lördag 31 mars 2012

Humanism och Kunskap vill återupprätta medmänsklighet

Humanism och Kunskap bildades för att återta och återupprätta humanismen.
Ett nyateistisk förbund Humanisterna försöker i SvD försvara sig.
Man förvillar samhället med vilseledande uppgifter om sitt ursprung och vad man står för idag.

Vill man ha ett nyateistiskt samhälle där läkemedelsindustrins motiv styr människans val?
Det som kännetecknar retoriken är nedgörande av andras åsikter och initiativ med kränkande och nedsättande omdömen. Ofta påstår man att andra är oärliga, far med lögner och förvillar. Man avslutar ofta med att "de har förbrukat allt förtroende".

Jesus Alcala skrev en artikel Humanisterna tiger om grunden för sin tro den fick igång nyateisterna i ett motangrepp för att nedvärdera författaren.

"Den typen av tricksande som Alcala gör sig skyldig till i sin artikel är helt enkelt inte ärligt. "
"Fragell menar för övrigt på Humanisternas debattlista att Alcalas artikel inte direkt håller den högsta intellektuella klassen" (

"Texten var totalt vilseledande angående både Julian Huxley och om vad sekulär humanism är och står för. Att han bara kan med att förleda sina läsare på det sättet. För mig har Alcalá förbrukat allt sitt förtroende." (Ulf Pettersson)

I själva verket har Alcala helt rätt om sekulär humanism.

Den humana humanismen tillerkänner människan rätten att tycka tänka tro och välja i enlighet med sin egen övertygelse. Den humana humanismen tillstår andlighet och även möjligheten till en själ liksom man accepterar en ateistisk tro. Därmed är inte den humana humanismen en religion utan en ideologi som står över såväl politik som religion. 

Börje Peratt

Läs mer här

torsdag 29 mars 2012

Pseudoskepticismen dominerar hos skeptikerrörelsen

Pseudoskepticismen definieras som fördom, okunnighet och förutfattade meningar och är vanlig i kommentarer och på forum som VoF och Ifokus skepticism men även i kommentarer på artiklar.

I min nya blogg återkommer jag till en del av kommentarerna på artikeln i Svd Fullt möjligt förena tro och vetenskap.

Refererar också där till min bok Succébo.

"Livets uppkomst eller livets ursprung är en frågeställning som naturvetenskapen försöker ge svar på. Trots frågans stora betydelse görs bara glesa och sporadiska framsteg på området.
Evolutionstemat är här en röd tråd där skapande betraktas utifrån filosofiskt, psykologiskt och biologiskt perspektiv. Här diskuteras även människans sociala evolution utifrån samarbete och samhällsbildning. Utgångspunkten för $uccébo är att allt liv söker gynnsamhet."

Om pseudoskepticismens återuppståndelse

Läs mer här

Börje Peratt

onsdag 28 mars 2012

Pseudoskepticism kännetecknar skeptikerrörelsen

Pseudoskepticism myntades av professor Marcello Truzzi för den skeptikerrörelse han varit med och startat. I Sverige gör Vetenskap och Folkbildning tillsammans med Förbundet Humanisterna anspråk på denna rörelse vars adekvata benämning är pseudikerrörelse.
Fördomar och förutfattade meningar ligger i vägen för utforskande av verkligheten.

Läs hela artikeln här

Börje Peratt

tisdag 27 mars 2012

Näthuliganismens sjuka värld

Näthuliganismen är ett nytt begrepp. I kombination med den ansiktslösa anonymiteten, dold bakom något påhittat namn, frodas människans lägsta egenskaper. Mycket av det som nu sker på nätet är gamla tiders fördomar och feghet med global verkan tack vare googles gränslöshet.

Det finns naturligtvis olika sidor av myntet. Många nätforum befordrar anonymitet för att folk ska våga utforska och möta andra utan att avslöja sin person. Risken med detta visade sig tidigt då anonymiteten också lockade fram det fega och ynkliga. Ja man kan rent av i vissa återkommande kommentarer till artiklar identifiera psykopatprofilen som uppvisar total avsaknad av respekt för andra. Av dessa skäl uppmanar forum till hänsyn där den som inte sköter sig modereras bort och stängs slutligen av.

