måndag 26 september 2011

Dråpåtalad läkare utsatt för ett rättshaveri

Åtalet mot den dråpdömd läkaren som antas ha förkortat livet på ett redan dödsdömt spädbarn blir alltmer groteskt. Åtalet borde aldrig ha väckts.

Fakta är att spädbarnets skador var av den art att det led av grava neurologiska störningar, sannolikt smärtor och det var chanslöst. Föräldrarna var helt naturligt i ett upplösningstillstånd och plågades svårt av att se barnet lida.
De ställde krav på sjukhuspersonal och läkare att lindra plågorna. När barnet sedan dog vilket låg helt i linje med diagnosen vaknade något hos föräldrar som närmast kan liknas vid orimlig skuld. Eftersom föräldrarna inte förmådde bära skulden själva projicerades de den på läkaren. Detta enkla samband borde ha lett till ett avfärdande av en nu ytterligt tveksam rättegång.

Men med Advokat Althin får man räkna med att det blir en spektakulär tillställning och naturligtvis ett bra kassaflöde ned i advokatens redan tunga kassakista.

Denna rättegång har inte ett dugg med rättvisa att göra. Tvärtom. Att anklaga en läkare som kämpat för att rädda liv och lindra lidande är en stor orättvisa. Tyvärr så har man också förstört denna stackars läkares liv och karriär alldeles oavsett utgången. Denna skada får föräldrarna ta på sig och den skulden är deras.
Om någon slags juridisk rättvisa skipas så frias läkaren alldeles oavsett Althins retorik och inkompetenta anklagelser.

Utrota mellanskarven!

Våren 2010 skrev jag i bloggen att om inget görs har snart skarvmolnet nått in i Bottenviken. Och nu är den där. I januari 2011 varnade jag för konsekvenserna i en artikel på Newsmill

Sluta kritisera fiskare för att laxen och öringen försvunnit och peka istället på rätt orsak! Den kinesiska mellanskarven.

Påståendet om att den kinesiska mellanskarven minskar i antal är förvillande. Först invaderar de och tömmer ett vatten på fisk och förflyttar sig sedan mattillgången blivit sämre. De har då praktiskt taget  redan omöjliggjort ett lönsamt yrkesfiske.

Vissa ornitologer värnar alltså om en importerad skadefågel men stöder utrotningen av en yrkeskår helt medvetet, anser den finske professorn Eirik Granqvist.

Piteåkusten upplevde för en kort tid sedan (augusti 2011) en formlig skarvinvasion. Det vittnar om en fågel som så här års flyger åt fel håll. Enligt skarvkramarna ska den ju flytta söderut. 

Vi som sa att den istället tränger alltmer norrut fick således tyvärr rätt. Om inte fridlysningen hävs av denna skadefågel återstår bara den civila olydnad som får enskilda att i desperation skjuta bort den fågel de kan. 

Med nu snart mellan 100 000 exemplar är det naturligtvis en nästintill omöjlig uppgift. Sverige och Finland måste förena sig i denna kamp. Ta bort fridlysningen och utrota mellanskarven.

Även på västkusten har den nu nått upp mot Göteborg och snart är den utefter norska kusten. 


Undrar om norrmännen ser lika blitt på fenomenet som handlingssvaga svenska och finska regeringar?

Börje Peratt

SVT Text en del i svininfluensapropagandan

Rapport vid Sveriges Television har beställt en enkät av sifo (http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=2544403) som visar att förtroende för vaccinering mot influensa har sjunkit med 21% bland svenska folket. Statsepidemiolog Annika Linde som i SVT (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4714453) oemotsagd fick basunera ut skrämselpropagandan 2009 om svininfluensan får återigen göra sin röst hörd menar att det är inte så konstigt idag - "-Det finns ingen hotbild nu" säger hon. Nej! Det fanns ingen hotbild 2009 heller.

H1N1-utbrottet jämförs av kritikerna med en hoax. Med tanke på hur många som tidigt slog larm om bluffen är det märkligt att Annika Linde och SVT fortfarande pratar i termer om "utbrottet" (2009) som en pandemi. Det var aldrig en pandemi! SVT Text TV och smittskydsinstitutet tycks fortfarande vara i händerna på läkemedelsindustrins propagandamaskineri.

