fredag 29 oktober 2010

Att sitta på flera stolar

Över 30 % av de folkvalda i riksdagen sitter med i diverse styrelser. Frågan är om det är bra eller mindre bra och rent av förkastligt. Ja om man sitter i en företagsstyrelse som erbjuder vinstdelning så är det ett klart uttryck för otillbörlighet.
Ett annat problem handlar om bjudresor. Ska man som folkvald låta ett företag bekosta resor, hotell och uppehälle till "seminarier" som kan utgöra täckmantel för otillbörlig påverkan och lobbying. Vi vill naturligtvis att de folkvalda ska ha kontakt med det samhälle som man är vald att representera. Men Sofia Arkelstens vägval rimmar knappast med uppdraget. Att hon dessutom agerar bilprovare för BMW vittnar om att något inte stämmer. Självklart utsätter hon sig och sitt uppdrag för allvarlig risk för korruption.
De folkvalda har mycket bra lön men några berikar sig genom denna position och tänjer på gränserna för vad som är god moral och övertramp. En rensning och uppstramning behövs.

torsdag 21 oktober 2010

Våga ta upp, våga visa, våga.

Rädsla för att ta upp de angelägna frågorna orsakar hyckleri och populism hos media och öppnar för rasismen. När vi gjorde filmen "Bella & Real" så var det i samarbete med unga och vuxna inom så kallade "Hederskulturer". De vill få upp problemet med tvångsäktenskap på bordet, diskutera det och skapa förändring. Men vad händer hos de som ska besluta om filmen får visas? De inre korridorerna i mediakulturen lämnar ganska snabbt verkligheten och tenderar att skapa sin egen kultur av vad som är gångbart och trendigt. Jag vet för jag har varit där, suttit i redaktion och plötsligt är verkligheten något annat. Man bevakar sina positioner hellre än att fullfölja uppdraget som är att skapa förutsättningar för en gestaltning av samhällets olika villkor. Även skolan är mån om sitt rykte, snarare än att man vill medverka till förändring. Hos en del skolor säger man till och med att "Problemet existerar inte". Rasismen skapas av dem som smyger med problemen och som fördummar människor genom att lägga sina egna ramar för vad man klarar av att se och diskutera.

Capellos, "rule of fear"

Under sommarens VM i Afrika fick vi tillfälle att se Englands italienska förbundskapten Fabio Capello och hur hans missnöje över engelska landslagets insats främst gick ut över den assisterande coachen Stuart Pearce en man som tillhört Englands främsta fotbollspelare och som på plan var både respekterad och så skrämmande att han fick smeknamnet "Psycho". Capello behandlade honom nu som en hund och vid flera tillfällen kunde man se hur angrepp från Capello fick Stuart att skrämt resa sig direkt från sin plats i båset och springa undan. Vilken märklig situation. Där satt "Psycho" Stuart Pearce och ryckte skräckslaget i benen för att när som helst drabbas av Capellos ilska. Obegripligt med en sådan ledarstil i ett modernt land. Och obegripligt att Stuart är kvar i rollen som assisterande. Han måste ha ständiga mardrömmar.

onsdag 6 oktober 2010

Förbjud niqab och ansiktstäckande.

Låt oss med en gång klargöra att ansiktstäckande masker, sjalar, snusnäsdukar eller slöjor är avsedda att ställa sig utanför det sociala och därmed dölja sig för samhället. I vilda västern var det för att råna banker och transporter och denna metod används än idag.
Att bära niqab eller burka i ett samhälle där den sociala kulturen för länge sedan lämnat till och med huvudduken är olämpligt på många sätt. Plagget är enligt omfattande enkäter mycket kontroversiellt och hör inte hemma i en civilisation menar en överväldigande majoritet av Europas befolkning.
Men låt oss se skälen som anges. Några menar att det försvaras av islams och Muhammeds påbud. Så är inte fallet. Imamer har klart uttalat att Niqab har inte med religonen islam att göra.
I Syrien har förbud införts. Den anses till och med vara en provokation mot troende muslimer som menar att den som bär ansiktsdöljande slöja är en skam för muslimerna.
Ett skäl kan vara att slippa arbeta eftersom det blir svårt att komma in på en arbetsmarknad och se ut som en ninjabrottsling. Ett par ögon som stirrar fram bakom svart tyg är direkt skrämmande för många och särskilt olämpligt i samband med barn och minderåriga.
Flera som bär niqab har också en dold agenda. Man slipper jobba och kan kräva bidrag för sin försörjning. Men här går niqabanvändaren direkt mot islams påbud som säger att man ska försörja sig för egen hand. Flera länder tar nu avstånd från dessa plagg både i lagstiftning och i andra slags förbud. I Danmark får niqabanvändaren inte längre socialbidrag eftersom man anses ställa sig utanför arbetsmarknaden. I Frankrike och Belgien blir man dömd till böter och kan få fängelse om man visar sig på öppen plats i niqab.
I debatten diskuteras ibland problemet utifrån att det är så få som brukar dylika plagg. Här bör nolltoleransen praktiseras. Det ska vara totalförbud.
Den som vill bära plagget kan lätt och snabbt åka till ett sådant land och bosätta sig där denna typ av självpåtaget fängelse är okej. Det hör inte hemma här.
Tyvärr ger detta utifrån mängden användare marginella problem vatten på SD kvarnen.

tisdag 5 oktober 2010

Nigel De Jong the criminal fotball player

"De Jong is a criminal" says the Netherland TV expert Hugo Borst.
- "De Jong, need to go to a psychologist," says Sparta Rotterdam-trainer Jan Eversen. These statement were obvious already
after de Jong´s karate attack straight in the chest on Alonso (World Cup final Netherland - Spain).

In
a friendly match between USA and Holland in March (2010), de Jong broke Stuart Holden's legs. And now the same story. It had only gone five minutes of the match between Manchester City and Newcastle when Nigel De Jong's horrific tackle broke Hatem Ben Arfas leg in two places.

Yesterday de Jong was thrown out of Holland's national team - and misses the European Championship qualifiers against Sweden on 12 October.- "I saw no other alternative," said coach Bert van Maarwijk according to De Telegraaf.
Well Holland still have their captain van Bommel to represent Dutch football brutality.
Van Bommel says "it is wrong to expell De Jong."
I say, de Jong should be banned from the football pitch for ever.

lördag 2 oktober 2010

Kvinnlig kvotering kom in i min nya bok "Succébo"

Målet för varje människa, familj och civilisation är välstånd och blomstring. Denna fråga har dels en personlig individuell utgångspunkt och dels utgår den från ett allmänt samhälleligt ansvar som ofta kräver politiska beslut. Eftersom människans framtid påverkas redan då hon är barn måste man se varje individ utifrån vilket stöd och vilka chanser hon får. Att diskutera vars och ens individuella livsplan går inte utan att ta in familjen och samhället. Den övergripande frågan blir därför:
Vad gör det möjligt för var och en att skapa en framtid som är gynnsam?
Om vi börjar med den personliga nivån så kan var och en se på omvärlden och betrakta den utifrån möjligheter och begränsningar. Den mentala attityden avgör. "Tron på sig själv" är optimistisk, målmedveten och uthållig.

Till de samhälleliga möjligheterna hör frågor som rör: På vilka sätt kan individen utveckla sin personlighet och sina kunskap? Hur skapas en mångfald av uttryck? Hur växer en arbetsmarknad där arbetsskapande och företagsamhet har som mål att den som vill arbeta kan göra det?
Hur ersätts girighet och avund med tillväxtens generositet?

Idag stängs många, särskilt kvinnor, världen över av från sina möjligheter. Syftet med styrande beslut bör vara balans och jämställdhet. Varje problem diskuteras då utifrån både det kvinnliga och manliga perspektivet. Motsatsen är en dominerande makts ”rätt till” negativ särbehandling. Varje världsdel tycks ha sin maktkamp. Gemensamt för dem är att de som sitter med ekonomisk makt ofta också har den politiska och målet är att bibehålla sina fördelar genom att hålla andra borta. Fenomenet är tydligt där etablerade inom områden och branscher skapar sin egen syltburk och håller andra ute.
Den globala könsmakten är kanske mest utbredd i mellanöstern och Asien. Inom rigida samhällen hålls kvinnor utanför möjligheten att påverka och pådyvlas att de är mindre värda än män. Detta fenomen är inte minst tydligt Indien och i Kina där regeln om ett barn får familjer att abortera flickfoster. I stora delar av den muslimska världen behandlas kvinnor som omyndiga och hålls mer eller mindre instängda. Förtrycket och orättvisorna är av en dignitet som kunde leda till globalt kvinnouppror.
I väst har vi fortfarande en grov ojämställdhet och i många viktiga beslutsfattande organ är det mestadels män som dominerar. Ibland behövs en regel för att skapa balans och positiv särbehandling är en möjlighet då obalans råder. I Norge har man lagstiftat om kvotering till börsbolagens styrelser och 2010 kan man säga sig vara nöjd med utfallet. Regeln säger minst 40% av kvinnor och där är man nu. Ibland måste berget flyttas för att nå rättvisa. För att skapa gynnsamhet behövs både den personliga drivkraften för förändring, en politisk och ideologisk vilja att ta nödvändiga beslut och en handlingskraft att genomföra utvecklingen. Förutsättningar för att skapa gynnsamhet ligger i handlingen. Och en värld i balans förutsätter avgörande konstruktiva beslut som gynnar flertalet.

Börje Peratt

Medvetandets Uppkomst | On the Origin of Consciousness

Succébo-fröet till framgång - Börje Peratt - 9789197788014 | Bokus