tisdag 28 december 2010

Draknästets konflikt

Såg Draknästet världen runt, ett program om Dragon´s den och dess internationella spridning. Ett program där några utvalda framgångsrika och förmögna entreprenörer skärskådar andra "nybörjar" entreprenörer som söker pengar och vägledning för att lyckas.
Idén är superb. Det handlar om att se hur innovatörer pitchar sina idéer för att förmå framgångsrika att investera i dem.
I Sverige har den engelska versionen gått ganska länge och den är en av mina programfavoriter. Det har även gjorts en svensk variant som blev ganska lam. Den kanadensiska visade sig spännande kanske just därför att här finns två ytterligheter när det gäller motivation och filosofi bakom att tjäna pengar. Å ena sidan Kevin O’leary vars enda syfte och mål är att tjäna pengar. Vore han en djärv på skare och hade en flock renar som stod djupt i snön skulle han döda dem alla driven av den primitiva killerinstinkten. Å den andra sidan W. Brett Wilson med nästintill en kapitalistängels filosofi. Hans ord ”If you know everything, you know nothing,” skulle kunna vara riktade mot Kevin O’leary men jag tror att det är en livshållning.

Kevin O´leary har kallat Wilson "fjant" i sändning och förmår inte hantera Brett Wilsons filantropiska, livsbejakande generositet. O’leary menar till och med att Wilsons filosofi underminerar hans vilja att tjäna pengar. Pengar är ju enligt O’leary vad allt går ut på. Ja O’learys kränkningar av stackars ”mindervärdiga deltagare”, ger uttryck för en misantrops människohatande uttryck. Wilson däremot säger att han är mer intresserad av människor än att tjäna pengar.

O’leary är ett utslag av förmögenhetsmani och en arketyp för den så pengafixerade kapitalisten. Kanske vore en terapi och ett avvänjningshem för girighet en god idé. Undrar om någon i Draknästet skulle ge pengar till det?

måndag 13 december 2010

Självmordsbombare i Stockholms julhandel

Du flydde krigets Irak, kom till Sverige, blev svensk medborgare och din familj bosatte sig i småländska Tranås. Du växte upp i Astrid Lindgren land, svenska sagolandets hjärta. Du skapade egen familj och fick tre barn. Du gavs alla möjligheter att bygga ett liv men valde att bli förbannad på en konstnär och hans skämtteckning. En tradition att rita satirer som väst har använt sig av i århundranden retar dig så till den milda grad att du startar krig mot Sverige. Istället för att vårda din hustru och dina barn tar du med dig krigsdårens fanatism och förbereder terroristangrepp mot helt oskyldiga människor. Du sätter på dig bomber och åker upp till Stockholm. Mitt under julhandeln spränger du dig själv i luften där din nu ångestfyllda förvirrade själ irrar omkring mellan helvete och jord. Du lär i alla fall inte komma till en himmel med ändlösa promiskuösa jungfrur och vin som hälls i din öppna mun. Det är ju rätt meningslöst eftersom både magen och lustpaketet är bortsprängda. Ändå var det en plan att skaffa dig en extra hustru så troheten mot din fru var redan noll.
Och det finns nu framför allt fyra människor som du har övergivit som står där med uppspärrade ögon och fattar ingenting. Mamman till dina tre barn. Vad ska hon förklara ditt vansinnes dåd med. - "Jo barn, ni förstår vi flydde från krig men pappa blev förbannad på något som en svensk ritat och skulle spränga några helt vanliga och fredliga människor i luften men dog själv."

Med tanke på etiketteringsproblem och oron för adekvat terminologi som diskussionen kring hedersvåldet startat är det fråga om vi kan kalla dådet terrorism utan att därmed bli kallade rasister.

Jag föreställer mig trots allt att detta är ett galningsverk och det har inte med organiserad terrorism att göra i alla fall inte i genomförandet. Sannolikt en intern familjetragedi som utvecklades till detta drama. Likväl tragiskt och Sverige har förlorat ännu en oskuld. Men framför allt står en familj utan sin far.
Dessutom orsakar dådet en allvarlig spricka i förtroende för de som invandrat från denna del av världen. Det problemet blir en utmaning för det svenska samhället och de muslimer som inget hellre vill än att skapa ett liv i fred.

söndag 5 december 2010

Politikens förnyelse

Flera partier, inte bara Socialdemokraterna utan också mittpartierna, behöver fundera över sitt innehåll och fokus. Hur motiverar man sin existens? För vilka grupper och frågor är man beredd att ta upp kampen. Det finns några områden som nästan har försvunnit i politiken. Vad vill partiet? Vad är man beredd att satsa på? Hur vill man att det ska genomföras? De frågor jag tar upp nedan kanske inte alla är de största men inte desto mindre viktiga.

