måndag 19 december 2011

Årets Förvillare 2011

12 december påstod jag här på min blogg att Terry Evans ligger illa till. Han är ett medium som blivit utsatt för VoFs förföljelse.
Hur ska VoF* nu agera? Ska VoF tillerkänna mig en paranormal förmåga och en synskhet att kunna förutse skeenden eller kommer VoF att ändra beslutet?

Hur ska VoF hantera de artiklar där jag granskat dem? Man vill nog gärna ge priset till mig. Nomineringstexten: För att ha förvillat pseudikerna och antihumanisterna i VoFs egna led.

*Vetenskap och Folkbildning (VoF) delar 28 december varje år ut ett förvillarpris.
(www.vof.se/visa-folkbildare) Förvillarpriset går till någon som man ansett har förvillat svenska folket. Klistrar man in länken så hittar man först deras positiva motsvarighet Folkbildarpriset som till en del handlar om att uppmuntra husbondens röst.

tisdag 13 december 2011

Antihumanister - hot mot samhället

Antihumanisterna utgör kanske samhällets värsta hot. De kränker mänskliga rättigheterna varje dag, varje timme, minut och sekund. Det är intressant att de uppenbarligen inte ens har klart för sig begreppsvärlden för vad de gör, vilka de är eller vilka som ligger bakom och styr dem.

Fredrik Fridsten Cap Gemini manifesterar antihumanisten och näthataren som inte står för sitt ord och lägger ned sina kränkningar. Istället begår han upphovsrättsintrång och fortsätter. Ynkligt. Vi får kämpa med förtryck och mobbing överallt inte bara i skolan. Något av det värsta sveket är då hot och kränkningar kommer från organisationer som säger sig försvara vetenskap och humanism men som istället är polisiära förtryckarorganisationer såsom "Humanisterna" och Vetenskap och Folkbildning (VoF) och deras medlöpare som finns i företag på myndigheter, lärosäten och institutioner.

Då jag började utreda företeelserna kring VoF,  Förbundet Humanisterna och "Skeptikerna" insåg jag snart att det handlade om pseudoskepticism och antihumanism.
Fann att historiken bakom gav stöd för denna beskrivning och upptäckta att en central person som var med och startade skeptikerrörelsen snart övergav rörelsen och i sin besvikelse kallade aktivisterna för pseudoskeptiker.

Louise Althusser en annan tidigt inblandad i rörelsen ansåg att man var antihumanister och skulle undvika begreppet humanism eftersom man inte var humanister med en värdegrund som omfattades av tolerans, respekt, medmänsklighet och medkänsla. Tvärtom man var mot detta.

I samband med denna utredning fann jag också att dessa skeptikergruppers mål var att kränka mänskliga rättigheter avseende:  rätten till egen tro, mötesfrihet och yrkesutövningen.

De kallar sig fortfarande skeptiker eller "sekulära humanister" för att betona att de är ateister. Men de är således enligt sina egna profeter nyateister.

Under 2011  attackerades mediet Terry Evans Vängrupp på Facebook. Skeptikerdrev med ont uppsåt bröt frekvent mot den kontext som avser vänskap och mot kontexten i mänskliga rättigheter.

Artikel 19. Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Utan ingripande innebär att lämna andra ifred. Något som skeptikerdrev aldrig gör. Här kallar man Evans för bedragare, charlatan och allt möjligt kränkande utan att ha träffat honom eller gjort tillbörlig källgranskning.

Några av dem som skändat John Terrys vänsida är:

Internettrollet Gesus Gesusson och Gesus Pettersson (vän till sig själv på FB :) Pär Lind Kalmar, Anders Nordström förvillarlärare i Jönköping, Jimmy Vinblad Stockholm, Peter Olausson webmaster Tjörns kommun, Ulrik Fallström Jonsered, Mårten Fredin Delsbo, Fredrik Fridsten vid Cap Gemini tillhör också dem som inte vet skillnad på vän och fiende. Per Edman VoF Stockholm torde lida av ett desperat behov av att kränka med 1000-tals inlägg på olika forum. 10-20 i snitt om dagen varje dag året runt.


Vad är det de inte förstår i konceptet vänner ?

Veronica Gardell är djupt involverad i Vetenskap och Folkbildning vilket avslöjar hennes propagandistiska tendens och lierar henne med antihumanismen. Nedan ett citat från Faceboksidan "Terry Evans Vänner"

Veronica Gardell
Börje, jag kränker inga mänskliga rättigheter genom att skriva på den här sidan. Att ens insinuera något sådant är fullkomligt bisarrt... Har Humanisterna och skeptiker förstört liv och karriärer? Det senare är uppenbarligen vad vi önskar att vi kunde åstadkomma ibland men det lyckas vi ju sällan med. Och den önskan vilar ju inte på illvilja utan på omtanke för dom som luras av bedragare. (slut citat Veronica Gardell)

Visst är det intressant att läsa hur Veronica Gardell först förnekar att hon kränker mänskliga rättigheterna och i nästa stycke önskar förstöra andras liv och karriärer i omtanke om dem.
Förskräckligt och avslöjande.

Vad är det de inte förstår i konceptet vänner ?

Sidan heter Terry Evans Vänner! De som är nämnda här är inte vänner till vare sig Terry Evans eller de som valt sidan för att diskutera sina erfarenheter och upplevelser.

Artikel på NewsVoice
Antihumanisternas bedrägliga metoder
Magnus Pålsson SoulEye – näthataren Gesus, fallbeskrivning. Länk: KTH stöder näthuliganer som Gesus Pettersson.

måndag 12 december 2011

Terry Evans under attack


Terry Evans tillhör dem som nu utsätts för Vofs förföljelse (Vetenskap och Folkbildning). Hade inte spektaklet med Fuglesang i Almedalen inträffat så kan man förmoda att någon homeopat skulle få mobbingpriset "Årets Förvillare" men allt pekar nu på Terry Evans.

Signalerna är tydliga. Man har iscensatt ett mobbningsdrev där lierade journalister försetts med underlag såsom Karin Ahlborg i Aftonbladet.

Dessutom har man samlat medlöpare som nu angriper Evans inte bara i Vofs eget forum utan även på Terry Evans sidor. Man går in på Terry Evans Vänner på Facebook och några visar där upp ett allt annat än vänligt ansikte. Snarare en fientlig attack.
Fler personer går in och saboterar sidan. Dessa figurer påhejas av Per Edman arketypen för självgodhetens ansikte (Tv i collaget) som anklagar Evans för att vara bedragare.

Per Edman
tillhör de liberaler som i själva verket är något helt annat. De försöker vinna politiska röster och döljer sig exempelvis bakom att vilja stå på kvinnans sida. Men de är i grunden antihumanister och eftersträvar ett förtryckande och kontrollerande samhälle där de kan sitta på sina översitteripallar och bedöma vilka tankar som är rätt och fel under den självpåtagna myndighetsrollen för mental sanitet, Vetenskap och Folkbildning.

Dessa åsiktsförföljare respekterar inte att mänskliga rättigheterna erbjuder oss alla att tänka tycka, tro, samlas och delge varandra vår upplevelser utan att någon får hindra oss.
Frågan är hur länge svenskarna ska acceptera deras förtryck. Är det inte dags snart att vända på tåget?!

Länk till artikel på NewsVoice. Terry Evans ett framgångsrikt medium.
Terry Evans Creative Experience: Terry Evans Arbete som medium

Bilderna i kollaget kommer från publicerade sidor på nätet och här används enligt principen "Fair use".
Från vänster: Per Edman, (mitt) Anneli Nenzen och längst till höger Karin Ahlborg

torsdag 8 december 2011

Övernaturligt, radioprogram

Övernaturligt är ett radioprogram i P1 som produceras av ett fristående bolag Tredje statsmakten Media. Programledare är Martin Wicklin och medarbetarna är bl. a Gunilla Bengtsson, Simon Moser, Anna Hellqvist mfl.

Martin Wicklin har kontaktat en person för att göra en intervju och denne tar via mellanhand i sin tur kontakt med mig för att fråga om jag känner till programmakarna. Utgångspunkten är min bakgrund som radio och TV-producent.

Jag ringde upp Martin Wicklin för att höra om deras grund och filosofi med programmet. Vad har de för kunskap och egna erfarenheter? Svaret blev ungefär inte mer än vem som helst på gatan. Jag frågade vidare om de har en journalistisk grund eller en propagandistisk för sina avsnitt? Martin undrade vad jag menar. Och jag förklarade att ett propagandistiskt perspektiv går ut på att bekräfta sina fördomar och inte att undersöka fenomenen. Något som en journalist borde ha klart för sig.

Det som skiljer dessa programmakare från dem som seriöst undersöker fenomenen blir påtagligt i den raljanta underton som genomströmmar deras kommentarer och upplägget. Ett exempel är en fejkad session som avslöjats av en arrangör. En andetroende som avslöjat ett medium som fuskare. I den diskuteras ektoplasma. "Den går inte att undersöka vetenskapligt... För att det finns inte". Ja det är möjligt att ektoplasma inte finns men om nu programmakarna inte har någon kunskap om detta med vilken grund kan de fastställa vad som finns och inte finns? Ett annat exempel rör hemtjänstpersonal som tycker sig drabbade av hemsökelse på arbetsplatsen. Här raljerar programmakarna om vad som händer om man öppnar dörren till medier, och öppnar och öppnar. Det kostar skattebetalarna det kostar skattebetalarna ... Propaganda är just att tjata in ett påstående.

Jag har idag lyssnat på några av deras avsnitt och finner att valet av ämnen och innehåll är uppstyrt mot att avfärda övernaturligt som fusk och vidskepelse.
Visst kan man av reportagen finna en form för redogörande av förloppen men kommentarerna avslöjar. Programmakarnas arroganta attityd och fördomsfullhet utmynnar i ett slags hånflin och det håller inte måttet för en Sveriges Radioproduktion. I bakgrunden spökar Vetenskap och Folkbildnings röster.

Uppdatering 9 dec. 09.00
Martin Wicklin har läst min blogg och skickar nedanstående mail*:

"Hej Börje. Du har ett antal sak - och faktafel på din blogg. Bland annat har du blandat ihop förnamn och efternamn på personer som jobbar med programmet Övernaturligt i P1. En del av namnen du nämner jobbar inte alls med programmet. Mycket intressant och ganska avslöjande. Du har dessutom citerat helt galet från vårt samtal, som tur är bandar jag alla samtal. Du är ju helt oseriös!

Mvh

Martin"

SVART TILL MARTIN:
Jo jag lyssnade på programmet och skrev namnen ur minnet. Martin använder pluralis och förnekar att flera av de namn jag nämner skulle medverka. Konstigt. När jag åter lyssnar på programmen är det bara Lars Truedson som inte nämns i eftertexten. Men jag håller med det var slarvigt att blanda ihop förnamn. När det gäller Lars Truedson skrev jag hans namn eftersom han hade nämnts till den som man vill intervjua. Det var tydligen för att skapa någon slags trovärdighet. Nu visar det sig således enligt Martin Wicklin att Truedson inte jobbar med programmet.
Jag har annars beskrivit en del av innehållet och vem som helst kan kolla vad som skulle vara faktafel där. När det gäller vårt samtal som Martin säger sig ha bandat (!) så har jag återgivit innebörden. Här har jag frågat om Martins erfarenheter och han svarade som ganska många på gatan skulle göra att han har haft några upplevelser som kan vara svårförklarliga. Och visst märkliga upplevelser kan mycket väl räcka för att vilja veta mer. Det är sådant som ibland leder till vetenskap men som i Martins program leder till något annat som håller en illvillig, arrogant och bemästrande ton.
Slutklämmen i Martin Wicklins mail till mig vittnar om vilken respektlöshet denne programledare visar mot andra. Det är sådana uttryck som man finner på pubertala chatforum.