Annika Linde får också obemött tillfälle att marknadsföra det nya vaccinet som då inte ska vara lika farligt som det vaccinet som orsakat narkolepsi och som tvingat unga in i en medicinering värre än det tyngsta narkotikamissbruk, något som hon "tror kan ha påverkat inställningen till vaccinering". Ja det är väl ett understatement. Men nu påstår hon återigen oemotsagd att "Vaccinet är att lita på" .

Min oro rör inte H1N1 utan att smittskyddsinstitutet och Annika Linde var med och marknadsförde ett vaccin som lett till så svåra skador som orsakat så många förstörda liv och att hon sedan fortfarande i SVT får utrymme. Den gravade hunden som återkommer i olika muterade former är mer oroväckande.

Man kan se det som en täckt marknadsföring och då är denna enkät ett steg att försöka återskapa förtroendet. Det är fortfarande 36 % som kan tänka sig att vaccinera sig. En ganska hög siffra givet katastrofen. Så nu kommer det att satsas på att återställa förtroendet. Här blir SVT Text en viktig del genom att ständigt tjata in "pandemin" som aldrig var en pandemi.

Om SVT ska motsvara kraven för objektivitet och mångfald skulle enkäten även ha kommenterats av dem som anser att smittskyddsinstitutet har misslyckats och svikit sin uppgift.

söndag 25 september 2011

Centerns ökenvandring

Så har då 28-åriga Annie Lööf valts till Centerns ordförande. Hon förförde sig in i riksdagen på personval och hon lyckades förföra centerkollektivet till att leda dem. Jag tror inte att hon lyckas förföra svenska folket. Tvärtom. Hennes mål att bli Sveriges gröna röst är sedan länge förlorad till Miljöpartiet. Deras val av unga representanter är baserat på kompetens och substans. Det enda jag har hört från Lööf är floskler som tidigare har uttryckts av moderater och högerliberaler. "Jag kan själv" väcker inte något förtroende hos dem som försörjer sig och sin familj i detta land. Tvärtom är det väl så att denna fyraåringsnivå på psykologisk självständighet knappas gäller i arbetslivet. Där måste man kunna tillsammans med andra.

Istället för att profilera sig med Centerns grundvärderingar väljer hon individualismens mest vulgära ideal som i slutändan ger rätt att kliva över dem som står i vägen.
Hennes lyssnande ledarskap är ytterligare en klyscha för den som kan själv. Mos är ett uttryck för den retorik som pratar mycket men inget säger. Det är bara en tidsfråga tills folk slutar fråga och slutar lyssna då de inser att det kommer inget av substans.

Socialdemokraterna valde Juholt men har man undvikit ökenvandring? Det som nu inletts är i alla händelser centerns ökenvandring och den lämnar riksdagen vid nästa val.

Börje Peratt

onsdag 21 september 2011

Norsk intergritet och mod stöder Palestina

Det som borde ses som en självklarhet har dröjt över 60 år. Att Palestina bildar en självständig stat och inte igår i ett annekterat protektorat under ett imperialistiskt Israel.
Att världens folk också ser det som en självklarhet visar sig då Palestina gör allvar av "hotet" att kräva sin självklara rätt.
En BBC enkät visar ett globalt stöd för en Palestinsk stat. Ca 50 % stöder en palestinsk stat, ca 20 % är emot och 30 % har ingen uppfattning. Det utmanar världens regeringar att följa viljan hos världens folk eller underkasta sig en orättfärdig och folkrättsligt katastrofal situation.

Hitintills har USA lagt hämsko på en demokratisk process. Men i takt med den afrikanska revolutionen är det omöjligt att stoppa palestiniernas frihetstörst. När nu Hamas har insett att man måste acceptera demokratiseringsvågen tycks de ha anammat förslaget från Fatah och den palestinska myndigheten. Palestinas president Abbas står fast om FN-medlemskap.

