måndag 19 december 2011

Årets Förvillare 2011

12 december påstod jag här på min blogg att Terry Evans ligger illa till. Han är ett medium som blivit utsatt för VoFs förföljelse.
Hur ska VoF* nu agera? Ska VoF tillerkänna mig en paranormal förmåga och en synskhet att kunna förutse skeenden eller kommer VoF att ändra beslutet?

Hur ska VoF hantera de artiklar där jag granskat dem? Man vill nog gärna ge priset till mig. Nomineringstexten: För att ha förvillat pseudikerna och antihumanisterna i VoFs egna led.

*Vetenskap och Folkbildning (VoF) delar 28 december varje år ut ett förvillarpris.
(www.vof.se/visa-folkbildare) Förvillarpriset går till någon som man ansett har förvillat svenska folket. Klistrar man in länken så hittar man först deras positiva motsvarighet Folkbildarpriset som till en del handlar om att uppmuntra husbondens röst.

tisdag 13 december 2011

Antihumanister - hot mot samhället

Antihumanisterna utgör kanske samhällets värsta hot. De kränker mänskliga rättigheterna varje dag, varje timme, minut och sekund. Det är intressant att de uppenbarligen inte ens har klart för sig begreppsvärlden för vad de gör, vilka de är eller vilka som ligger bakom och styr dem.

Fredrik Fridsten Cap Gemini manifesterar antihumanisten och näthataren som inte står för sitt ord och lägger ned sina kränkningar. Istället begår han upphovsrättsintrång och fortsätter. Ynkligt. Vi får kämpa med förtryck och mobbing överallt inte bara i skolan. Något av det värsta sveket är då hot och kränkningar kommer från organisationer som säger sig försvara vetenskap och humanism men som istället är polisiära förtryckarorganisationer såsom "Humanisterna" och Vetenskap och Folkbildning (VoF) och deras medlöpare som finns i företag på myndigheter, lärosäten och institutioner.

Då jag började utreda företeelserna kring VoF,  Förbundet Humanisterna och "Skeptikerna" insåg jag snart att det handlade om pseudoskepticism och antihumanism.
Fann att historiken bakom gav stöd för denna beskrivning och upptäckta att en central person som var med och startade skeptikerrörelsen snart övergav rörelsen och i sin besvikelse kallade aktivisterna för pseudoskeptiker.

Louise Althusser en annan tidigt inblandad i rörelsen ansåg att man var antihumanister och skulle undvika begreppet humanism eftersom man inte var humanister med en värdegrund som omfattades av tolerans, respekt, medmänsklighet och medkänsla. Tvärtom man var mot detta.

I samband med denna utredning fann jag också att dessa skeptikergruppers mål var att kränka mänskliga rättigheter avseende:  rätten till egen tro, mötesfrihet och yrkesutövningen.

De kallar sig fortfarande skeptiker eller "sekulära humanister" för att betona att de är ateister. Men de är således enligt sina egna profeter nyateister.

Under 2011  attackerades mediet Terry Evans Vängrupp på Facebook. Skeptikerdrev med ont uppsåt bröt frekvent mot den kontext som avser vänskap och mot kontexten i mänskliga rättigheter.

Artikel 19. Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Utan ingripande innebär att lämna andra ifred. Något som skeptikerdrev aldrig gör. Här kallar man Evans för bedragare, charlatan och allt möjligt kränkande utan att ha träffat honom eller gjort tillbörlig källgranskning.

Några av dem som skändat John Terrys vänsida är:

Internettrollet Gesus Gesusson och Gesus Pettersson (vän till sig själv på FB :) Pär Lind Kalmar, Anders Nordström förvillarlärare i Jönköping, Jimmy Vinblad Stockholm, Peter Olausson webmaster Tjörns kommun, Ulrik Fallström Jonsered, Mårten Fredin Delsbo, Fredrik Fridsten vid Cap Gemini tillhör också dem som inte vet skillnad på vän och fiende. Per Edman VoF Stockholm torde lida av ett desperat behov av att kränka med 1000-tals inlägg på olika forum. 10-20 i snitt om dagen varje dag året runt.


Vad är det de inte förstår i konceptet vänner ?