* P.s Eftersom Martin bandar telefonsamtal och hävdar faktafel tycker jag att jag kan återge hans mail så att jag inte riskerar att citera honom fel. d.s

Tack, Hans Iwan Bratt

Hans Iwan Bratt är en person jag inte känner, aldrig så vitt jag vet har träffat trots att vi är hyfsat jämnåriga och bor i samma kommun. Hösten 2011 har någon skrivit att han är en idiot. Eftersom jag då inte visste vem Bratt är så blir det märkligt att han anklagar mig för påståendet.

I sin blogg påstår han att en säker källa pekar ut mig. När jag får höra talas om detta går jag in och läser hans artiklar. Han utger sig för att vara liberal och humanist. Ganska snart upptäcker man att detta är en falsk varudeklaration. Han är varken det ena eller det andra. Något som jag redogör för i mitt svar till honom på NewsVoice.

Nåväl Bratt nöjer sig inte med att leta syndabockar i blindo. Han attackerar även min artikel på Wikipedia som legat där länge utan något som helst ifrågasättande. Men Bratt menar att den är bara för de närmaste i familjen sörjande.

Intressant i detta är att flera wikipediaentusiaster nu gav sin in i diskussionen och alla sa "Behåll" med vissa korrigeringar såsom referenser. Med deras hjälp kunde vi också göra artikeln så mycket bättre. Tack för det Calle, Torbjörn och alla ni andra. Och som sagt tack Hans Iwan Bratt för att du startade upp processen.

söndag 27 november 2011

E-type så mycket bättre

E-Type, rockartisten och låtskrivaren Martin Erikssons avsnitt i TV4 programmet "Så mycket bättre" uppvisade en ny sida av människan bakom artistnamnet.

Lalehs tolkning av "Here I go again" var magisk och är redan en hit.

Ja programmet i sig är en stor framgång och tar fram människorna på ett unikt sätt som jag i alla fall hitintills inte sett i ett underhållningsprogram. Det är innerligt, ärligt, generöst. Mitt upp i allt detta får vi höra visdomsord som inte är förberedda eller genomtänkta utan bara kommer i en spontan dialog. Mästerligt.

Alla omtolkningar var kanske inte så mycket bättre men det spelar ingen roll för de var intressanta.

Att få lära känna mer av Martin Eriksson var både gripande och inspirerande. Programmet torde bli en klassiker och får högsta betyg av Expressens läsare.

Återigen visar svensk TV sin världsklass.

lördag 26 november 2011

Alexander Bards förlorade Idol heder

Alexander Bard försvaras av AB, Nöjesbladets ”Idol”-krönikör Helena Trus. Hon menar att Bard har en poäng i sin gränslösa nedsabling av Robin. Och hon motiverar det med att Robin kommer att försvinna i glömska efter Idol. Säger Trus samma sak när Robin åker med typ Robert Wells på nån turné och drar tjejer i alla åldrar.

Robin är en klassisk folkparkturnéidol som aldrig Moa eller EmmaF kan bli. Däremot är de båda tjejerna unika sångare och kan mycket väl få sin publik. Emma F har verkligen sin alldeles egen unika stil och kan bli något stort. Men åter till saken.

Alexander Bard har fått rollen som en narr men han har förlorat omdömet. Hans papegojlikande upprepade övertramp och kränkningar kanske skulle haft ett pajas underhållningsvärde om det nu inte var för att hans dåliga tajming.

Han missar Robins kvaliteter som gör att publiken står upp och applåderar. Att karln inte ens då har självbevarelsedrift nog att stoppa vantarna i munnen och hålla käft är obegripligt men förutsägbart.

Helena Trus säger: "Jag vill inte ha ett ”Idol” utan Bard. Och inte skulle TV4 göra sig av med min guldkalv."

Möjligen har Trus rätt i att Bard är anställd för att vara kritisk och djävlig. Vilket är ungefär detsamma som att säga att Alexander Bard är köpt och saknar integritet. Ja kanske det. Men är han anställd för att förfölja en och samma person i en slags oresonlig vendetta mot en ung människa som kan sjunga och som kan uppträda till skillnad mot Bard.

Nej Bard har för länge sedan förlorat underhållningsvärde och är enbart en belastning för juryn, Idol och TV4. Låt oss slippa honom i finalen. Han har bara negativ påverkan på Robin och det gör finalen orättvis.

tisdag 22 november 2011

Att gå vilse

Jag har nu under mer än 30 år arbetat som ledare inom idrott, kultur, utbildning och företag. Jag har sett både fantastiska utvecklingar och lidit över tillkortakommanden inte minst mina egna.
Ibland vill man så mycket och det kan bli så fel.

Den som har utsatts för svår misshandel både fysiskt och psykiskt tror jag kan gå åt två håll. Antingen hämnas på alla som kommer i vägen eller stå upp för de värden och den moral som motsätter sig destruktiva uttryck.
Denna fråga är inte helt lätt. För även då man kämpar för fred och försoning kan missgrepp förekomma.

Det man gör även om det bara är med ord kan få långt gående konsekvenser. Ord drabbar lika hårt som slag och kan göra lika ont i själen.
Av detta skäl är det viktigt att väga sina ord ibland på guldvåg.
Å andra sidan krävs också ibland spontana, högljudda formuleringar för att någon ska lyssna.

När andra kränker dig eller dem som står dig nära så är den första reaktionen att besvara attacken. När andra hotar den samhälleliga basen så vill man försvara den. I mitt fall spelar det ingen roll vem som drabbas. Jag försvarar även för mig okända människor om jag har en möjlighet till det. Detta är ett existentiell förhållningssätt som till sin yttersta spets gör att modiga människor tar strid för dem i underläge.

Det har inte undgått min omgivning att jag kämpar för humanismen som jag menar har bestulits av dem som jag kallar den antihumanistiska fronten. Jag anser att de har svikit mänskligheten och människan och att de går medvetet eller omedvetet ärenden som inte gynnar oss. Det tycks också generera psykopatliknande personangrepp. Då har man gått vilse.

Mitt arbete går ut på att sätta mig in i och förstå humanismens värden och att verka genom dem. Där jag ser dem missbrukas eller kränkas vill jag om möjligt göra något konstruktivt. Och om det nu kräver artiklar för att avslöja antihumanismens agerande så är det en väg. Orden är inte avsedda att göra ont och illa utan har till syfte att om möjligt skapa en dialog.
Men här motsäger jag mig själv för att denna blogg ger inte möjlighet till direkta kommentarer. Jag har sett för mycket gift i detta avseende och vill därför hålla den ren för egna reflektioner.

Om man har medverkat till att någon via ord har tagit illa vid sig så bör man från djupet av sitt hjärta be om förlåtelse. Ibland slinter tungan och ibland ramlar orden iväg. Och ibland påverkar man andra att ta upp en tråd på ett sätt som inte var avsett.

Idag har vi via internet fått en slags hämningslös möjlighet att både öppet och anonymt skriva illa om andra. IT är en gåva men också en tidstjuv, en drog och en belastning. Därför blir de personliga mötena och den dialogen allt viktigare så vi inte går vilse på alla dessa forum.

måndag 21 november 2011

Harvarn copycat

Garvarn är en anonym mycket känd cyberstalker och ryktesdestruerare som skyddats av en liten klick inom Vetenskap och Folkbildning.
Nu har en ny pseudonym dykt upp på arenan, Harvarn.

Harvarns
intåg som vulgär kritiker sker samtidigt som Vetenskap och Folkbildning (VOF) och deras systerorganisation Humanisterna (sturmarkisterna) har får utstå en massiv kritik för sin antihumanistiska och odemokratisk strategi.

Vi är hyfsat insatta i detta internetbaserade fenomen. Men vi agerar öppet och försöker redovisa hur antihumanisterna fungerar.

Även vi har blivit intresserad av att åtminstone göra en profil av denna Harvarn och vi har inte kunnat finna ut vem det är trots att vi tagit hjälp av en extern mycket insatt och skicklig analytiker. Visst några namn har han kommit upp med. Men dessa kan avfärdas. Således ser vi en frifräsare som tröttnat på vissa personers ageranden och studsar deras cyberexkrement tillbaka på dem.

Vi uppmanar dock Harvarn att sluta med sina angrepp de hör inte hemma i vår värld av humanism och demokrati.

Vetenskap och Folkbildning använder Wikipedia till cyberstalking

I samband med ett filmprojekt om kulturellt betingat förtryck av ungdom kom jag 2009 att uppmärksamma Cyberbullying eller Cyberstalking. Det är en sort av kvalificerad mobbning via nätet .

När det läggs fokus på en enskild individ kan vi tala om ryktesdestruering. Taktiken är att sprida förtal och elaka rykten.

Cyberstalking har varit strategin under många år för sympatisörer och medlemmar i en grupp som kan sorteras in under de gemensamma begreppen antihumanister och ickedemokrater. Deras organisationer i Sverige är Vetenskap och Folkbildning (VOF) och Humanisterna som fått tillnamnet sturmarkisterna. Christer Sturmark leder och dominerar föreningen på ett sådant sätt att denna organisation borde ta hans namn.

VOF och sturmarkisterna är systerföreningar och samordnar sina aktioner för att få slagkraft.

Garvarn var en anonym bloggare som utgjorde en del av Vofs vapen. Han har fördärvat namn och rykten under flera år och hans identitet har hemlighållits av VoF.
Det ska tilläggas att de flesta av dessa cyberstalkers uppträder anonymt och under pseudonym.
Deras trygghet har varit att de kommer i flock.

Skeptiker har kritiserat dem man anser lurar sin publik. Ibland med rätta. En förespråkare för tron på en andevärld har gjort sig känd via TV och denne har blivit särskilt utsatt när det gäller misstroende mot medial förmåga. Cold reading är ett sätt att tyda kroppsspråk och ordval så att man sedan tycks få bekräftelse på ett antagande. Vet man något om vad det innebär så är det omöjligt att säkerställa en sådan diagnos via att försöka analysera ett redigerat TV-program.

fredag 18 november 2011

Annika Linde nominerad till Årets förvillare

Rösta på årets förvillare *

Jag vill anmäla Smittskyddsinstitutet och deras språkrör Annika Linde som medverkade till hysterin kring svininfluensan i Sverige och nu orsakat ett nedsatt förtroende för inte bara skolmedicin utan även vaccinationsprogram.

Annika Linde och Smittskyddsinstitutet har därmed ansvar för att svenska folket har skadats immunologiskt och neurologiskt och där narkolepsin bara är toppen på ett isberg.

Trots läkemedelsindustrins enorma mediauppbackning för vaccinering som de väl fått gratis, utan att betala för det eller muta sig till, så kämpar provaccineringskampanjer från våra största medier i motvind. Svenska folket har svängt rejält och vill inte ha vaccinering.

Koordinator för detta torde vara inköpta konsulter men huvuduppdraget har Smittskyddsinstitutet och dess ansvarige för information och marknadsföring vilken är Annika Linde.


