetssträvande utgör därför ett större hot mot Kina än man kanske först anar. Det kokar säkert också på andra håll. De kinesiska folken är präglade att underkasta sig av en mångtusenårig kultur av dynastier. Men nu kommer nya tider. Frågan är inte om, utan när de kinsesiska folken reser sig och gör revolution mot den diktatur de nu lever under.