Veronica Gardell är djupt involverad i Vetenskap och Folkbildning vilket avslöjar hennes propagandistiska tendens och lierar henne med antihumanismen. Nedan ett citat från Faceboksidan "Terry Evans Vänner"

Veronica Gardell
Börje, jag kränker inga mänskliga rättigheter genom att skriva på den här sidan. Att ens insinuera något sådant är fullkomligt bisarrt... Har Humanisterna och skeptiker förstört liv och karriärer? Det senare är uppenbarligen vad vi önskar att vi kunde åstadkomma ibland men det lyckas vi ju sällan med. Och den önskan vilar ju inte på illvilja utan på omtanke för dom som luras av bedragare. (slut citat Veronica Gardell)

Visst är det intressant att läsa hur Veronica Gardell först förnekar att hon kränker mänskliga rättigheterna och i nästa stycke önskar förstöra andras liv och karriärer i omtanke om dem.
Förskräckligt och avslöjande.

Vad är det de inte förstår i konceptet vänner ?

Sidan heter Terry Evans Vänner! De som är nämnda här är inte vänner till vare sig Terry Evans eller de som valt sidan för att diskutera sina erfarenheter och upplevelser.

Artikel på NewsVoice
Antihumanisternas bedrägliga metoder
Magnus Pålsson SoulEye – näthataren Gesus, fallbeskrivning. Länk: KTH stöder näthuliganer som Gesus Pettersson.

måndag 12 december 2011

Terry Evans under attack


Terry Evans tillhör dem som nu utsätts för Vofs förföljelse (Vetenskap och Folkbildning). Hade inte spektaklet med Fuglesang i Almedalen inträffat så kan man förmoda att någon homeopat skulle få mobbingpriset "Årets Förvillare" men allt pekar nu på Terry Evans.

Signalerna är tydliga. Man har iscensatt ett mobbningsdrev där lierade journalister försetts med underlag såsom Karin Ahlborg i Aftonbladet.

Dessutom har man samlat medlöpare som nu angriper Evans inte bara i Vofs eget forum utan även på Terry Evans sidor. Man går in på Terry Evans Vänner på Facebook och några visar där upp ett allt annat än vänligt ansikte. Snarare en fientlig attack.
Fler personer går in och saboterar sidan. Dessa figurer påhejas av Per Edman arketypen för självgodhetens ansikte (Tv i collaget) som anklagar Evans för att vara bedragare.

Per Edman
tillhör de liberaler som i själva verket är något helt annat. De försöker vinna politiska röster och döljer sig exempelvis bakom att vilja stå på kvinnans sida. Men de är i grunden antihumanister och eftersträvar ett förtryckande och kontrollerande samhälle där de kan sitta på sina översitteripallar och bedöma vilka tankar som är rätt och fel under den självpåtagna myndighetsrollen för mental sanitet, Vetenskap och Folkbildning.

Dessa åsiktsförföljare respekterar inte att mänskliga rättigheterna erbjuder oss alla att tänka tycka, tro, samlas och delge varandra vår upplevelser utan att någon får hindra oss.
Frågan är hur länge svenskarna ska acceptera deras förtryck. Är det inte dags snart att vända på tåget?!

Länk till artikel på NewsVoice. Terry Evans ett framgångsrikt medium.
Terry Evans Creative Experience: Terry Evans Arbete som medium

Bilderna i kollaget kommer från publicerade sidor på nätet och här används enligt principen "Fair use".
Från vänster: Per Edman, (mitt) Anneli Nenzen och längst till höger Karin Ahlborg

torsdag 8 december 2011

Övernaturligt, radioprogram

Övernaturligt är ett radioprogram i P1 som produceras av ett fristående bolag Tredje statsmakten Media. Programledare är Martin Wicklin och medarbetarna är bl. a Gunilla Bengtsson, Simon Moser, Anna Hellqvist mfl.

Martin Wicklin har kontaktat en person för att göra en intervju och denne tar via mellanhand i sin tur kontakt med mig för att fråga om jag känner till programmakarna. Utgångspunkten är min bakgrund som radio och TV-producent.

Jag ringde upp Martin Wicklin för att höra om deras grund och filosofi med programmet. Vad har de för kunskap och egna erfarenheter? Svaret blev ungefär inte mer än vem som helst på gatan. Jag frågade vidare om de har en journalistisk grund eller en propagandistisk för sina avsnitt? Martin undrade vad jag menar. Och jag förklarade att ett propagandistiskt perspektiv går ut på att bekräfta sina fördomar och inte att undersöka fenomenen. Något som en journalist borde ha klart för sig.