Karin Bojs nominerad till Årets förvillare
Utnämningen tycks nästan hänga ihop med Annika Linde men nomineringen kommer från olika håll. DN journalisten Karin Bojs har på sätt och vis fört Annika Lindes talan i DN och kan ha stått på en särskild lista över "särskilt gynnade journalister".

”Om Karin Bojs lagt ned några minuters studier hade hon funnit precis som seriösa bloggare gjort, att det var något djupt fel med den vetenskapligt ogrundade svininfluensahetsen 2009 och hon hade upptäckt att angreppet mot Wakefield var ett orkestrerat försök att sabotera hans rykte eftersom hans forskning var ett hot mot mångmiljardintäkter för en av världens mäktigaste industrigrenar.”

”Karin Bojs personifierar mixen av slarvig journalistik och tendentiöst artikelförfattande i kombination med möjligheten att varje dag nå 800,000 [?] läsare genom DN. Det gör henne till en av Sveriges farligaste opinionsbildare och största förvillare.”

Omröstningen sker genom folkets röst.
Just idag 18 november leder Karin Bojs med Annika Linde på god andra plats.
Se aktuell ställning.
Vinnare utses den 28 december 2011.

* Årets förvillare är ett antipris och en parallell till Vetenskap och Folkbildnings mobbing och förnedringsutnämning förvillarpriset.

måndag 14 november 2011

Fantastiska Idoler

Treans True Talent fann flera duktiga sångare och den mest självklare och värdiga vinnaren Dimitri Keiski vann. Gläds verkligen med denna ödmjuka, kärleksfulla och vänliga familjefar.

Fyrans Idol med sex återstående tävlare är mer svårtippad. Nu åkte André trots ett som vanligt bra framträdande. Han har sin alldeles egen röst och påminner mig om några idoler på femtio-sextiotalet framför allt Paul Anka och Ritchie Valens men även i någon mån Tommy Steele. Han har the looks, the voice och the carisma. Jag hade verkligen velat höra honom i någon av The Zombies hits som Tell her no eller Shes not there.

De återstående fem är sensationellt bra. Trots sin unga ålder har några redan under idolprocessen utvecklats till näst intill färdiga stjärnor. Men här kanske den bästa rösten, Molly, faller på att hon inte kommit så lång som de andra när det gäller scenframträdande och engagemang. Självförtroende spelar en stor roll.

Moa har ju redan en hit kanske kan hon vinna på den. Robin har utvecklats enormt och den enda som inte ser det är jurygubben Bard som tycks ha byggt upp en personliga aversion, en oprofessionalistisk attityd som gör Bard olämplig för detta uppdrag. Men jag hoppas att Robin går långt, gärna till final. Han tillhör absolut de tre bästa.

Kvar har vi de båda Amandorna. Och märkligt nog har Amanda P hängt löst flera gånger trots fantastiska uppträdanden. Tjejen är utan tvekan ett hot. Möjligen kan det vara så att hennes framträdande har varit så bra så folk röstar inte på henne för att de tror att alla andra gör det.

Amanda F är väl i slutändan den som gjort mest intryck. Hennes stil är något alldeles extra, en diva och ett naturbarn i sexförpackning. Kan hon behålla fingerspitzgefühl i sina extraordinära, utlevande uppträdanden så vinner hon. Ja banne mig ser vi inte en världsstjärna födas.

Börje Peratt

lördag 12 november 2011

Martin Ingvar har grovt svikit sitt uppdrag

Torbjörn Sassersson seglar upp som den fria journalisten som vågar det som mediaetablissemanget inte vågar. Sassersson pekar ut ikonen Martin Ingvar som en mefistofelisk bedragare som grovt svikit sitt uppdrag att undersöka alternativmedicinen och istället på många sätt motverkat den forskning som han i donationskontraktet för Osher Centrum förbundit sig att utföra.
Det som nu börjar krypa fram om Martin Ingvar är att han under många år varit en tung påhejare inom Vetenskap och Folkbildning (VoF) och där kunnat förfölja och förstöra karriärer för andra forskare.

Martin Ingvar har av dessa anledningar föreslagits till årets förvillare, som är ett motpris till det han själv inom ramen för VoF har påverkat i många år. Martin Ingvar framstår alltmer som en konspiratorisk maktfaktor inom den antihumanistiska fronten och en forskare som svikit inte bara sitt uppdrag utan alla de människor som sett honom som en möjlighet att få veta mer om alternativa medicinska metoder. Här har han i själva verket varit alternativmedicinens värsta fiende.

Jag är av den uppfattningen att Martin Ingvar är en mycket kompetent forskare men att den omgivning som påverkat honom, särskilt VoF, har skrämt honom ända in i själen och fått honom att glömma visionen om sig själv och sitt uppdrag att gynna mänskligheten.

Martin Ingvars motsvarighet i England, professor Edzard Ernst, har stått i nära förbindelse med Martin Ingvar som också medverkat till att skriva förordet till boken "Salvekvick och kvacksalveri : alternativmedicinen under luppen" av Edzard Ernst. Det är en pseudovetenskaplig konfrontation mot alternativmedicinen och behäftad med bias, mängder av faktafel och ogrundade slutsatser. Både internationellt och nationellt har skeptikerrörelsen haft Edzard Ernst som högsta auktoritet i homeopatiska frågor, och han sitter som ledamot i CSI som Vetenskap och Folkbildning är en formell del av.

Hösten 2011 tvingades Edzard Ernst avgå från sin tjänst som forskningsledare i Komplementär och Integrativ medicin vid Exeter Universitetet. Han har varit föremål för internutredningar på sitt universitet, och 2010 fick hans forskning nedgörande kritik för bristande metodologi. Samtidigt kom det fram att han under hela sin karriär ljugit om sin utbildning, då han bland annat påstått sig vara utbildad homeopat. Det avslöjades också att flera rapporter förvanskats och att största delen av hans meritlista är en fake. Robert Hahn har också granskat Ernst vetenskapliga inkompetens.

En undersökning bör inledas rörande Martin Ingvars hantering av Osher Centrum. Vart har pengarna gått? Det är klarlagt att stora mängder försvunnit in i privata bolag. Detta måste redovisas.

En namninsamling pågår under hösten 2011 för att protestera mot Karolinska Institutets missbruk av Osherdonationen.

Det har tillsatts en referensgrupp på KI för att utröna om donationsvillkoren har uppfyllts. I den ingår Karin Harms Ringdahl ordförande för Osher Centrum som sidsteppade Torkel Fahlgren, forskaren som medverkat till ansökan och meritmässigt var mest lämpade att driva Osher Centrum. Professor Harms ska således utreda sig själv?

torsdag 10 november 2011

Svininfluensan sänkte WHO

WHO som vi var flera om att kritisera under svininfluensakampanjen har nu fått sina fiskar varma och ifrågasätts kraftigt.
Svenska Dagbladet skriver att en förtroendekris skakar WHO.
”FN:s mäktiga organ WHO, Världshälsoorganisationen, har hamnat i akut kris. Inflödet av pengar minskar, anställda sägs upp och hanteringen av svininfluensan har fått förtroendet att rasa."

"Under dessa turbulenta pandemimånader avslöjade bland annat Svenska Dagbladet och andra medier de nära kopplingarna mellan vaccinindustrin, WHO och WHO:s experter samt hemlighetsmakeriet, bristen på öppenhet om dessa kommersiella relationer. Speciellt kritiserades att de utvalda WHO-experterna som specialrekryterats för att leda WHO:s pandemiarbete var anonyma. Fem av dem visade sig senare ha eller ha haft industrikontakter."

Föreslagna åtgärder är bland annat att ta fram nya skarpare regler för jäv, hur kommersiella bindningar redovisas och vilka experter som får delta och inte delta inom WHO. Dessa uppgifter ska också göras offentliga för allmänheten.

Enligt de uppgifter som kommit ut från WHO saknas cirka en miljard dollar för budgeten 2012-2013.

Det som är märkligt är att många artiklar om kritiken mot WHO och arvoderade experter som samtidigt varit i tjänst hos läkemedelsbolagen försvann under lång tid från Google. Hur kan Google förklara det?

Dock finns nu EUs granskning av WHO här.
Och andra har kommit tillbaka som Aftonbladets.
Dagens medicin.

Sökord: läkemedelsindustrins experter who svinfluensa

En politik mot individen

Alliansens politik att konkurrensutsätta all verksamhet har förvisso givit mångfald men också lett till utarmning inom i stort sett alla områden. När vi nu ser hur äldreomsorgen blivit en tummelplats för riskkapitalister som medverkar till bonusar till chefer som håller nere kostnader, så inser vi att inte bara äldre drabbas.

Statens och samhällets pengar hamnar hos några få finansvalpar och moraliskt korrupta ägare i skatteparadis. Men listan kan göras lång.

Många friskolor är också i händerna på riskkapitalister, företrädesvis män och kvaliteten på skolresultaten är idag så undermålig att allt färre elever klaras sig in på gymnasier och än färre till universiteten. Lärarlönerna hålls nere för då tjänar ju riskkapitalisterna ännu mer pengar.

Naturligtvis finns många bra friskolor och andra alternativ inom vården så jag är egentligen inte emot det utan önskar att ägandet ses över så att det blir mer orienterat mot dem som jobbar. Det borde snarare lagstiftas om att det ska vara ett slags kooperativt ägande av dem som arbetar. Och möjligen ska det ställas krav på ett kommunalt delägarskap.

Diskussionen om människans möjligheter att fritt få välja vårdform är i praktiken en förvillelse och blir till en lögn. De allra flesta får ta det som bjuds. De har varken orken eller kunskap för att sätta sig in i hur man väljer.
Samma sak gäller pensionerna. Här ska man kunna sätta ihop egna aktieposter men i själva verket så blir det så att bankernas bonusar och administration äter upp och i praktiken stjäl våra pensioner.
Inom energin råder ett annat slags tjuveri. Vi är alla beroende av el. Ja då höjer elbolagen sina tariffer och den enskilda människan hamnar i en kostnadsspiral som tillsammans med ökade hyreskostnader gör henne oförmögen till annat än att arbeta för att bo.

Vilka ska då försvara människan i detta? Uppenbarligen inte alliansen.
De ministrar som är ansvariga för skola, vård, omsorg, pensioner och industri har ju misslyckats i grunden. Vilka är då alternativen?
Miljöpartiet och Vänstern som har sparkat kulturarbetarens möjligheter att överleva till ett svart hål där de förlorar alla möjligheter till utkomst på sitt arbete i försvaret för fildelning och piratnedladdning.
Socialdemokraterna som hitintills bara kämpat för att inte försvinna i ledarskapets förtroendekris.
SD som i nationaldräkt vandrar ut från kyrkan vid riksdagens högtidliga öppnande då prästen pratar om respekt för människan.
Feministiskt Initiativ som bränner 50 000 i sedlar för att väcka någon slags politisk uppmärksamhet kring orättvisa löner.

Utan tvekan är Reinfeldt och Borg mycket bra ledare och har en stark politik som till stora delar varit bra för svensk ekonomi. Gentemot dem finns inte några alternativ. Så förhoppningen står till att de med kraft kan ändra förutsättningarna som idag orsakat sådan orättvisa.

Jag tror att det är många som sagt att de aldrig skulle kunna bli moderater eller rösta moderat. Så inför kommande val måste man antingen svälja det sura äpplet eller lägga sig på soffan.