Men de frustrerade som hindras från sin "yttranderätt" har då fler möjligheter, anonyma bloggar, och forum där huliganmentaliteten vinner något slags gehör.

Beskrivningen av näthuliganer som ku klux klan får sin förklaring då de infekterar nätet i form av horder som i skydd av anonymitet attackerar enskilda.
Man skulle kunna säga att "mental störning" är ett onödigt invektiv om det inte vore för att beteendet och texterna som produceras ger diagnosen.

Är de då utan ansvar? Är de omedvetna om det omoraliska? Saknar de samvete?
De har beskrivits som vänsterhjärnhalvor, dvs utan den högra hjärnhalvans rumsliga och kännande kvaliteter som är nödvändiga för att kunna förstå helheter. Sannolikt ligger det något i detta och när psykopater känner igen varandra kan de finna, kanske för första gången en samhörighet. Vad som sedan lockas fram hos dem är det enda gemensamma de klarar av att prestera. Att mobba, kränka och förtala andra som de naturligtvis i grund och botten är avundsjuka på.

När mobbning äger rum i den fysiska världen finns det en chans att identifiera och stoppa eländet, även om det nu på grund av brist på socialt kurage ändå får fortgå. Men på nätet gäller andra förutsättningar.

Av dessa skäl avråder jag från att besöka forum där nätgiftet sprider sig som senapsgas. Jag får av och till information om skitsnacket och texter skickade till mig. Jag har bett också om att slippa få sånt. Jag avskyr tobaksrök och kan ge stöd till kampen mot tobak men jag behöver inte vara på ställen där man röker och jag undviker att få avgaserna på mig.

Jag valde tidigt bort rökiga miljöer och gick bara på restauranger där man slapp eländet. 30 år senare har man infört rökförbud i flera västländer och trots det ser man hur tobaksrökningen ökar bland unga. Denna kollektiva självdestruktivitet kan orsakas av motsvarande sociala smittspridning som näthuliganismen. Båda skänker en slags samhörighet: "Låt oss visa att vi struntar i vår egen och andras hälsa och låt oss medverka till en sjukare värld."

Jag återsåg nyligen efter många år en kollega från sjuttiotalet. Hon sa: -"Du fick rätt!" Jag undrade vad hon menade. :-Ja det här med rökning, du ville ha rökfria sammanträden, idag är det en självklarhet". Jag hade nästan glömt det arbetsmiljöproblemet som då regelbundet gav migränliknande huvudvärk.

Jo, giftgasen var en svår störning och jag beslöt att lindra rökningens effekter med förslag till införande av rökpauser och sedan opinionsbildning. Idag har vi således ett annat gift som sprider sig i de miljöer vi verkar, och nätet har blivit vår vardag. Även här behövs insatser för att lindra giftspridningen.

Man kan identifiera och porta näthuliganer från de forum som man vill ha hemfrid inom.
Helst skulle de flesta av oss vilja ha en ärlig, öppen dialog också med respekt för oliktänkande såsom vi har det i välvilliga sammanhang. Ja, där kan även konflikter komma i dagen men då löser man oftast även dem med dialog och då så krävs med försoning.

Är det då möjligt att få dem som har svårt att förstå vad det innebär att utveckla en respektfull dialog?
Är det möjligt att mobbaren plötsligt ska komma till insikt om sitt socialt oaccepterade beteende och ändra på sig? Eller är det som för vissa inhumana störningar ett behov som är omöjligt att i grunden förändra?

Jag är förhoppningsfull. Jag har sett mirakulösa förändringar. Vid ett tillfälle var det tre killar som utgjorde skolans terror. Jag samlade dem och berättade historien som många filmer bygger på. Den där skurkarna dör på slutet. De beslöt att omedelbart ändra sig. Poängen med sagans värld är att förmedla att beteenden ger konsekvenser. Problemet idag är att även om man dör i ett spel så kan man köpa ny livsenergi och återuppstå. Verklighetsuppfattningen kan bli gravt störd.

Men även på nätet går det att försonas i relationer och finna möjligheter till konstruktiv samverkan istället för nedbrytande. Jag har erfarenhet från det också. Att bistå människor som jag knappt känner att lägga ned kriget och ta bort smutskastningen.

Jag tror att de flesta mognar och kommer till insikt. Men visst det finns de styvnackade och liksom med rökning sker nyrekrytering. Därför är det viktigt att skapa medvetenhet om vad man egentligen vill ha för att medverka till förändring.

Börje Peratt

måndag 26 mars 2012

Humanism debatt i SvD 20-24 mars

En ny humanism debatt på Svenska Dagbladet Opinion inleddes 20 mars med artikeln Nyateismen diskvalificerar sig själv.

Högljudda nyateister lever inte upp till de ideal av tolerans, rationalitet och vetenskaplighet med vilka de själva kritiserar religionen.

Det skriver religionsdebattörerna Per Ewert och Mats Selander. Den fick 1k (över 1000) rekommendationer 0ch 2052 kommentarer på de avgränsade två dagarna som Svd tillåter kommentarer.

Christer Sturmark försvarade nästkommande dag 21 mars Förbundet Humanisterna med artikeln: Humanism är varken intolerant eller aggressiv. 961 rekommendationer 1295 kommentarer.

På detta svarade Ewert/Selander 22 mars med: Sturmark fortsätter med retoriska finter. 109 rekommendationer, 788 kommentarer.

Trots att det var den sista repliken tog ändå SvD in min artikel 23 mars: Sturmark har byggt upp en huliganrörelse. Med motivet att ämnet engagerade. Min artikel fick 503 rekommendationer och 495 kommentarer.

Ämnet engagerade fortfarande trots fjärde dagen av intensiv debatt. Min artikel ville belysa den historiska bakgrunden till Förbundet Humanisterna och tydliggöra att detta är inte humanism utan nyateism men att man strategiskt har kapat humanismen för att föra fram sin antihumanistiska agenda.

Taktiken präglas av en mediahuliganism där man attackerar meningsmotståndare från olika håll inte minst via en ku klux klan liknande anonym kår av aggressiva smutskastande näthuliganer. (Anonym)

Jag lånade termen och till en del ville jag pröva tesen om näthuliganism.Men hur ska den definieras? "Det som är karaktäristiskt för VoF är således inte endast att de ägnar sig åt tveksamma avgränsningar, utan snarare det fientliga, moraliserande och raljanta tonfallet, det entydiga försvaret för den etablerade (natur)vetenskapen, monopoliseringen av kunskapsinhämtningens metoder och intoleransen mot alternativa sätt att erhålla kunskap." (Kommunikationsforskare vid KTH PA Forstorp)

Räcker det som definition? Jag vill gärna lägga till att dialog är omöjlig. Aggressiviteten är så stark och avsikten så destruktiv att det finns inte utrymme för vare sig respekt eller förståelse. Här finns också en starkt ton av överlägsenhet gentemot de som inte förstått "sanningen".

Intressant är att Sturmark som hävdar yttrandefrihet hade ett inlägg och det var att ifrågasätta publiceringen av min artikel.
Han har tidigare kritiserat medier som publicerar i hans tycke fel saker. Till och med anmält en TV dokumentär till granskningsnämnden.

Så Sturmark förvillar när han påstår sin rörelse vara "varken intolerant eller aggressiv".
Detta omdöme kännetecknar inte Sturmark tvärtom. Historiskt visar samarbetet med Vetenskap och Folkbildning, VoF att det är intoleransen som präglar denna nu sektliknande rörelse.

Professor Marcello Truzzi som var med och skapade skeptikerrörelsen tog avstånd från organisationen.
Han fann att den bestod av falska skeptiker som inte var intresserade av att undersöka sanningen och han myntade pseudoskepticism om denna i grunden ovetenskapliga attityd.

En översiktlig analys av kommentarerna
till artiklarna i SvD vittnar om att 60-70% är på Sturmarks sida och det följer av en utstuderad taktik som jag skrivit om tidigare. Man kommer i flockar om 30-50 sektlojala och ger stöd till sin guru. Dessa pseudiker är lätta att identifiera genom oförmågan att hålla en respektfull och innehållsutvecklande dialog. Personangrepp, fördomar och okunskapen går hand i hand.
VoF-Humanisterna har också en handbok som vägleder i hur man ska skriva kommentarer för att kränka och sabotera.
Detta till trots blev det en del pärlor från båda håll.
Intressant var diskussionen som gled från religiösa invektiv till frågeställningar av mer existentiell art. Tillsammans med några politiskt ideologiska teman lyfte diskussionen från huliganbruset.
Några kommentarcitat på min artikel
Poängen är att humanism inte handlar om ateism, utan om att sätta människan i centrum. Den meningslösa fixeringen vid vad andra människor tror på, det som det så kallade förbundet Humanisterna sysslar med, har ingenting med humanism att göra.
Humanism låter bättre än ateism. Det är den enda anledning till att ateisterna kapat begreppet, på ett sätt som inte precis är i linje med den vetenskapsfilosofi de påstår sig representera.
(Anders Bondesson)

Det komiska är ju att ateismen också är en trosuppfattning. Den innehåller metafysiska trosuppfattningar som inte går att belägga empiriskt. I praktiken finns det nog inga människor som inte har sådana trosuppfattningar. Man skulle behöva vara en extremt strikt agnostiker som vägrar ta ställning i några sådana frågor för att helt sakna tro. Den typ av missionerande ateister som humanisterna utgör liknar mycket mer religiösa entusiaster. Bristen på självinsikt är underhållande. (Edgar Hjelte)

Intressant så många VET vad som är rätt och fel i den här debatten. Vetenskap är t.ex alltid en hypotes eftersom den kan antas ändras eller fördjupas ytterligare när nya fakta kommer idagen. Religionen kan ju heller aldrig bevisas utan ligger på ett helt annat plan. Så "experter" finns ju inte. I slutändan får var och en ändå bilda sig en egen uppfattning. (Runo)

Om företrädare för någon organisation, oavsett vilken, odlar en attityd som uppmuntrar medlemmarna att håna eller på olika sätt misskreditera människor som inte delar den organisationens ideologi, vad kan det leda till? Vilka människor i samhället blir kvar som "godkända" enligt Förbundet Humanisternas mall? Får människor läsa horoskop utan att beskrivas som duperade och okunniga? Får människor samlas i tro på buddhismens läror utan att filmas av Humanisternas utsända? Eller bör de kanske registreras på väg till kyrkan eller moskén?
I så fall beter sig Humanisterna på samma sätt som t ex Statskyrkan gjorde som maktens redskap under den lutherska ortodoxins tidevarv anno 1700-talet i Sverige, något både kristna och andra fick lida för. Eller som Irans sedlighetspoliser agerar mot dåligt beslöjade kvinnor, på uppdrag av mullornas välde.
Attityden är densamma, skillnaden är att Förbundet Humanisterna inte har delegerats någon makt i samhället.
Enligt det jag upplevt av vad Humanisterna står för idag är det att alla former av tro på eller åsikt om att det finns andliga värden eller gudomliga krafter förtjänar att öppet hånas, förlöjligas eller bekämpas.
Min åsikt är att vårt samhälle ska vara sekulärt styrt och inte tillåtas att försnävas varken av religiösa krafter eller ateistiska humanister.
(Navigare necesse est)

Religionsvetenskap och filosofi är båda humanistiska vetenskaper. Att som Sturmark kalla sig humanist är faktiskt en tveksam allmängiltig etikett. Artikelförfattaren har en seriös poäng. Detta oavsett hur man ser på Sturmarks åsikter om religion. Däremot har Sturmark poänger om religiös dogmatism man inte kan ta ifrån honom. Men dessa vaskas redan i filosfisk etiska debatter i dåtid och nutid, debatter som just kan anses vila på humanistisk grund, utan inblandning av humanisterna. (GGG)
Tro handlar om ödmjukhet. Vetenskap likaså. Den vetenskapsman som börjar tro att han vet hur saker och ting fungerar kommer aldrig upptäcka nya aspekter av verkligheten.
(MartinA)

Börje Peratt

söndag 25 mars 2012

Humanismens återtagande

Humanismens återtagande går via kunskapsbildning.