Ungdomen
Ungdomens möjligheter att skapa egna liv är underminerade både när det gäller möjligheter till arbete och bostad.
- Bostadsbyggande är ett område som skulle kunna både skapa jobb och lösa bostadsproblem.
- Ungdomsarbeten. En stor satsning på särskilt inrättade ungdomsarbeten skulle underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Kulturen
Med den kulturminister vi har idag fortsätter kulturen sin kräftgång. Förslaget om volontärer ligger inte långt ifrån en uppmaning till slaveri. Alla vill ha kultur men är inte beredda att betala för den. Därför måste man åtminstone säkerställa skälig ersättning. Hur ska det gå till?

Under brinnande krig ville de brittiska generalerna ta pengar från kulturen för att finansiera kriget, men Churchills motfråga var: "Vad ska vi då slåss för?"


Illegal fildelning och nedladdning
Här önskar vi kulturarbetare ett mer kraftfullt ställningstagande och ett skydd för att vi ska kunna försörja oss.
- Låt alla IT leverantörer stå under samma lagar som tidningar med något som liknar ansvariga utgivare
- Ge rätt att inhämta IP adress till de som fildelar illegalt så att denna slags stöld riskerar bestraffning, böter och skadeståndsersättning i paritet med brott.
- Stärk möjligheterna att avslöja och fälla dem som illegalt laddar upp upphovsskyddat material.

EU
Sveriges kostnader för EU, 30 miljarder kronor, innebär 18 miljarder i förlust varje år. Det är meningen att vi ska söka medel för att satsa på "rätt förändringsprojekt" i enlighet med EU direktiv. Här är Sverige antagligen sämst av alla EU länder. På detta område finns därför oerhört mycket att göra för många branscher.
Utbilda och upprätta "EU bidragssökarcoacher". Det ger antagligen både arbete och en behövlig mer rättvis fördelning av givande och tagande. Fler av dem som idag "arbetar" för EU satsningar gör det vill jag påstå erbarmligt illa. I höstas var Sverige tvungna att återbetala 700 miljoner i jordbruksstöd på grund av någon teknikalitet. EU länderna skrattar å "die dumme Schweden" som accepterar behandlingen.

Småföretag
Det har blivit allt viktigare att röja mark för småföretag. Bland annat handlar det om förenklad bokföring och enklare revision. Maud Olofsson menar att man vidtagit steg mot att helt avskaffa revisionsplikten vilket gjorts i flera europeiska länder. Småföretag under 25 anställda bör också få enklare regler kring anställningsförhållanden. Idag råder alldeles för kort prövotid för en anställd och därför vågar man inte ta in folk.
Arbetsgivaravgiften är en annan nöt. En tredjedel till häften av lönekostnaden går till avgifter som arbetsgivaren aldrig ser röken av. Rakt in i administrations-, skatte- och bidragsmaskineriet. För att tjäna en krona måste man betala 3. Utanpå det går alla omkostnader för arbetet. Och för egenföretagaren finns inga arbetstidsbegränsningar. Många jobbar dubbla pass även på helgerna. Man kan sällan eller aldrig koppla av.

Internationell politik
Svenska soldater i Asien? Här skulle jag önska att Sveriges politik kan bygga på en fullt ut genomförd "ickevåldsfilosof". Och då skickar man läkare, mobila sjukhus och satsar på humanitära insatser. Men givet vår omfattande försvarsindustri finns en poäng att även medverka militärt. Jag ogillar det starkt men är inte säker på vad som är rätt. Skulle hellre i så fall se en FN bataljon som vi hade förr. Men den blev ju tandlös i skarpa lägen och då mer eller mindre verkningslös. Svårt svårt. Men för ett politiskt parti en fråga att diskutera.

Partiernas existensberättigande
Ett parti måste ha en identitet och vision. Ett parti ska driva frågor framåt och inte sitta och stoppa andras idéer utan argumentera bättre för sina egna. Och här har inte bara Socialdemokraterna utan även Centern blivit väldigt otydliga.