Det som skiljer dessa programmakare från dem som seriöst undersöker fenomenen blir påtagligt i den raljanta underton som genomströmmar deras kommentarer och upplägget. Ett exempel är en fejkad session som avslöjats av en arrangör. En andetroende som avslöjat ett medium som fuskare. I den diskuteras ektoplasma. "Den går inte att undersöka vetenskapligt... För att det finns inte". Ja det är möjligt att ektoplasma inte finns men om nu programmakarna inte har någon kunskap om detta med vilken grund kan de fastställa vad som finns och inte finns? Ett annat exempel rör hemtjänstpersonal som tycker sig drabbade av hemsökelse på arbetsplatsen. Här raljerar programmakarna om vad som händer om man öppnar dörren till medier, och öppnar och öppnar. Det kostar skattebetalarna det kostar skattebetalarna ... Propaganda är just att tjata in ett påstående.

Jag har idag lyssnat på några av deras avsnitt och finner att valet av ämnen och innehåll är uppstyrt mot att avfärda övernaturligt som fusk och vidskepelse.
Visst kan man av reportagen finna en form för redogörande av förloppen men kommentarerna avslöjar. Programmakarnas arroganta attityd och fördomsfullhet utmynnar i ett slags hånflin och det håller inte måttet för en Sveriges Radioproduktion. I bakgrunden spökar Vetenskap och Folkbildnings röster.

Uppdatering 9 dec. 09.00
Martin Wicklin har läst min blogg och skickar nedanstående mail*:

"Hej Börje. Du har ett antal sak - och faktafel på din blogg. Bland annat har du blandat ihop förnamn och efternamn på personer som jobbar med programmet Övernaturligt i P1. En del av namnen du nämner jobbar inte alls med programmet. Mycket intressant och ganska avslöjande. Du har dessutom citerat helt galet från vårt samtal, som tur är bandar jag alla samtal. Du är ju helt oseriös!

Mvh

Martin"

SVART TILL MARTIN:
Jo jag lyssnade på programmet och skrev namnen ur minnet. Martin använder pluralis och förnekar att flera av de namn jag nämner skulle medverka. Konstigt. När jag åter lyssnar på programmen är det bara Lars Truedson som inte nämns i eftertexten. Men jag håller med det var slarvigt att blanda ihop förnamn. När det gäller Lars Truedson skrev jag hans namn eftersom han hade nämnts till den som man vill intervjua. Det var tydligen för att skapa någon slags trovärdighet. Nu visar det sig således enligt Martin Wicklin att Truedson inte jobbar med programmet.
Jag har annars beskrivit en del av innehållet och vem som helst kan kolla vad som skulle vara faktafel där. När det gäller vårt samtal som Martin säger sig ha bandat (!) så har jag återgivit innebörden. Här har jag frågat om Martins erfarenheter och han svarade som ganska många på gatan skulle göra att han har haft några upplevelser som kan vara svårförklarliga. Och visst märkliga upplevelser kan mycket väl räcka för att vilja veta mer. Det är sådant som ibland leder till vetenskap men som i Martins program leder till något annat som håller en illvillig, arrogant och bemästrande ton.
Slutklämmen i Martin Wicklins mail till mig vittnar om vilken respektlöshet denne programledare visar mot andra. Det är sådana uttryck som man finner på pubertala chatforum.

* P.s Eftersom Martin bandar telefonsamtal och hävdar faktafel tycker jag att jag kan återge hans mail så att jag inte riskerar att citera honom fel. d.s

Tack, Hans Iwan Bratt

Hans Iwan Bratt är en person jag inte känner, aldrig så vitt jag vet har träffat trots att vi är hyfsat jämnåriga och bor i samma kommun. Hösten 2011 har någon skrivit att han är en idiot. Eftersom jag då inte visste vem Bratt är så blir det märkligt att han anklagar mig för påståendet.

I sin blogg påstår han att en säker källa pekar ut mig. När jag får höra talas om detta går jag in och läser hans artiklar. Han utger sig för att vara liberal och humanist. Ganska snart upptäcker man att detta är en falsk varudeklaration. Han är varken det ena eller det andra. Något som jag redogör för i mitt svar till honom på NewsVoice.

Nåväl Bratt nöjer sig inte med att leta syndabockar i blindo. Han attackerar även min artikel på Wikipedia som legat där länge utan något som helst ifrågasättande. Men Bratt menar att den är bara för de närmaste i familjen sörjande.

Intressant i detta är att flera wikipediaentusiaster nu gav sin in i diskussionen och alla sa "Behåll" med vissa korrigeringar såsom referenser. Med deras hjälp kunde vi också göra artikeln så mycket bättre. Tack för det Calle, Torbjörn och alla ni andra. Och som sagt tack Hans Iwan Bratt för att du startade upp processen.