Några slutsatser från en innehållsanalys och textgranskning av kommentarerna till min artikel i Svenska Dagbladet "Sturmark har byggt upp en huliganrörelse" .

Många hävdar rätten att angripa troende med att de själva råkat illa ut av religiösa dogmatiker. Man tar sig därmed rätten att hämnas på alla troende. Breivik tog sig också rätten att hämnas på oskyldiga som trodde på mångfald och respekt för människan.

Det verkar som att flera av de mest intoleranta tror att det handlar om tomtar och troll. Du får i den ursprungliga betydelsen av humanism tro på vad du vill. Star trek, terminator, gud, satan, alltet eller tomheten. Humanismen och mänskliga rättigheter ger dig denna frihet.

Alla de som raljerar om trosföreställningar har hamnat rejält Off topic, men eftersom artikeln handlar om intolerans så är det inte så konstigt. Den hätska nivån bekräftar också slutsatsen om huliganism. Man skulle kunna se denna artikel som en vetenskaplig studie för att pröva en hypotes som därmed besannades.

Hypotesen är att Sturmark och VoF skapar intoleranta aggressiva internethuliganer.

En statistisk bedömning av antalet intoleranta aggressiva kommentarer på min artikel tycks validera hypotesen. (Nästan 500 inlägg, varav ca 25 % på huligannivå)

Sturmark ifrågasätter de överväganden som gjorts för att publicera. Kan det vara att dessa fakta är välgrundade och av ett stort allmänintresse?

Angående att jag skulle antyda ett rasbiologiskt ursprung: Jag antyder inte jag utgår från fakta- Så här uttalar sig J Huxley. ”... den faktiska elimineringen av de lägsta och mest degenererade typerna,”... ”De lägsta skikten reproducerar sig för fort därför ... får de inte ha alltför enkel tillgång till understöd och sjukvård så att man inte förhindrar det naturliga urvalet som gör det lätt att avla barn eller få dem att överleva, lång arbetslöshet bör därför vara en grund för sterilisering.” (Julian Huxley, The uniqueness of Man, 1941)

Sir Julian Huxley, war ebenfalls ein angesehener Biologie, Vertreter der Eugenetik (Rasbilog).

J Huxley var med och grundade den "humanistorganisation" som ynglat av sig världen över så också i Sverige. Med vill jag påstå förfärliga resultat. Hatet som många talar om här kommer ur de strupar som bekräftar artikeln. Så ju mer intolerant aggressivitet desto mer underlag för evidens om huliganism. Med en stigande population gavs denna artikel således stigande bevisvärde.

Humanismens återupprättande

Humanismens återupprättande och min artikel på Svenska Dagbladet "Sturmark har byggt upp en huliganrörelse" blev naturligtvis hårt ansatt.

Man ser av inläggen att många angriper religionen och kanske tror att det handlar om i första hand religion. Men det är ett villospår.

Det har blivit alltmer angeläget att försvara den humanism som grundar sig på mänskliga rättigheter.
Sedan 60 år har vår ursprungliga humanism underminerats och är idag organiserad internationellt av en rörelse som kapat namnet och de kallar sig Internationella Humanistunionen. I själva verket är de antihumanister, nyateister och erkänner bara en slags vetenskap som kallas naturalism. Den som har avvikande synpunkter ska inte få uttala sig. Vi ser också att Sturmark anser att denna artikel inte borde få publiceras och han får stöd av några följare fientliga till yttrandefrihet. Intressant eller hur. De som skriker högt om yttrandefrihet vill hindra andra att yttra sig.

Det som ytterligare skiljer antihumanismen från den värdegrund som demokratin och mänskliga rättigheter vilar på är intolerans, förföljelse av oliktänkande och underkännande av de vetenskapliga akademierna. Det senare gör denna rörelse till pseudovetenskaplig. De kallar oliktänkande för förvillare men i själva verket så är det denna rörelse som förvillar genom att utge sig för att vara något man inte är.

Läkemedelsindustrin finansierar flera av skeptikerrörelsens organisationer.
Den som har alternativa åsikter som på något sätt ifrågasätter eller ruckar på maktförhållandet när det gäller skolmedicin kontra alternativ medicin riskerar av dessa antihumanister att bli förföljda och tillintetgjorda. Antihumanismen går därför läkemedelsindustrins ärenden.