Newsmill - his masters voice

Internettidningen Newsmill har under hösten 2011 förlorat stinget. Anledningen kan vara tillsättningen av en ny redaktör. Men en sannolikt viktigare orsak är kopplingen till Bonniers och Expressen. Det förklarar varför kritik som på något sätt berör dessa pakter inte får plats och istället refuseras.

Skyddet av Christer Sturmark, Humanisterna (sturmarkisterna) och Vetenskap och Folkbildnings unkna jakt på dem med andra livsåskådningar svärtar nu ner Newsmills förtroende med rasande fart.

Mot denna bakgrund blir alternativen än mer angelägna och ett av dem är Newsvoice som startats av Torbjörn Sassersson. Han har länge varit en modig och stridbar debattör för alternativen och för grundläggande mänskliga rättigheter.

måndag 7 november 2011

Grekland väx upp!

Demokratins vagga liknar en parasiterande barnkammare där man vill slippa jobba, slippa skatt och ansvar. Alla andra ska betala och gör de inte det så strejkar man.

Immigrerade greker ligger i topp när det gäller statistik över förtidpensionering 40%. Så problemet går djupt in i moralen.

Detta land med ständiga statskonkurser kan bara rädda sig själva. Dags att sparka ut dem ur boet så de får lära sig flyga på egen hand.
Denna önskan finns också uttalad av grekerna själva.

lördag 29 oktober 2011

Visionen av Kadaffis avrättning

20 september fick jag en stark föraning om att Kadaffi skulle avrättas av sitt folk. Jag diskuterade den med några närstående. Bilden var "världens tak" och en snara.
Diskussionen handlade om att han borde ha lämnat Libyen för att om han var kvar och blev infångad skulle nog processen bli kort.

En månad senare den 20 oktober rapporterades hans tillfångatagande och straxt därpå spreds skakiga bilder som ansågs visa upp en döende eller död Kadaffi. Senare mobilinspelningar visar hur han infångas och misshandlas. Man hör rebeller som skriker att han inte får dödas. Men uppenbarligen har en ung exalterade rebell avrättat honom med ett skott i magen. Här får min vision ett klargörande. "Världens tak" betyder till allmänt globalt beskådande. "Snara" betyder klinisk avrättning.

Ett infångande och ett juridiskt förfarande hade sannolikt lett till en utdragen process med en maratontalförsvarande exdiktator och ett möjligt begränsat livstidsstraff. Risken fanns även för en möjlig frigivning pga av sjukdom eller liknande som kunde ha lett till att någon vänligt sinnad diktatur hade fått ta hand om honom och låtit honom bo inom sina gränser.

Infångandet av Kadaffi hade högsta prioritet och uppmaningen var "död eller levande". Således var Kadaffis öde beseglat.

Det är fascinerande hur det kreativa medvetandet kan komma upp med bilder som påminner om drömmens värld att påvisa föraningar och sammanhang med arketypiska bilder.

fredag 21 oktober 2011

Åklagare Peter Claesons omdömeslöshet orsakar rättshaveri.

Åklagaren Peter Claeson är besviken för att det blev en friande dom för läkaren som han åtalat för att ha bragt ett redan dödssjukt spädbarn om livet. Många andra är besvikna över det bristande omdöme som Peter Claeson uppvisar då han över huvud taget drev detta mål till åtal.

Den enda som inte är besviken över sin förlust är väl advokaten och målsägarbiträdet Peter Althin som ler hela vägen till banken. Ännu ett spektakulärt mål där Althin fått estradörrollen utan ansvar.

Men åklagare Peter Claesson är osäker på om han ändå inte ska driva åtalet till nästa instans och ytterligare belasta samhället med ökade kostnader och ökade lidanden. Med den omdömeslöshet han uppvisar borde han själv ställas inför en prövningsnämnd för olämplighet. Peter Althin fortsätter le åt ytterligare möjligheter till förstärkning av kassan.

Gratulerar både Solna tingsrätt och den åtalade läkaren för en friande dom. Allt annat skulle ha varit en katastrof.

Fakta är att barnet var döende och dess neurologiska skador gav sådana konvulsioner att föräldrarna under sannolikt hysteriska former bad om hjälp. Att föräldrarna sedan skuldbelägger en läkare som inte har ett dugg med barnets dödskamp att göra är minst sagt groteskt. Man skulle kunna kalla det patetiskt om inte föräldrarnas orättmätiga strid för att få reda på vad som hände kostat 3 år av deras eget och av sjukvårdande personals liv. Så onödigt och så illa! Skammen vilar tung över dem som drivit detta.

lördag 15 oktober 2011

Irshad Manji hos Skavlan

Irshad Manji, född 1968, är en kanadensisk författare och journalist som har gjort sig känd som muslimsk feminist. Hon medverkade 14 oktober 2011 i Skavlan och tog då upp det hyckleri som ofta präglar den sekulära västvärldens förhållande till islam och muslimer. Med fara för sitt eget liv menar hon att islams största problem är muslimerna själva.

Manji refererar Koranens vers "Gud ändrar inte villkoren för ett folk förrän de förändrar sig själva". Det är enligt Manji en uppmaning att arbeta med sig själv och att förändra sig själv. När muslimerna pekar finger åt Israel, USA och västkolonialismen så frågar hon dem vilket av handens fem fingrar som Gud har givit de flesta av oss, vilket av dessa fingrar är du beredd att rikta mot dig själv? Hon frågar bara efter ett. Vilket? Manji anser att den personliga utvecklingen och det fria tänkandet är utmaningen bort från rigid indoktrinering.

Skavlan ställer frågan om att vi när vi diskuterar islam är vi så rädda för att förolämpa eller kränka någon. Vad beror det på? Manji svarar: Rädsla! FEAR är engelskans mest destruktiva fyra bokstävers F-Word. (För den som inte förstod skämtet hänvisar hon således till F-ck).

Rädsla har ett så stort inflytande på hur vi lever våra liv. Liberala muslimer är rädda för att visa öppenhet med sina åsikter. För vi är rädda att högre tongivande muslimer ska kalla oss förrädare. Medan islamhatare kallar oss alla för vilande terrorister. Och progressiva ickemuslimer är rädda för att bli klassade som islamofober, hycklare eller rasister. Bara för att de skulle våga stötta oss som efterlyser mänskliga rättigheter inom Islam.

Det finns så många lager av rädsla att ta sig igenom. Skavlan frågar då. - Hur avgör vi vad som är kränkande? Manji svarar: - Varför ta hänsyn till det? Varför bry sig om du kränker någon?

Och detta är den springande punkten. Jag ser även här i Sverige hur rädd man är för att diskutera frågor som leder till att man kallas rasist, islamofob eller antisemit. Dessa skällsord skulle vi kunna negligera eller vända på och betrakta dem som använder dessa ord för förnekare och antidemokrater.

- "Om man undviker svåra frågor för att inte kränka någon, så innebär det att man kränker allmänhetens intelligens."

Fredrik undrar om vi kan säga vad vi vill och rita vilka teckningar vi vill. Manji svarar: - Givetvis! och det säger jag som troende muslim. Faktum är, och det här får du inte höra så ofta så jag säger det då jag får en chans att formulera det , att många passager i Koranen stöder yttrande- och åsiktsfrihet. Det är förresten skrattretande när andra muslimer säger: att jag bara plockar russinen ur kakan och väljer verser selektivt. - Javisst, jag är ärlig med att jag gör det. Problemet är att du inte erkänner att du också gör selektiva val. Och du är selektiv eftersom du ignorerar de passager som stöder åsikts- och yttrandefrihet.

Sedan passar Manji på att läxa upp Skavlan för att han kategoriserar henne som islamist, feminist och lesbisk. - Det får folk att tänka i vissa banor. Manji säger å andra sidan att Skavlan inte ska vara "försiktig" och rumsren. "Säg det ändå!" Vad spelar det för roll om jag blir förolämpad? Om vi ska ha en uppriktig dialog som leder till riktiga lösningar, kan det aldrig komma ur en oärlig dialog, så är det bättre att du förolämpar mig och ger mig skäl att engagera mig med dig!

På frågan om Manji är religiös svarar hon ja men min bönematta är inte riktad mot Mecka utan mot min bokhylla för den mänskliga skaparkraft som Gud har ingjutit i oss alla. För mig är det skönheten med att vara del av denna majestätiska skapelse. Sedan kritiserar Manji Saudiarabien som enligt henne representerar allt hon menar att Islam inte är. - Varför ska jag vända mig mot Mecka när enligt Islam Gud finns åt vilket håll jag än vänder mig.

Manji tar sedan upp problemet med grupptänkande som härrör ur stamkulturen och hindrar det individuella kritiska tänkandet. Skavlan frågar om det är ett kulturellt, religiöst eller ett samhällsproblem?
Manji betonar att inget samhälle är fritt från grupptänkande. Jag har besökt Sverige så många gångar att jag vet att rädslan som många svenskar, muslimer och ickemuslimer känner inför sådana här frågor, kommer ur grupptänkandet. - Det är den här kollektiva rädslan som leder till undvikande av uppriktiga samtal som möjliggör att ett parti som Sverigedemokraterna får en sådan maktställning. När man undviker frågor av rädsla för hur man ska uppfattas så blir många väljare med legitima frågor besvikna och några dras då mot och lyssnar på de marginaliserade politiker som ställer dessa frågor. Det medför att det marginaliserade blir accepterat och det orsakar att de andra politikerna frånsäger sig ledarskapet. Vi måste först och främst föra en uppriktig dialog, släppa grupptänkande och tänka som en individ.

Empirisk forskning ger nobelpriset i ekonomi

Christopher Sims och Thomas Sargent. Foto: Lehtikuva/AFP

Thomas J. Sargent och Christopher A. Sims är årets mottagare av ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Båda är amerikanska medborgare och 68 år gamla.

De får priset "för deras empiriska forskning om orsak och verkan i makroekonomin".

Om detta har det varit märkligt tyst i Sverige.
Det märkliga i sammanhanget är också att Sveriges Radio rapporterat att de fått priset för sina "mätbara metoder". Ja sannolikt är det så att redaktionen har fått skrämselhicka när en forskningsmetod fokuserar på förväntningar och som tillämpar erfarenhet (empiri) och inte strikta mätmetoder, vinner ett så prestigefullt pris.

Vetenskap och Folkbildning diskuterade redan 2010 nationalekonomi och många inlägg på forumet ansåg att det inte är vetenskap. Nu tycks man ha tystnat. Men ändå går således nyhetsredaktionen på SR ut med felaktig information som om det skulle röra sådan vetenskap som endast Vetenskap och Folkbildning accepterar. I andra sändningar har man rapporterat annorlunda (Ekot) (P4) och korrigerat felet och det är nu omöjligt att på google finna de tidigare felaktiga utsändningarna.

torsdag 13 oktober 2011

"Give up tomorrow" en film om kvalificerad rättsröta

Dokumentärfilmen om tonåringen Paco Larranaga och hans sju medåtalade unga män som 1999 dömdes till två livstidsstraff och sedan till döden för mord på de två systrarna Jacqueline och Marijoy Chiong 16 Juli, 1997, i Cebu City på Filippinerna visades i SVT 11 oktober.
Historien är ett exempel på ett rättshaveri som i all sin trista allmängiltighet ändå blir väldigt upprörande. Dessa uppenbarligen oskyldigt dömda män har suttit fängslade i 14 år under vidriga omständigheter. Omöjligheten att erkänna det juridiska misstaget visar på en filippinsk myndighet där prestige och korruption har omintetgjort rättssamhället.