Vem ställer upp för kulturarbetaren?

Kulturminister Lena Adelsohn Liljerot går ut med ett förslag om fler volontärer till kulturarbeten. Denna yrkesbransch som redan är näst intill förslavad, hårt utnyttjad och där sannolikt flest människor arbetar om inte gratis så i stort sett utan vettig ersättning.
Kulturministerns förslag blir därför ytterligare en kniv i ryggen på en mycket hårt ansatt grupp.
Vem skulle kunna klara sig utan musik, film, TV, video, bildkonst och allt annat som produceras inom kultur. Knappast någon. Är man beredd att betala för det. Det verkar inte så.

Utanpå detta utnyttjas kulturarbetarens arbete på Internet genom att våra verk läggs upp på torrent typ Pirate Bay och liknande. Här utgör Piratpartiet en skymf och ett slag i ansiktet på alla som försöker få till en slags vettig ersättning. Istället drabbas kulturabetare av upprepade stölder som är så kränkande att jag blir ursinnig.

Högsta domstolen har med sin feghet att låta EU bestämma också svikit svensk kultur.

Vi har inte ens en chans att satsa på ett projekt utan att det blir bestulet när det är klart.
Återigen frågar jag hur kan man bestraffa och bötfälla de IT-leverantörer som agerar hälare och på näten tillåter att vi skändas och plundras. Här finns Telia och flera andra som vägrar lämna ut IP adresser och gör det omöjligt för oss att få våra ersättningar. Vi blir bestulna varje dag gång på gång. Vilka andra människor, yrken och branscher skulle acceptera denna slakt på sitt arbete.

Jag skulle önska att samtliga kulturarbetare sätter ned foten och markerar med någon typ av strejkåtgärd. Och att vi får stöd av alla som arbetar inom kultur från de ytterst välavlönade till de som sjunger på kareokebarer. Visst folk kommer att se på video och har tillgång till musik ändå men någonstans måste det ske en markering om det så bara rör en symbolisk aktion.

Eftersom Alliansens största parti här sviker skulle man hoppas på att någon annan kliver fram. Under valrörelsen var detta område helt tyst. Och det fanns uppenbarligen inga politiska poäng att plocka. Men vi vägrar jobba gratis längre!
Ett alternativ är att hoppas på att hackare och datorexperter äntligen förstår vår situation och tar ställning för konstnären och istället orsakar svårigheter för de illegala fildelarna.
Ett alternativ för en ny kulturpolitik kräver att något parti tar ställning för kulturarbetaren och det lär inte bli Moderaterna.

torsdag 2 december 2010

Förbjud niqab och ansiktstäckande 2.


Syrien först med att förbjuda niqab.
Före Islams inträde i mellanöstern var hijab (khimar) en kulturell företeelse, ett tygstycke som kvinnorna före Islams inträde täckte håret med. Påminner om den huvudduk som fanns i Norden till mitten av 1950-talet till skydd mot smuts från dammiga arbeten. Men även huvudduken fick en slags överton så att kvinnor sällan gick ut utan huvudduk då det kändes "naket".
Inom islam följde att kvinnorna skulle dra sin khimar så att den även täcker barmen. Ordet som nämns i Koranen är khumur vilket är pluralis av khimar och hänvisar till 'de troende kvinnorna' som ska täcka sig.
Ingenstans i koranen finns uppgiften om att täcka ansiket med Niqab eller Burka.

Varifrån kommer då denna heltäckande tältliknande ofta svarta dräkt? Vem är beredd att sätta på sig den och varför? Historiska källor visar att vissa kvinnor i Arabien och Persien beslöjade sina ansikten långt innan islam. Majoriteten av islamiska lärda säger att niqab inte är islam utan en sed som går tillbaka till nomadiska samhällen som levde i den arabiska öknen innan islam började, för att ge skydd mot damm och sand.

När Islamiska grupper tog upp seden var det för att täcka jungfrur. Seden har spritt sig i muslimska länder till att gälla alla kvinnor som ska skyddas från mäns blickar. Och med det har en tyrannisk moral ingjutits. Kvinnor i länder som Saudiarabien, täcker sina ansikten eftersom de har manipulerats att tro att ansiktet av en kvinna anses "awrah". Awrah betecknar delar av kroppen som inte är avsedda att exponeras i offentliga sammanhang, det vill säga utanför hemmet. