torsdag 17 mars 2016

Flykten till Friheten

I artikeln Tillbaka till friheten publicerad på Humanism & Kunskap redogör jag för nödvändigheten av att exponera trollen. Sven-Ove Hansson ovetenskaplig professor vid KTH, startade föreningen Vetenskap & Folkbildning och är därmed och ansvarig för Den svenska terrormodellen. Det är angeläget att inte bara identifiera och kartlägga de ledande i denna vämjeliga rörelse som är ansvariga för ett omfattande sabotage av den svenska demokratin, vetenskapliga institutioner, skolor och medier. De ska ut i ljuset, avslöjas i all sin ynklighet och liksom trollen i solen, spricka av sin självgodhet. BP