Historien har upprört och väckt ett engagemang hos de flesta internationella organisationer som verkar för humanism och rättvisa. Till och med FN har lagt sig i processen och klargjort rättsrötans uppenbara brister och fel. Pojkarna var bevisligen i sin skola 50 mil bort i en ö-värld som hade krävt en privatflygning fram och tillbaka inom loppet av ett par timmar för att kunna genomföra det de åtalats för. Inga sådana flygningar finns dock rapporterade. Man fann Marijoys våldtagna och döda kropp den 20 Juli men hennes syster är fortsatt försvunnen. Man har inga vapen, vet inte vad som har hänt henne och kan inte ens fastställa att hon är död. I denna soppa lyckas åtalaren gräva fram en kriminellt belastad narkoman Davidson Valiente Rusia som kronvittne och som uppenbart sedan har mutats av Mamma Chiong. Denne Rusia har även torterats av polisen. Rusias kropp uppvisade tydliga tecken från brännsår och slag. Han förmåddes genom hot om att bli dödad att tillstå sin närvaro vid mordet och pekade ut de 8 åtalade.

Historien om domaren är värld sin egen berättelse. En uppenbart korrumperade och katastrofal karaktär som åsidosatte alla juridikens spelregler och gjorde sig till självutnämnd Gud för att efter spektaklets tragiska konsekvenser ha tagit livet av sig. Ja han kunde väl inte leva med sig själv längre. Det är det enda avvikande i denna annars så självförnekande värld.

Till och med spanska kungen har vädjat för Pacos liv, eftersom han är son till en spanjor. Till slut lyckade spanska premiärministern i ett möte med den filippinska presidenten utverka att Paco ska avtjäna sitt straff i ett spanskt fängelse med löfte om snar villkorlig frigivning. Kruxet är att Paco först måste erkänna sitt brott även inför en spansk domare för att få bli fri och det vägrar Paco göra. Hellre dör han än att erkänna något han inte gjort. Och där sitter Paco nu sedan snart två år i ett spansk fängelse utan kontakt med sina närmaste eller sina vänner. Han gick från pest till kolera. Och skammen faller djup inte bara över Filipinerna utan även över Spanien.

onsdag 12 oktober 2011

There is no I in TEAM

Ibrahimovic var avstängd i den avgörande slutspelsmatchen mot Holland (Råsunda 11 okt 2011) som blev en svensk klassiker och seger med 3-2. Att svenska landslaget nu blommande upp och släppte fram många enskilda prestationer i en kollektiv insats möjliggjordes sannolikt av att Individualisten med stor I inte fanns med.
Missförstå mig inte Zlatan är en fotbollsartist av högsta internationella klass men han kan aldrig bli världen bästa fotbollspelare såvida det inte sker en radikal personlighetsförändring. Skälet är att hans Ego är större än laget. Och detta Ego är i grunden kritisk till alla medspelare som inte lever upp till hans krav. Under sådana förhållande får det en menlig effekt på prestationsförmågan inte bara på medspelarna utan även på Zlatan. Samtidigt är det nästintill en ära att få spela samman med Zlatan.
Denna motsägelsefulla psykologi får till effekt att medspelare litar för mycket på att stjärnan ska avgöra och kliver inte fram till 100%. Då finns ju dessutom risken att man misslyckas och får känna på Zlatans onda öga och kritiska gnäll.
Att Zlatan skulle vara för stor för Sverige är också tveksamt, han var ju för stor för Barcelona, världen bästa klubblag.

Kanske är Zlatan för stor för sig själv och det måste vara mycket tärande. Frustrationen tar bort motivationen och det får Zlatan att säga att han ganska snart kommer att sluta. Några tolkar det som att han vill bort från Milan och hoppas på ett lockande erbjudande från annat håll. Nej jag tror faktiskt att Zlatan har tröttnat. Kanske på sig själv. Det är svårt att ändra sig och jag tror att han försöker. Kanske finns det en möjlighet om han kan komma bort från överkraven och återvänder till killen som hade kul. Med den nya mogna insikten om att medspelarna gör laget kan han då bli en inspirerande och enbart positiv vägledare. Tänk om en sådan utveckling kunde ske. Vilken möjlighet för Zlatan och fotbollen det skulle kunna bli.

måndag 3 oktober 2011

Farväl Tumba min största idol

Det är vintern 1960/61 och platsen är Hovet i Stockholm som fortfarande är en öppen isrink utan tak. Jag sitter på östra läktaren med toppluva i Djurgårdens röd-blå-gula färg och en halsduk i samma färg virad flera gånger om halsen.

Det är kallt och ett lätt snöfall lägger sig på axlarna på åskådarna framför mig. Lite längre ned står några Aikare. Jodå vi var på den tiden samlade på samma sida. Östra stå var läktaren för dem som inte hade råd med sittplatser. Och visst blev det ibland några snöbollar som susade iväg men aldrig så att det blev något krig. Snarare var det en slags glad käbbelstämning om man hamnade bredvid en som höll på motståndarna.

Så kommer Sven Tumba Johanssons kedja in på isen. Det är tekning i Djurgårdens försvarszon. Tumba vinner tekningen som går till en back. Och Tumba tar sats. Suset stiger. Han rundar egen kasse och får pucken på bladet. Ljudet från åskådarnas förväntningar överröstar nu vinden. Han dribblar av en motståndarforward, lurar deras center med en kroppsfint och lägger pucken förargligt mellan hans skridsko och klubblad.
Två backar vet inte hur de ska stoppa denna målmaskin. Tumba går helt enkelt emellan dem och lägger pucken med en backhand upp i krysset. Åskådarjublet som stiger ur tusentals strupar blir till ett glädjevrål. Han gjorde det igen!

För tredje gången vinnar Tumba skytteligan detta år och för återigen Djurgården till SM-guld.
Året därpå var han ledargestalt bakom Sveriges VM-guld i Colorado men starkast är ändå känslan där på Östra stå. Där samlades vi djurgårdare och firade våra hjältar.

1963 blev Hovet en ishall med tak och stämningen från åren med uterinken försvann.
Då 1961 var jag 12 år och kunde köpa en biljett för insamlade tomflaskor. Jag såg varje hemmamatch. Efter att Hovet blev hall kostade biljetten så mycket att man bara hade råd någon gång under säsong.

Tumba försvann också ett tag men kom tillbaka med ett nytt tröjnummer 17. Men vi som såg honom med tröja nr 5 för oss var han alltid störst och kommer så att förbli.

Börje Peratt

måndag 26 september 2011

Dråpåtalad läkare utsatt för ett rättshaveri

Åtalet mot den dråpdömd läkaren som antas ha förkortat livet på ett redan dödsdömt spädbarn blir alltmer groteskt. Åtalet borde aldrig ha väckts.

Fakta är att spädbarnets skador var av den art att det led av grava neurologiska störningar, sannolikt smärtor och det var chanslöst. Föräldrarna var helt naturligt i ett upplösningstillstånd och plågades svårt av att se barnet lida.
De ställde krav på sjukhuspersonal och läkare att lindra plågorna. När barnet sedan dog vilket låg helt i linje med diagnosen vaknade något hos föräldrar som närmast kan liknas vid orimlig skuld. Eftersom föräldrarna inte förmådde bära skulden själva projicerades de den på läkaren. Detta enkla samband borde ha lett till ett avfärdande av en nu ytterligt tveksam rättegång.

Men med Advokat Althin får man räkna med att det blir en spektakulär tillställning och naturligtvis ett bra kassaflöde ned i advokatens redan tunga kassakista.

Denna rättegång har inte ett dugg med rättvisa att göra. Tvärtom. Att anklaga en läkare som kämpat för att rädda liv och lindra lidande är en stor orättvisa. Tyvärr så har man också förstört denna stackars läkares liv och karriär alldeles oavsett utgången. Denna skada får föräldrarna ta på sig och den skulden är deras.
Om någon slags juridisk rättvisa skipas så frias läkaren alldeles oavsett Althins retorik och inkompetenta anklagelser.

Utrota mellanskarven!

Våren 2010 skrev jag i bloggen att om inget görs har snart skarvmolnet nått in i Bottenviken. Och nu är den där. I januari 2011 varnade jag för konsekvenserna i en artikel på Newsmill

Sluta kritisera fiskare för att laxen och öringen försvunnit och peka istället på rätt orsak! Den kinesiska mellanskarven.

Påståendet om att den kinesiska mellanskarven minskar i antal är förvillande. Först invaderar de och tömmer ett vatten på fisk och förflyttar sig sedan mattillgången blivit sämre. De har då praktiskt taget  redan omöjliggjort ett lönsamt yrkesfiske.

Vissa ornitologer värnar alltså om en importerad skadefågel men stöder utrotningen av en yrkeskår helt medvetet, anser den finske professorn Eirik Granqvist.

Piteåkusten upplevde för en kort tid sedan (augusti 2011) en formlig skarvinvasion. Det vittnar om en fågel som så här års flyger åt fel håll. Enligt skarvkramarna ska den ju flytta söderut. 

Vi som sa att den istället tränger alltmer norrut fick således tyvärr rätt. Om inte fridlysningen hävs av denna skadefågel återstår bara den civila olydnad som får enskilda att i desperation skjuta bort den fågel de kan. 

Med nu snart mellan 100 000 exemplar är det naturligtvis en nästintill omöjlig uppgift. Sverige och Finland måste förena sig i denna kamp. Ta bort fridlysningen och utrota mellanskarven.

Även på västkusten har den nu nått upp mot Göteborg och snart är den utefter norska kusten. 


Undrar om norrmännen ser lika blitt på fenomenet som handlingssvaga svenska och finska regeringar?

Börje Peratt

SVT Text en del i svininfluensapropagandan

Rapport vid Sveriges Television har beställt en enkät av sifo (http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=2544403) som visar att förtroende för vaccinering mot influensa har sjunkit med 21% bland svenska folket. Statsepidemiolog Annika Linde som i SVT (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4714453) oemotsagd fick basunera ut skrämselpropagandan 2009 om svininfluensan får återigen göra sin röst hörd menar att det är inte så konstigt idag - "-Det finns ingen hotbild nu" säger hon. Nej! Det fanns ingen hotbild 2009 heller.

H1N1-utbrottet jämförs av kritikerna med en hoax. Med tanke på hur många som tidigt slog larm om bluffen är det märkligt att Annika Linde och SVT fortfarande pratar i termer om "utbrottet" (2009) som en pandemi. Det var aldrig en pandemi! SVT Text TV och smittskydsinstitutet tycks fortfarande vara i händerna på läkemedelsindustrins propagandamaskineri.

Annika Linde får också obemött tillfälle att marknadsföra det nya vaccinet som då inte ska vara lika farligt som det vaccinet som orsakat narkolepsi och som tvingat unga in i en medicinering värre än det tyngsta narkotikamissbruk, något som hon "tror kan ha påverkat inställningen till vaccinering". Ja det är väl ett understatement. Men nu påstår hon återigen oemotsagd att "Vaccinet är att lita på" .

Min oro rör inte H1N1 utan att smittskyddsinstitutet och Annika Linde var med och marknadsförde ett vaccin som lett till så svåra skador som orsakat så många förstörda liv och att hon sedan fortfarande i SVT får utrymme. Den gravade hunden som återkommer i olika muterade former är mer oroväckande.

Man kan se det som en täckt marknadsföring och då är denna enkät ett steg att försöka återskapa förtroendet. Det är fortfarande 36 % som kan tänka sig att vaccinera sig. En ganska hög siffra givet katastrofen. Så nu kommer det att satsas på att återställa förtroendet. Här blir SVT Text en viktig del genom att ständigt tjata in "pandemin" som aldrig var en pandemi.

Om SVT ska motsvara kraven för objektivitet och mångfald skulle enkäten även ha kommenterats av dem som anser att smittskyddsinstitutet har misslyckats och svikit sin uppgift.

söndag 25 september 2011

Centerns ökenvandring

Så har då 28-åriga Annie Lööf valts till Centerns ordförande. Hon förförde sig in i riksdagen på personval och hon lyckades förföra centerkollektivet till att leda dem. Jag tror inte att hon lyckas förföra svenska folket. Tvärtom. Hennes mål att bli Sveriges gröna röst är sedan länge förlorad till Miljöpartiet. Deras val av unga representanter är baserat på kompetens och substans. Det enda jag har hört från Lööf är floskler som tidigare har uttryckts av moderater och högerliberaler. "Jag kan själv" väcker inte något förtroende hos dem som försörjer sig och sin familj i detta land. Tvärtom är det väl så att denna fyraåringsnivå på psykologisk självständighet knappas gäller i arbetslivet. Där måste man kunna tillsammans med andra.

Istället för att profilera sig med Centerns grundvärderingar väljer hon individualismens mest vulgära ideal som i slutändan ger rätt att kliva över dem som står i vägen.
Hennes lyssnande ledarskap är ytterligare en klyscha för den som kan själv. Mos är ett uttryck för den retorik som pratar mycket men inget säger. Det är bara en tidsfråga tills folk slutar fråga och slutar lyssna då de inser att det kommer inget av substans.

Socialdemokraterna valde Juholt men har man undvikit ökenvandring? Det som nu inletts är i alla händelser centerns ökenvandring och den lämnar riksdagen vid nästa val.

Börje Peratt

onsdag 21 september 2011

Norsk intergritet och mod stöder Palestina

Det som borde ses som en självklarhet har dröjt över 60 år. Att Palestina bildar en självständig stat och inte igår i ett annekterat protektorat under ett imperialistiskt Israel.
Att världens folk också ser det som en självklarhet visar sig då Palestina gör allvar av "hotet" att kräva sin självklara rätt.
En BBC enkät visar ett globalt stöd för en Palestinsk stat. Ca 50 % stöder en palestinsk stat, ca 20 % är emot och 30 % har ingen uppfattning. Det utmanar världens regeringar att följa viljan hos världens folk eller underkasta sig en orättfärdig och folkrättsligt katastrofal situation.

Hitintills har USA lagt hämsko på en demokratisk process. Men i takt med den afrikanska revolutionen är det omöjligt att stoppa palestiniernas frihetstörst. När nu Hamas har insett att man måste acceptera demokratiseringsvågen tycks de ha anammat förslaget från Fatah och den palestinska myndigheten. Palestinas president Abbas står fast om FN-medlemskap.

När palestinska myndigheten inte kommer längre i fredsförhandlingarna med Israel som i den fullständiga maktarrogansen fortsätter sin olagliga bosättningspolitik återstår att lämna fredssamtalen och kräva självständighet. Därmed utmanar man också västvärldens regeringar att visa färg.
Gäller demokrati eller är det bara ett ord som ni plockar fram då det passar er?

Den 23 september kommer FN på begäran av den palestinska myndigheten att rösta om bildandet av Palestina som självständig stat och fullvärdig medlem i FN. USA hotar med att lägga in sitt veto. Hur EU och Sverige ska rösta är oklart.

Norge har tagit ställning för den palestinska ansökan. Villkoren är att Palestina lagfäster: 1) Israel som stat 2) Principerna om en modern rättstat 3) FN-stadgan med universella medmänskliga rättigheter och demokrati.

Arabstaterna kommer att stödja palestiniernas begäran om att deras land ska bli en fullvärdig medlem i FN. Israel hotar med straffåtgärder om Palestina gör denna ansökan.

Fredagen den 23 september kan komma att gå till historien som den dag då verklig fred blev möjlig i mellanöstern och Norge visade vägen. Alternativet är antagligen fruktansvärt.
Att kräva att Palestina ska bilda stat genom förhandlingar med Israel är bara en taktik för att återigen kväsa palestinierna och stoppa Palestina. En sådan utgång skulle än en gång tydliggöra sveket från USA och Europa och ge bränsle åt vanmakten och terrorism.
Den 23 september handlar inte bara om Palestina utan om hela världens enande.

fredag 16 september 2011

Förnekarna

Det skulle vara lätt att avfärda skeptikerna som förnekare. Och för många oinsatta är det säkert ett mentalt tillstånd gränsande till rigiditet. Man känner igen dem på att: först förnekar man, sedan angriper man och sedan väljer man att anklaga andra för lögn.

Det senare är klassiskt. En mildare variant är att andra har feltolkat. Men mer vanligt förekommande är således att kalla fiender för lögnare. Det får nästan ett touretteliknande uttryck och ramlar ur munnen så fort förnekaren känner sig hotad.

Men om man gräver under och tittar bakom sådana som representerar Vetenskap och Folkbildning och Föreningen Humanisterna (som inte representerar humanism) finner man motiv som är inte bara är egoistiska utan kriminella.

Skeptikerna är globalt organiserade och hade en stor betydelse för att kritiken mot svininfluensvaccinet inte stoppade massvaccineringsplanerna. Sålunda kammade läkemedelsindustrin in miljarder.

Tobaksindustrin har sedan rapporterna om lungcancer skyddat sig med korrumperade forskare vars uppgift har varit att bestrida riskerna med tobak.

Greenwashing är ett begrepp som handlar om att miljöklassa produkter som inte är miljövänliga. Exempel här. Det innebär således marknadsföring och en märkning som vilseleder konsumenten. Bo Valhjalt skrev i början av 2010 en insatt artikel på dessa teman.

Skeptikernas uppgift är att rasa mot alla alternativ och komplementära lösningar. De stör ju den befintliga ekonomiska ordningen som ligger till grund för deras politiska och ekonomiska makt.

Ett svårt problem är klimatet och växthuseffekten. Medan olika initiativ strider om orsakerna borde samhället ändå göra allt för att minska övergödning och utsläpp. Att sjöar och vattendrag drabbas är väl odiskutabelt. Det behövs ingen uppläxning av Al Gore för att se det.

Det råder heller ingen tvekan om att energi-, petroleum-, vapen- och läkemedelsindustrin skyddar sina enorma intäkter med strategiska och långsiktiga kampanjer där befolkningen ska utnyttjas och pungslås maximalt. Man kalkylerar tom med ett visst antal döda (500 är en accepterad nivå) och en del "bad image" men folk glömmer och det viktiga är plånboken. Det är därför det är så viktigt för dessa kritiserade industrier att skeptikerna gör sitt jobb så att all kritik dämpas och ifrågasätts. Istället för konkreta förändringar håller man igång ett käbbel som inte mynnar ut i annat än förnekelse.

torsdag 18 augusti 2011

A brutal Real destroyed by a smart Barca

The Mourinho criminal tactic was as useless as when Holland tried the same brutal football in the VM final against Spain.
It was obvious that Mourinho demanded of his player to "kill" and not take any prisoners.
Pepe should have been sent of early in the game and his elbow on Piquet wasn´t even punished.

Marcellos first coward attack on Messi should have been a red card but he only got yellow. Finally Marcello got a red card when it only was minutes left of the Super Cup Final causing a riot on the pitch.
Even Real fan today demand the rejection of Marcello.

Mourinho and Real didn´t only lose (2-3) they also have lost most of what sports are about. When Barca shows joy and excelence. Mourinhou has injected hate and violence.
Mourinhou is a threat not only to Real but also to football and he should be put in psychiatric isolation to do some rethinking.

måndag 15 augusti 2011

Libyen från pest till kolera

Angreppskriget mot Libyen har paralleller till Irakkriget och störtandet av Saddam Hussein.
Det är orättfärdigt och i strid mot folkrätten. Det är underbyggt av en politiskt sanktionerad media kampanj där diktatorn demoniseras. Inte för att det behövs men ju värre han framställs desto mer rättfärdigas det att han störtas med alla medel. Strategin precis som i Irak innebär att ansluta flera nationer i detta. Om principen om att störta varje diktator med Svarte Petter målad i ansiktet ska gälla så har världssamfundet ett heltidsjobb med sådana oprovocerade angreppskrig. Det finns i så fall flera dikatorer att angripa. En sådan utresning kan vara önskvärd men vi vet inte om det blir bättre. Antalet civila oskyldigt döda i Irak och i Libyen överskrider det tiodubbla eller tusenfallt mer än mängden civila offer innan angreppen. Har de fått det bättre?

När nu rebellerna i Libyen rycker fram emot ett övertagande av makten så kan vi räkna med att regimskiftet inte leder till demokrati. Denna revolt skiljer sig från jasminrevolutionerna i Tunisien, Egypten och Syrien så till vida att det inte bara är krav på frihet för folket som står på agendan.

En internationell vilja att störta Kadaffi som så länge utmanat västs tålamod, ger rebellerna förutsättningarna. Men vilka är det som leder rebellerna och vad kommer istället?

Extrema islamister med sharialagar i agendan?

I praktiken innebär det att kvinnorna antagligen kastas tillbaka till medeltiden från en position som i dagsläget under Kadaffi varit i jämförelse mer rättvis. Visst finns även i Libyen arrangerade äktenskap men om kvinnan säger nej är det hennes ord som gäller. Och det skyddas av immamen som har till uppgift att utreda huruvida det är ett tvångsäktenskap eller av fri vilja. Under Kadaffiregimen har inte hedersvåldet accepterats. Resultatet har således märkligt nog under denna despot blivit att kvinnan uppnått en för denna värld ovanligt stor frihet. Och detta sticker alltid i ögonen på traditionalisterna och särskilt de extrema islamisterna.

Övergångsrådet pratar om en moderat Islamsk stat. Kalla kårar går utefter ryggraden. Striden är inte över när Kadaffi har försvunnit.

Nato och EU hjälper till att bomba bort Kadaffi men vilka är garantierna för demokrati, kvinnors och barns rättigheter?

Min förutsägelse är att Kadaffi kommer att avrättas inför världens ögon, inte av någon domstol utan av sitt eget folk. Jo för jag tror han håller sitt ord och är kvar i landet.
Sedan återstår att se vilken slags diktatur som bildas för demokrati och jämställdhet ligger långt bort.

torsdag 4 augusti 2011

Elvaåring avkastad från tåg

Finns det någon advokat som nu åtar sig systrarnas talan?

Händelsen där en tågkonduktör kastade av en elvaårig flicka från tåget, medan hennes storasyster var på toaletten, är oerhört upprörande.
Flickorna som ursprungligen är afrikaner vistades i ett främmande land och skulle resa från Örebro till Göteborg. Elvaåringen klarade enligt konduktören inte av att förklara att hon reste med sin syster som hade biljetterna. På Kumla station kastades hon av.
Enligt storasyster hade de straxt innan köpt biljetter av samma konduktör vilket förbryllar.

Vad hände sedan när storasyster återkom och upptäckte att lillasyster var borta? Vilken oerhörd fasa!

Vad kunde ha hänt med lillasystern som sökte sig till en gångtunnel där hon grät hejdlöst.
Orten hon slängdes av på är inte vilken som helst. I Kumla finns Sveriges hårdast bevakade anstalt - med flera av landets farligaste brottslingar.

