tisdag 26 juni 2012

Antihumanism ny artikel på Vetapedia

Antihumanism var från början ett begrepp jag i min okunskap trodde att jag nykonstruerade för att illustrera en rörelse som jag upptäckte först kring 2010.
Efter att ha granskat den en längre tid och skrivit om den visade sig begreppet vara i högsta grad adekvat och hade redan kanske 100 år eller mer på nacken.

Övertygade antihumanister rubricerade också sin egen ideologi som antihumanism. Men strategerna valde istället att på 1970-talet kapa humanismen och förvandla den till antihumanism dvs en ulv i fårakläder.

Humanisterna och antihumaniströrelsens historik - En ulv i fårakläder

Många som är associerade till antihumanistiska rörelser har inte insett sin tillhörighet. De ogillar att kallas antihumanister fast de i praktiken uppför sig som sådana.

Med en rad artiklar på Newsmill, Sourze, Newsvoice och Svd har det blivit allt tydligare hur denna rörelse vuxit fram.

Ateisterna ägnar sig åt häxjakt

Newsmill

Stölden av humanismen - av Börje Peratt - Sourze

Börje Peratt: Nyateisterna trampar ner medmänskligheten

Fullt möjligt förena tro och vetenskap | Brännpunkt | SvD

Trots sin sektliknande karaktär har antihumanismen genom sin aggressivitet och genom sin förföljelse av oliktänkande fått alltför stor påverkan i samhället.

Läs mer denna artikel på Utforskare :Antihumanism en artikel för Vetapedia.
En utförligare artikel om Antihumanism finns på Vetapedia: Antihumanism

Börje Peratt
Humanism & Kunskap 
Vetapedia

söndag 24 juni 2012

Humanismen ur forskarens ögon

Humanism har sitt ursprung i ett filosofiskt mer än ett vetenskapligt förhållningssätt.
Den process som lett fram till deklarationer som gäller allas rätt till frihet inleddes sannolikt under romartiden även om diskussionen kring Humanitas också fördes under antikens Grekland.

Existentialismen är en Humanism skrev Jean Paul Sartre och skrämde säkert en del med den intellektuella och vetenskapliga titeln. Men den som sätter sig med boken blir snabbt glatt överraskad. Det är en odogmatiskt och tydlig presentation av en filosofi om människans val och ansvar.

Existentialismens och humanismens tankar har stor betydelse för min forskning om Medvetandets Uppkomst.

I min bok Succébo har jag något skissartat  presenterat hur denna filosofi utvecklats i modern tid till  en humanistisk psykologi och dess förhållande till terapeutiska metoder.
En mer omfattande artikel på detta tema kan man läsa på Humanism och Kunskap.

Nyateismens version av humanism är som jag tidigare påpekat en stöld och förvanskning av begreppet och borde kallas naturalism eller antihumanism.

Börje Peratt REFERENS: Robert Hahn: Humanism och vetenskap i nytt sken.

August Rush, en film som fick mig att minnas

Midsommardagen visade kanal 5 filmen  August Rush om en pojke med säregen musikalisk begåvning. Jag kommer inte i närheten av den men kunde ändå känna igen hur han fick musiken till sig. Förstår också att den som skrivit manuset antingen själv har haft liknande upplevelser av kreativiten bakom musikskapandet eller har tagit del av en kompositörs förklaring av processerna.

Hur som helst inspirerade detta musikskapande mig till att också klargöra några av de processer som jag känner igen och jag formulerade dem som bitterljuva nostalgiska hågkomster på bloggen Text och Musik med rubriken Att lyssna.

Även om filmen gav mig kluvna upplevelser så fick den mig att minnas och det är jag tacksam för.

Egna produktioner som sprungit fram ur detta:
Fri i främmande land - Bella & Real - YouTube
Ohma  Musik CD
Den Fagre musikalen

Börje Peratt

tisdag 19 juni 2012

DN Debatt, forum för nyateisterna?

DN Debatt har släppt fram en reklam och propagandaartikel för Förbundet (anti)Humanisterna. ”Se över lagen om statligt stöd tilltrossamfund” (20120613)

DN Debatt tackar nej till artiklar som utgår från humanism och vill belysa ett annat perspektiv.
DN Debatt har uppenbarligen diskvalificerat sig som debattsida.

DN Debatt låter istället Nyateisterna framställa sin verksamhet på ett förskönande och självförhärligande sätt.

Läs artikeln i Newsvoice:

Är DN forum för nyateisterna? 

Föreningen Humanism och Kunskap

Min Debatt blogg

DN Debatt, propagandaforum för Nyateism.

Börje Peratt


måndag 18 juni 2012

Narcissistisk personlighetsstörning

Diskussionen om narcissistisk personlighetsstörning (wikipedia), dess upphov och dess kopplingar till andra neurotiska beteenden och störningar har blivit alltmer utbredd och angelägen. På min blogg Utforskaren ligger just nu en artikel.

En annan artikel under samma blogg som avhandlar programmet Outsiders i Kanal 5 får fler kommentarer. Och här kan man med fog säga att några medverkande i programmet ger uttryck för någon form av narcissistisk störning. Programmet har även lett till många upprörda röster om förnedrings TV.

Det är angeläget att påpeka att inom ramen för humanism handlar det inte om att förtränga eller förskjuta vare sig människor eller förståelsen för dem. Dock har det blivit alltmer angeläget att både förstå och förhålla sig till detta, särskilt när det får försvårande uttryck såsom paranoida drag och psykopatbeteende.

Kunskapen om detta är således viktig. Inom olika föreningar såsom Humanism och Kunskap försöker man att utveckla förhållningssätt och sprida kunskapen.

Börje Peratt

lördag 9 juni 2012

Samtal med Marianne Ahrne

Artikelserien Samtal med ... fortsätter med filmregissören Marianne Ahrne.
Känslan efter att ha lämnat henne den dag vi genomförde samtalet var att det skulle kunna utvecklas till en spännande och intressant biografi.

Marianne Ahrne har gått sina egna vägar och emellanåt fått betala ett högt pris för det.
Samtidigt har hon som få andra vågat ta sig an världen. 
När andra låter rädslan styra har hon utmanat den och visat ett mod, en vilja och en stridbar kärlek som gjort avtryck. Hon är en människa som man minns. Hon har en genuin integritet som få.

Artikeln publiceras idag på Humanism och Kunskap.

Läs artikeln här

Kommentera gärna :)

Börje Peratt