När palestinska myndigheten inte kommer längre i fredsförhandlingarna med Israel som i den fullständiga maktarrogansen fortsätter sin olagliga bosättningspolitik återstår att lämna fredssamtalen och kräva självständighet. Därmed utmanar man också västvärldens regeringar att visa färg.
Gäller demokrati eller är det bara ett ord som ni plockar fram då det passar er?

Den 23 september kommer FN på begäran av den palestinska myndigheten att rösta om bildandet av Palestina som självständig stat och fullvärdig medlem i FN. USA hotar med att lägga in sitt veto. Hur EU och Sverige ska rösta är oklart.

Norge har tagit ställning för den palestinska ansökan. Villkoren är att Palestina lagfäster: 1) Israel som stat 2) Principerna om en modern rättstat 3) FN-stadgan med universella medmänskliga rättigheter och demokrati.

Arabstaterna kommer att stödja palestiniernas begäran om att deras land ska bli en fullvärdig medlem i FN. Israel hotar med straffåtgärder om Palestina gör denna ansökan.

Fredagen den 23 september kan komma att gå till historien som den dag då verklig fred blev möjlig i mellanöstern och Norge visade vägen. Alternativet är antagligen fruktansvärt.
Att kräva att Palestina ska bilda stat genom förhandlingar med Israel är bara en taktik för att återigen kväsa palestinierna och stoppa Palestina. En sådan utgång skulle än en gång tydliggöra sveket från USA och Europa och ge bränsle åt vanmakten och terrorism.
Den 23 september handlar inte bara om Palestina utan om hela världens enande.

fredag 16 september 2011

Förnekarna

Det skulle vara lätt att avfärda skeptikerna som förnekare. Och för många oinsatta är det säkert ett mentalt tillstånd gränsande till rigiditet. Man känner igen dem på att: först förnekar man, sedan angriper man och sedan väljer man att anklaga andra för lögn.

Det senare är klassiskt. En mildare variant är att andra har feltolkat. Men mer vanligt förekommande är således att kalla fiender för lögnare. Det får nästan ett touretteliknande uttryck och ramlar ur munnen så fort förnekaren känner sig hotad.

Men om man gräver under och tittar bakom sådana som representerar Vetenskap och Folkbildning och Föreningen Humanisterna (som inte representerar humanism) finner man motiv som är inte bara är egoistiska utan kriminella.

Skeptikerna är globalt organiserade och hade en stor betydelse för att kritiken mot svininfluensvaccinet inte stoppade massvaccineringsplanerna. Sålunda kammade läkemedelsindustrin in miljarder.

Tobaksindustrin har sedan rapporterna om lungcancer skyddat sig med korrumperade forskare vars uppgift har varit att bestrida riskerna med tobak.

Greenwashing är ett begrepp som handlar om att miljöklassa produkter som inte är miljövänliga. Exempel här. Det innebär således marknadsföring och en märkning som vilseleder konsumenten. Bo Valhjalt skrev i början av 2010 en insatt artikel på dessa teman.

Skeptikernas uppgift är att rasa mot alla alternativ och komplementära lösningar. De stör ju den befintliga ekonomiska ordningen som ligger till grund för deras politiska och ekonomiska makt.

Ett svårt problem är klimatet och växthuseffekten. Medan olika initiativ strider om orsakerna borde samhället ändå göra allt för att minska övergödning och utsläpp. Att sjöar och vattendrag drabbas är väl odiskutabelt. Det behövs ingen uppläxning av Al Gore för att se det.

Det råder heller ingen tvekan om att energi-, petroleum-, vapen- och läkemedelsindustrin skyddar sina enorma intäkter med strategiska och långsiktiga kampanjer där befolkningen ska utnyttjas och pungslås maximalt. Man kalkylerar tom med ett visst antal döda (500 är en accepterad nivå) och en del "bad image" men folk glömmer och det viktiga är plånboken. Det är därför det är så viktigt för dessa kritiserade industrier att skeptikerna gör sitt jobb så att all kritik dämpas och ifrågasätts. Istället för konkreta förändringar håller man igång ett käbbel som inte mynnar ut i annat än förnekelse.