Varje dag försvinner i Sverige unga barn många in i sexindustrin. Flera spårlöst. SJ har således utsatt elvaåringen för allvarlig fara och rent av livsfara.
I denna svåra stund var det ren tur att flickan mötte en snäll dam som tog hand om henne.

SJ skyllde först på att flickan såg äldre ut men hade senare i kvällens TV sändning omdömet att inte fortsätta bortförklara agerandet. Man konstaterar att konduktören gjort en missbedömning. Ja det är väl ett understatement.

Jag frågar mig nu vem som för systrarnas talan. Båda har utsatts för allvarlig psykisk påfrestning. När nu SJ pratar om kompensation hör jag att flickan ska erbjudas nån gratisresa.
I själv verket borde det vara ett skadestånd av ansenlig dignitet. Ett sexsiffrigt belopp. Vilken probonoadvokat åtar sig detta?
Vad gör Barnombudsmannen?
Är händelsen ens polisanmäld?

tisdag 26 juli 2011

The soul of democracy

UN Declaration of Human Rights means that every person is equally valuable regardless of origin, color, woman, man, young or old. Every human being has the right to try to get what she wants. We have the right to believe what we want and we will live as we want. To molest or hurt, or physical attack someone because of their own thoughts, faith or morals is to violate, not just this person, but all.

– I will not always think or belive the same things that you do but I am willing to die for your right to express your self. In the same time if you use violence against me because of my thoughts and believes you have lost the meaning of the spirit of humanism and need to be corrected. If that means bring you to justice, I will do that. If that means to protect my self and my family I will do that. And if you threatens me or them I will not hesitate to go against you with all my force. This is very sad because we are all one and the common purpose is love.

And unconditional love means freedom.

Behind statement of violence we find the reasons for almost every war. So what leadership can prevent war and act for peace. The mind set that caused war and terror are not the same that will solve them.

torsdag 14 juli 2011

VM semifinalerna i damfotboll 2011

Japan som spelar framtidens fotboll är en njutning att se de slog Sverige rättvist med 3-1. Drillofotbollen"med långa bollar på Bengt" är på väg ut. Visst den taktiken kan gå och det ger mål. Och ibland vinner det sämre laget mot det bättre som USA mot Frankrike (3-1). Det trista i just den semifinalen var väl att USA´s 2-1 mål kom till på Whambachs överfall på en fransk försvarare. Istället för fransk frispark blev det USA hörna och 2-1. Vem har sagt att fotboll är rättvist. Men all cred åt den svenske förbundskaptenen Pia Sundhage som lyckats med organisationen och som coachade det amerikanska laget på ett vinnande sätt.

Frankrike spelar liksom Japan framtidens fotboll och det hade varit kul att se dem i final. Nu får Sverige istället försöka försvara sig mot ett tekniskt och välspelande Frankrike. Japanresultatet kan mycket väl upprepa sig. Jag tycker ändå Svenska damerna ska vara stolta. Det tog sig till semi och de slog övertygande USA i gruppspelet.

Japanmatchen finns mycket att lära av. Redan i de första gruppspelsmatcherna kunde vi märka av en viss stirrighet och svårighet att slå passar med adress så fort laget hamnade under press. Här kan man inte lasta förbundskaptenen Dennerby. Hans spelidé syntes direkt. Ett tillslag och tålamod. Spela runt, hitta de enkla passen, slå djupbollar när du känner dig säker men framförallt kladda inte med bollen. Vi är överlägsna fysiskt så sätt till i närkamperna.
När damerna spelade efter denna taktik såg det riktigt bra ut. När de började tjurrusa (Thunebro) och trampa vatten (Forsberg), tappa tålamodet (Sara Larsson) framstod oförmågan.
Att flera än Jessica Landström har problem med bollmottagningen innebär inget annat än att det krävs oerhört mycket mer träning och mer kvalificerade tränare för att lyfta tekniken till den nivå som spelare i många andra lag i VM uppvisat (Colombia, Nordkorea, Frankrike, Japan m fl).

Jag tycker ändå tjejerna ska vara stolta. De har fortfarande mycket att lära och träna. Och jag tror att de har inspirerat och lyft fotbollen i Sverige till en ny högre nivå. Måtte nu Svenska Fotbollförbundet ta denna framgång och satsa rejält inför OS. Allt annat vore ett svek mot tjejerna.
Lär av de som spelar framtidens fotboll. Damfotboll kan med det spel som Japan och Frankrike presterar bli lika njutbar som den Barcelona står för.

Chansen i bronsmatchen mot Frankrike är att deras duktiga tekniker inte är lika disciplinerade som japanskorna. Dribblar gärna en gång för mycket och kladdar med bollen. Det sänker deras speltempo. Farligheten ligger i att de har många goda målskyttar och drar från höften. Lördagens semi kan bli rena vilda västern. Då gäller det att vår målvakt är på plats.

Om svenskorna bestämmer sig för att inte peta bollen en gång till utan bibehålla lugnet och det metodiska, med direkta säkra pass, och fortsätta skjuta bra ökar deras chans på lördag. Hoppas Jakobsson får börja från start denna gång. Det måste vara ett mittfält som hinner med de snabba fransyskorna.

Finalen på söndag står således mellan framtidens fotboll Japan och det traditionella USA. Wambach, skoningslös då hon angriper motståndare faller som ett löv då någon petar på henne avgör väl med en nick som vanligt. Men hoppet står till Japan.

fredag 8 juli 2011

Förbjud heltäckande ansiktsplagg av säkerhetsskäl

Danmark och Norge har infört strängare gränskontroller och man säger att det är för att komma åt narkotika, vapen och trafficking. Det finns också en dold agenda som rör illegal invandring och man är särskilt på sin vakt mot dem som kommer med täckta ansikten.

Det förekommer diskussioner om gränsen ska stängas för dessa plagg. Och det är i grunden en säkerhetsfråga. Rebeller och brottslingar har länge utnyttjat detta kvinnoplagg i mellanöstern.
I jordanien upplevde man 2009 en brottsvåg med rånare, terrorister och mördare förklädda i niqab, och khimar. En självmordsbombare i burka dödade 15 poliser i Pakistan. Det står också klart al-Qaida använt burka för att dölja sina terroristattacker både i Afghanistan och Irak.

Den muslimska maskeringen i samband med brottslighet har spridit sig till Europa och USA.

1998 rånades en juvelerare butik i England av muslimska män förklädda i burka. 2006 genomfördes i USA flera rån inklusive mord på en polisman av muslimska män förklädda till kvinnor i niqab. En kidnapping av en ung flicka lyckades därför att hon doldes av heltäckande slöjplagg.

När svenska handelskamrarna nu kritiserar Danmark och vill att svenska politiker ska följa tyska kritiker i spåret är det mot en bakgrund som uppenbarligen handelskamrarna inte förstår eller nonchalerar.
Det finns många skäl att förbjuda plagget inte minst säkerhet. Stoppa det vid gränsen till varje EU land.

Fler exempel här

torsdag 7 juli 2011

Fuglesang i drömmarnas värld.

Jag som hitintills haft en skeptisk hållning till homeopati blir nu istället övertygad om dess verkan då jag ser Christer Fuglesang sluddrande och omtöcknad i en TV debatt under almedalsveckan. Han påstår att de homeopatiska sömnpiller han vräkt i sig inte har någon verkan. Ja det är möjligt men då måste han ha svalt pillren med en flaska renat. Austronaten var nu inte ute och flög i rymden utan försökte hålla sig vaken i skeptikerfårans drömvärld med enögda representanter för Vetenskap och Folkbildning som ännu en gång gjort bort sig, denna gång i direktsändning.
Nej nu ska jag inte bli elak, bara konstatera att dessa stackars rädda för en verklighet de aldrig kommer att förstå bara leder dem än djupare in i förnekelsen.

En liten parentes i sammanhanget är väl att homeopatisk medicin har högre verkan ju mer utspädd den är. Och därmed är ju hela experimentet felaktigt utfört.
En annan undran är då hur länge kommer Fuglesang och VoF att sluddra?

SVT´s roll i detta blir också märkligt. Rapport skriver om händelsen som ett event i VoF´s regi men inget om den uppenbara effekt som fick försökskaninen att sluddra. Vart tog kravet på journalistik vägen hos Anders Forsberg och Jael Söderlund som står för "informationen"? Eller är Rapport och SVT det som vi redan har misstänkt ett språkrör för VoF.

tisdag 5 juli 2011

Elitistiska metaforer

För 30 år sedan medverkade jag vid olika lanseringar och kampanjer. Jag upphörde aldrig förvånas över machoidealens enkla måluppställningar. Det fanns några givna målbilder som alltid återkom. Bergsbestigning, spräng målsnöret, slå rekord. Det senare gärna i någon slags procentformulering.
Idag hör jag istället unga kvinnor stå på scen och formulera motsvarande budskap som om det ska inspirera flertalet till topp-prestationer. Senast nu en kvinna i Almedalen som pratade om att hoppa åtta meter som om det skulle ge medarbetarna motivation, kraft och mod.

Är detta resultatet av någon slags jämställdhet att även kvinnor har rätt frälsa sin publik med en retorik som till och med förkastades av Aristoteles under antiken.
En allt mindre skara ska göra allt mer. Färre bussförare ska köra fler och längre turer. Färre vårdare ska ta hand om fler sjuka och gamla. Färre lärare ska med sänkt lön jobba mer och ha fler elever. Dessa slags "rekordhopp" leder bara till sämre kvalitet, fler går in i väggen och fler skadas på vägen.

torsdag 30 juni 2011

Vad ska vi då kämpa för?

Under brinnande krig ville de brittiska generalerna ta pengar från kulturen för att finansiera kriget, men Churchills motfråga var: - "Vad ska vi då slåss för?"

Sveriges Radio rapporterar att Svenskt Näringsliv vill sänka studiestödet till utbildning
för vissa yrkesgrupper som anses ha vara svårare att få jobb. Och det rör kultur i alla dess former.
När vi nu har goda tider så är syftet att få fler att utbilda sig till jobb där det saknas folk.
Visst det kan säkert påverka en del som är osäkra. Men det finns också andra som aldrig skulle göra ett annat val därför att det helt enkelt skulle gå emot hela deras mål med livet.

Jag har skrivit om den traumatiska kampen för min rätt att skapa mig en framtid inom kulturen vilket ledde till att jag tvingade fly hemmet innan fyllda 16. Ernst Hugo Järegård framförde "Kaninen och rovdjuret" i konserthuset 1980. Den pjäsen skulle idag kunna spelas upp för Svenskt Näringsliv. "Nej pappa jag vill inte bli ingenjör, varje cell i min kropp ropar efter något annat."

Visst Svenskt Näringsliv har rätt i att många kulturarbetare har svårt att få jobb och svårt att få betalt. Den olagliga fildelningen som får fortsätta därför att internetleverantörerna inte gjorts till ansvariga utgivare är ett av skälen. De flesta människor skulle nog säga att de klarar sig inte utan musik, film eller böcker. Men är man beredd att betala för det när man kan stjäla det?
Svenskt Näringsliv borde kanske fundera ett varv till och komma fram till hur de kan medverka till att kulturen får den upprättelse, den erkänsla och de ersättningar den förtjänar.

Vill man sedan få mer folk till tekniken så ska kan göra det med lock och intresseskapande inte genom tvång och hot med ekonomiska sanktioner.

