söndag 28 oktober 2012

Tolv Sinnen föredrag 31 oktober.

Det börjar närma sig presentation av 20 års forskning på ett område som utmanar.

Föredrag “Tolv Sinnen”  äger rum 31 okt. 19.00. På Fältöversten Ö-malm, Stockholm.

Om medvetandets uppkomst  har sin uppkomst ur lite olika behov.
Dels ville jag egentligen pröva kreativitet och då idéens uppkomst och genomförande. Detta kom att mynna ut i Succébo - Fröet till framgång.

Under arbetet med kommunikation och varseblivning växte projektet och det kändes angeläget att följa upp tråden om sinnen. Jag ifrågasatte antikens fem fysiska sinnen och menade att det borde finnas sinnen redan i liv som inte uppvisade ögon, öron, näsa och mun. Liv borde ha kroppssinnen som också kan varsebli både extern och internt. Sannolikt var dessa ursprunget till de fem fysiska sinnena med sina synbara organ.

Om inte detta med kroppssinnen var revolutionerande nog, så ansåg jag dessutom att det kunde finnas andra sinnen som kunde uppfatta på helt andra nivåer såsom preintuitvt. Ja det blev mitt ord för att förstå fenomen som föraning och prekognition. Preintuition innebär inte bara varseblivning av nuet utan att du varseblir oberoende av tid och plats och vet i förväg.

Den vanligaste beskrivningen av detta fenomen är att man plötsligt vet att telefonen ska ringa och vem som ringer. Och då gäller det inte ett förväntat samtal eller en förväntad person utan det kan komma helt oannonserat och från en människa du inte har hört av på länge. Visst kan det förklaras som slump. Men varifrån kommer idén, uppslaget, "vetskapen"? Medvetandet är svårförklarat och medvetandet spelar spratt som gör det ännu mer svårförklarat.

Detta blev ett separat spår och publicerades i boken Tolv Sinnen (2012).

Börje Peratt