tisdag 19 februari 2013

Näthat är bara toppen på isberget, artikelserie

Näthatsdebatten som startade  2013 är efterlängtad. Vi kommer inte att kunna helt befria oss från detta fenomen men nu kan vi åtminstone finna strategier och lära oss att mota Olle i grind.

Har skrivit artiklar och böcker på temat, utbildat och gjort film. Nu tänkte jag på min utforskarblogg försöka reda ut fenomenet. Hitintills tre artiklar.


Näthat är bara toppen på isberget 

 

Del 1. Bakgrund

En del av oss går ut ur skolan med stukat självförtroende och med underkänt i Narcissism. Den naturliga och sunda formen av självkärlek ersätts av en förtvivlan över vad omgivningen har orsakat i form av förakt och självförakt.
Älska din näste såsom du älskar dig själv.
Detta budskap innebär att bejaka sin narcissism. För att kunna älska någon annan måste du kunna älska dig själv. Så vad blir då effekten om du bär på ett grundhat mot dig själv?

Del 2. Näthatet, en form för hämnd

Stalking och mobbning har samma källa. Även kränkande klotter, event med hånet som utgångspunkt, oprovocerat våld, mordbrand, skolskjutning och terrorism kan diskuteras om de i grund och botten baseras på motsvarande förakt, avund och hat.
Näthatet kan ha olika motiv och upphov. Det kan utföras av en enskild rättshaverist eller en grupp sammansvurna med intoleransen som gemensam nämnare.

Del 3. Näthatet är ett nytt medium för den gamla nidvisan

I grund och botten handlar det om illvilja förpackad på ett hånande och förnedrande sätt. I botten således en önskan om att hänga ut någon man tycker illa om och få andra att skratta åt och helst också tycka illa om den/det som ansätts. Avsikten är att minska förtroendet, sänka statusen och tillintetgöra. Tillvägagångssättet kan ha olika moraliska nivåer. Det finns också en humornivå som inte säkert uppskattas av alla. Här klargörs också det organiserade näthatet.


Börje Peratt

Länk Börje Peratt: Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten LÄNK Intervju av Torbjörn Sassersson Rykteshantering 27 mars, 2012

torsdag 14 februari 2013

Näthat toppen på ett isberg, en artikelserie

I dessa näthatsdiskussionstider, som i sig kan verka så trista, ligger en möjlighet. ”Livet prövar allt det inte vill ha” (Succébo 2011). Nu förs en debatt i ämnet. Den tar upp både innehåll i hatmail, de anonymas möjliga motiv och profiler och kända debatörer.

Jag har arbetat med detta ämne länge och de senaste åren inte minst i samband med projektet Coacha Unga.

Det har också bliv en rad artiklar. En SvD artikel 27 mars 2012, med ursprungstiteln om en organisation som utbildar ”näthuliganer”. Artikeln fick kring 500 kommenterar varav en del näthat.

Jag har nu försökt bearbeta 40 års erfarenheter och insatser på temat och kommit fram till en artikelserie som presenteras i Utforskarbloggen.

Näthuliganism och mobbning vinner inte på att tystas ned och jag tror att nu är ett bra tillfälle att finna strategier för att Vårda språket, Värna varandra och Vinna tillbaka respekt och kärlek.

Samtidigt innebär det att ta tjuren vid hornen. Små barn kan man, som ”Supernanny” föreslår, sätta i en stunds karantän så att de kan reflektera över på vilket sätt de brutit gränser. Syftet är att det ska leda till försoning.

Med vuxna inbitna mobbare funkar inte den metoden. Om man har försökt föra en diskussion och den bara utnyttjas för att ytterligare kränka blir slutsatsen att vissa näthatare/mobbare tycks ohjälpligt är förlorade i sin destruktörsidentitet (Destruktör-Destroyer-Förstörarer).

En sjömän ringde kvällen den 13 februari in till radioprogrammet Karlavagnen och föreslog att man skulle namnge de värsta näthatarna. Ja det är en tanke som nog slagit de flesta. Så har ju pedofiler och mördare hängts ut. Det är kontroversiellt och kan vara kontraproduktivt. Ändå känns det självklart att göra det om vi har att göra med seriehatare, de som ständigt återkommer och förstör livet för människor.

Börje Peratt