Det ligger annars något obehagligt över det som Svenskt Näringsliv nu för fram och det påminner som Nazismens svarta hot: "När jag hör ordet kultur osäkrar jag min revolver".

Kultur kan bygga broar, hela, skapa identitet, uttrycka spänning och sorg, väcka kärlek och skänka glädje. Kultur visar oss vilka vi är. (Föreningen Kulturnätet)

onsdag 29 juni 2011

Landström-Colombia 1-0

Så har då Svenska damerna inlett fotbolls-VM med att köra över ett ungt och tekniskt Colombia. Lotta Schellin var outtröttlig och gjorde ett fantastiskt bra arbete. Man spelade sig fram till många feta chanser men uppvisade en påfallande oförmåga att avsluta. När Jessica Landström gjorde 1-0 hade hon redan missat öppet mål. Vi har sett sådana målmissar förut så det är ju inte så märkligt. En liten felträff och bollen går över istället för in i mål. I sin frustration över detta manglar Landström sedan Colombias högerback på ett sätt som i min regelbok är ett rött kort. Hon fick inte ens varning. Med Landström utvisad hade hon inte varit på plats för att peta in 1-0 målet och vi vet inte hur det hade slutat.

Jessica Landström blev sedan utbytt mot en ung anfallare. Denna avbytare kom in utvilad och fräsch men orkade inte springa efter en långsamt rullande boll mot hörnflaggan. Hon fick chansen men i mina ögon tog hon den inte och hon visade sedan inte upp kvaliteter som kommer i närheten av Landströms.
Alla de som anser att Landström inte ska börja igen (som straff för missen) och vill ersätta henne med Jakobsson eller någon annan missar det faktum att Landström jobbade hårt, var på rätt ställe och slutligen också fick in den. Således kan jag inte se något alternativ. Dagen då det funkar gör Landström fler mål.
Mest påfallande var annars oförmågan att ta emot bollen och limma den vid fötterna och alla felpass. Här kom så småningom colombianerna in och visade prov på något som kan bli stort då de vuxit till sig.

lördag 25 juni 2011

Därför kommer SAAB att klara sig

På måndag efter midsommarhelgen ska SAAB gå i graven, tror många. SAAB har ett internationellt etablerat varunamn och en slags mytologi kring sig som inte kommer att tillåtas att gå till spillo. De kinesiska delägarna vet om detta och kommer att använda läget till att bli majoritetsägare.

Är Victor Muller "den flygande holländaren" som kan väcka liv i Fågel Fenix?

Varför jag tror på SAAB när vi sett så många försök gå under är egentligen tron på en person. Victor Muller uppvisar en obändig vilja som är sällsynt. Och när reportern undrar om han ska lyfta ut sin bonus svarar han irriterat, självklart. Men inte utifrån samma grund som 99 andra VD:ar som tar sin bonus fast företaget går åt skogen utan för att han är övertygad om att han ska lyckas.

2010 blev Victor Muller utnämnd till Årets entreprenör av Automotive News Europe. Om han nu lyckas rädda SAAB undrar jag vilken slags utnämning som ska räcka.

Han vet exakt vad han vill och han genomför det om så ensam. Han drivs av ett sjusärdeles mod som gör att han tycks kunna genomföra vad som helst. Hans uthållighet påminner om sir Lancelot och nästa SAAB biltyp kanske kan få detta tillnamn.

Visst Kina som blivande majoritetsdelägare kan flytta företaget. Men varför ska de göra det? SAAB tar hand om Europa och kommer att få leda delar av designutvecklingen som passar väst.

Så jag sticker ut hackan och säger till Trollhättan och folket i västsverige som har tappat tron och fått nog. Det finns en som inte ger sig. Jag hoppas innerligt att han lyckas. Men idag är jag nog rätt ensam om att tro på honom och SAAB.

Undra hur många långa näsor vi får se i höst?

Uppdatering 27 juni

Ja Muller står måndag efter midsommarhelgen ensam i SAAB styrelsen sedan chefsjuristen och fackets representanter lämnat skutan. Är det någon mer än jag som känner ynklighetens och feghetens unkna doft sprida sig i Trollhättan. Det är definitivt inte råttorna som kommer att rädda SAAB. Samtidigt går ett kinesiskt företag in och förskotterar betalning för 582 bilar vilket räddar löneutbetalning för juni (120 milj. kr).

Man skulle knappast göra det om man inte har en plan.

Uppdatering 28 juni

Den planerade försäljningen av fastigheter kan gå i lås och inbringar i så fall någonstans mellan 250-300 miljoner kronor. Det garanterar juli månadslön och förhoppningsvis kronofogdens krav bl a de 40 miljoner som ska gå till en av de största underleverantörerna.

Nu behövs ca 500-800 miljoner för att få igång produktionen. Jag tror de kommer.

Uppdatering 29 juni

GM har godkänt Antonov som delägare. Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt meddelar då kryptiskt att: "Först måste en noggrann prövning av Antonov göras". Frågan blir då omedelbart. Har inte denna utredning redan gjorts. Det är klart om man ska ha Beatrice Asks utredningsfart som måttstock så hinner många dö innan något händer.

Här vacklar regeringen och den som borde hålla i frågan, näringsminister Maud Olofsson, verkar nu helt bortkollrad. Att hon inte gör något och inte får kritik för det vittnar bara om att hon nu är en parentes och C krisen fördjupas.

Fredrik Reinfeldt uttalar sig om verksamhetens kommersiella bärighet och menar att den är problemet. – "Jag tycker att det är viktigt att inse att det här inte är tillfället att felaktigt beskriva det som att Saabs framtid ligger någon annanstans än i händerna på ägare och ledning och på förutsättningarna som måste skapas för att med vinst sälja bilar som långsiktigt kan skapa ett starkt företag."

Därmed lägger statsministern sig i företagets idé och plan om överlevnad tillsammans med Kina och en rysk delägare. Detta måste anses vara högst iögonfallande. Det är uppenbart att man döljer fakta som gör att Sveriges regering motsäger sig en lösning som Muller försöker åstadkomma.

Korten på borden, Reinfeldt!

"Saab har fått klart med ett lån på 25 miljoner euro, drygt 230 miljoner kronor, från fonden Gemini Investment Fund. Saab tänker använda pengarna till att betala leverantörer så att produktionen i fabriken kan komma igång igen. Lönerna till de anställda ska nu också vara på väg."

Uppdatering 30 juni

SAAB har beställningsorder på över 10 000 bilar! Det bör inbringa mer än 2 miljarder.

De anställda har fått sina junilöner.

Reinfeldt utlovar att Antonovs ansökan och Antonov som duglig i sammanhanget ska vara utredd inom två veckor (senast 14 juli således)

Antonov vänder sig till Maud Olofsson med ett personligt brev. Välkommen in i matchen Maud.

SAAB hoppas kunna få igång produktionen inom samma tid dvs kring 14 juli.

Undrar hur en lång näsa ser ut på en olyckskorp? Javisst ja SAABs revisorer som ska undersöka Muller.

Uppdatering 4 juli

EIB godkänner fastighetsförsäljningen. Affären ska ge 255 miljoner kronor.
Avtalet klart med Kina. Swedish Automobile, som tillverkar Saab-bilar, har skrivit på ett slutligt avtal om samarbete med kinesiska Pang Da och kinesiska Youngman. Det säkrar 245 miljoner euro och är öppet för ett delägarskap där Antonov ingår.


Uppdatering 7 juli
Regeringen släpper sina panter och godkänner 50, 1 fastighetssförsäljning till Hemfosa.
Nu ska SAAB kunna betala underleverantörer.

Nästa steg
Nu återstår för Muller och SAAB att få till en stark part som kan ge den motor som krävs. Och nästa steg är att efter nästan 50 års produktion kunna bli vinstdrivande.

Uppdatering 11 Juli
SAAB aktien sjunker. Man tror inte att SAAB får igång produktionen till 9 augusti.

Vi får nog räkna med en explosiv utveckling. Med en ostoppbar dynamisk och utrensande process. Sanningens minut kommer. Det blir en prövande period som föregår en nystart kanske inte förrän efter årsskiftet.

Antonov hänger i luften. Uppenbarligen vet man att det inte går att arrangera en finansiering via honom av skäl som man inte kan eller vågar yppa. Återstår kineserna.

Uppdatering 1 Augusti
EIB, europeiska investeringsbanken klargör att det lån som Saab beviljades 2009 givits med förutsättningen att Vladimir Antonov inte skulle få bli ägare Saab.
Ännu har man dock inte klargjort motiven.
Frågan är då hur man ser på att förlora delar av detta lån genom att SAAB nu hotas av konkurs?
Är principen viktigare än överlevnad?

Uppdatering 3 Augusti
Fackförbundet Unionen hotar med att driva Saab i konkurs eftersom tjänstemännen inte fått sina löner i tid. SAAB säljer 5 miljoner Aktier. Agerandet sänker Unionen, tjänstemännen och Trollhätten. Nu finns ingen anledning till lojalitet med Sverige. Så nästa steg är att ta delar av verksamheten utomlands.

Uppdatering 9 Augusti
Kinesiska Youngman planerar för nya modeller . Även om strategin är att anpassa dessa SAAB modeller till en gigantisk asiatisk marknad kan man antagligen utgå från att det också blir en internationell lansering.

Uppdatering 31 Augusti
Senaste dagarna har experterna för miljonte gången överröstat varandra med att nu är slutet nära för SAAB. Idag kommer man med en rapport som fått aktien att stiga med 20% på börsen i Holland.

Uppdatering 15 September
Klart för kinesiska delägare att satsa fullt ut. Man diskuterar en investering om 8 miljarder och ett delägarskap på 54 procent. Det torde innebära att man anser SAAB vara värt kring 15,5 miljarder. Igångsättningen av produktionen kan dock knappast ske före jul. Eller?

Uppdatering 29 Oktober
Trots de svenska jantemotståndarna klarade Muller sent om sider att få till stånd ett avtal som närmast är att beskriva som en avsiktsförklaring snarare än som ett commitment. Så det hänger fortfarande löst

Men kineserna får i så fall SAAB till reapriset 900 miljoner kronor. Det är dock inte Mullers fel. Nu blir det i alla fall något och hellre det än att allt kraschar. Det enda hindret som återstår är GM som har ett krav på 2 miljarder. Är det för dem värt att släppa tekniska "hemligheter" till Kina för att få tillbaka sin investering?

I så fall har Muller lyckats och det bekräftar min uppfattning från midsommarveckan då det nog var få mer än jag, Muller och kinseserna som trodde på SAAB.

Uppdatering 25 November
GM har sagt att man inte vill släppa patent till Kina. Tala istället om vad det kostar. 2 miljarder, 3, 4? Vad är Kina berett att betala?

Uppdatering 22 December
Konkurs. GM förlorade, Muller, Trollhättan, Sverige och Kina förlorade. Vem vinner då?
Att GM fastnat i sitt rigida nej till Kina kanske man kunde tydliggjort lite tidigare. Nu lär priset för att kapa åt sig SAAB bli åtskilligt billigare. Och vilka kommer in och tar för sig av kunskap och teknik bakvägen?

Men det är inte över förrän "the fat lady sings".
Något säger mig att kineserna bara har avvaktat denna utveckling och kommer tillbaka med ett bud på SAAB.

Uppdatering 20 Januari 2012
Kinesiska Youngman påstås lägga ett bud på SAAB. 5 miljarder! Fortfarande ett underpris och GM får väl ingenting!