Nyateismen kännetecknas av inte bara en övertygelse om guds ickeexistens utan också en förnekelse av ett medvetande som kan omfatta en värld som är större än materialismens rationalism. Denna nyateism är således omedveten om en verklighet som överträffar deras fantasi och föreställningsförmåga och de fastställer egna fördomar som sanna och oföränderliga.
Ateismen i sin ursprungliga form är en ytterlighet av agnosticismen vars innebörd är att man inte är säker på om gud finns eller inte finns. Om man lutar åt att Gud inte finns så är man ateist men kan ändå ha respekt för den som tror.

Nyatesimen vet med bestämdhet att Gud inte finns och hävdar logikens förnuft men i själva verket försvarar man oförnuftets ställningstaganden oavsett om dessa inte går att bevisa. För det går ju inte att bevisa att gud inte finns. Däremot går det att bevisa att Gud finns i hjärnan. Något som är neurologiskt bekräftat.

Nyateisterna attackerar aggressivt dem som tror. Från den raljanta tonens kränkningar till ren idiotförklaring och till sist som hjärnskada. Konsekvensen av detta är en rigid hatisk ateism som omöjliggör ett dialogutbyte.

Sättet man hävdar sig på har antagit sektens form. Den känns igen på sin förlöjligande och nedlåtande ton och sitt pubertala tonläge och upphöjande av sektens ledare till gud.

På frågan om min tro så kan jag anföra agnosticism. Jag vet inte. På frågan om min vetenskapliga hållning. Jag är skeptiker och söker med research och rimliga fakta bilda mig en uppfattning.

lördag 24 mars 2012

Rätt att stoppa Ung Pirat


Ung pirat vill ha rätt att propagera för kriminalitet i skolan. SvD 23 mars
Ung Pirat klagar över att man inte får komma ut och propagera i skolor och jämför sig med Ung generation som har ett kristet budskap.
Gustav Nipe förbundsordförande i Ung Pirat menar att man har ett kärleksbudskap av givande och ställer det mot Jesus kärleksbudskap.
Nåväl vad skiljer dem åt? Ung Pirat som vill politiskt propagera för en kriminell handling och Ny Generation vill berätta om medmänsklighet.

Ung Pirat propagerar för att få stjäla mitt arbete och sprida det fritt. Ungefär som att öppna bondens lada för alla att fritt ta för sig utan att ersätta bonden. Då har vi snart inga matprodukter. Det Ung Pirat propagerar för har lett till att flera som skriver böcker och gör talböcker, jobbar med film och musik fått sluta med detta då de inte längre har möjlighet att leva på sitt yrke. Just därför att de som Ung Pirat vill skydda ska ha rätt till olaglig fildelning och nedladdning.

Omständigheterna för kulturarbetaren är sämre än någonsin. Till och med på medeltiden fanns det skydd för upphovsmannen. Man betalade en shilling för att få dennes musik och text.
Idag skyddar Ung Pirat pirater som stjäl upphovsskyddat material. Varför ska de ha rätt att propagera för denna kriminalitet.

Låt hellre x-cons komma in och berätta om vägen tillbaka in i matchen och respekten för människan och det som tillhör andra.

Ta gärna del av 

Coacha Unga - med Livskompassen - Börje Peratt - Böcker - Bokus

Med den boken kan man lära sig ett respektfullt förhållande till både sig själv och till andra.

Börje Peratt

torsdag 22 mars 2012

Humanism Manifesto Stockholmsdeklarationen 2012

Humanism Manifesto Stockholmsdeklarationen 2012 antagen vid mötet 17 mars av föreningen Humanism och Kunskap.

Manifestet har tagits fram och diskuterats intensivt av ca 30 personer: akademiker, professorer, läkare, psykologer, filosofer, journalister, kulturarbetare m fl. under två månader och slutligen fastställts i demokratisk ordning. Manifestet bildar Humanismens värdegrund såsom den har uttryckts i humanismens traditioner fram till att nyateister och naturalister kapade begreppet och förvanskade det.

Nedanstående manifest syftar till att återupprätta och återta humanismen.


Humanismens Värdegrund

I: Ingress

Humanismens värdegrund innebär tolerans, öppenhet och respekt för vars och ens livsåskådning vilket ligger till grund för mänskliga rättigheter. Humanismen menar att den enskilda individen själv får ta ställning i frågor som rör ideologi och trosuppfattning. Humanismen är på det sättet odogmatisk

II: Till stöd för en global människo- och samhällsutvecklande humanism

De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. Mänskliga rättigheter utgår från visionen om människan som en fri, rättvis och empatisk varelse. Humanismens ambition är att lösa missförstånd, motsättningar och konflikter utifrån respekt och dialog.

III: En holistisk Humanism

Den traditionella humanismen erbjuder helhetssyn och accepterar att holismen är större än de sammansatta enskilda delarna. Detta bör avspegla sig i alla sammanhang.

IV: Livet och miljön går före utvinning och kommersiella intressen

Humanismen ser alla levande varelser som värdefulla och menar att allt levande ska respekteras. Tekniken och vetenskapen ska komma till människans, djurens, naturens och miljöns tjänst inte tvärtom. Humanismen sätter människan före tekniken och anser att naturens värden, miljön där hon ska leva är viktigare än ekonomiska vinster och kortsiktiga tekniska lösningar.

V: Vetenskap och kunskapsbildning

Vetenskap är en mänsklig verksamhet som sker i ett historiskt sammanhang. Öppenhet för omprövning är därför vetenskapens grund. Vägen till kunskapsbildning omfattar alla vetenskapliga metoder utan annan än etisk begränsning. Vetenskapen bör därför vara värderingsfri och ska anstränga sig att redovisa vad som är uppenbarade fakta, tolkningar, hypoteser och tro.

VI: Människans medvetande och psykologi

Humanistisk psykologi utgår från människans existentiella frågeställningar som kan röra moral, livsåskådning, andlighet och trosuppfattning. Alla existentiella frågeställningar är rimliga att få pröva och diskutera. Alla vedertagna uppfattningar om psyket ska kunna prövas och ifrågasättas. För att vidga kunskap om medvetandet och människans psykologi är det angeläget att utveckla resurser till forskning på varseblivning utanför rådande psykologiska paradigm.

VII: Samhällets grund

Ett samhälle vilar på förmågan att samarbeta och följa överenskomna regler. Här får fostran, utbildning och omsorg avgörande betydelse för såväl moral som medkänsla. En humanistisk skola har som ambition att ge den enskilda individen goda förutsättningarna för att utvecklas. Både för att ta tillvara på sin begåvning, utveckla en förståelse och respekt för sig själv och sin omgivning. En humanistisk omsorg betonar medmänsklighet och ser god vård som en självklar möjlighet för alla.

VIII: Kultur

Kulturella yttringar som text, musik, drama, bild, och dans är av stor betydelse för gestaltning av människan, hennes konflikter, emotioner och visioner. Kultur kan uppenbara orättvisor och kränkningar, bygga broar, hela, skapa identitet, uttrycka spänning och sorg, väcka kärlek och skänka glädje. Kultur visar oss vilka vi är. En humanistisk kultur ger frihet åt både nyskapande och tradition. De särskilda omständigheter som rör kreativt skapande och innovationer innebär respekt för upphovsmannens och utförarens rättigheter.

IX: Sociala relationer

Relationer bygger på frivillighet med respekt för individen och dennes behov även av enskildhet. Likvärdighet, jämställdhet och rättvisa är grundläggande värderingar. Mobbing, övergrepp, kränkningar, förföljelse, utnyttjande, in- eller utestängning är oacceptabla i ett samhälle med humanismens värderingar.

X: Humanism, val och ställningstagande

I den stund människans rätt till sitt eget liv riskerar att omintetgöras äger människan rätt till att vidta åtgärder för att förändra och förbättra omständigheterna och påverka situationen oavsett det rör hot mot mänskliga rättigheterna, livet eller miljön som sådan. Humanism & Kunskap vill både moraliskt och via opinionsbildning, utbildning och aktiviteter medverka till att sprida humanismens värdegrund och andemening som den presenteras här.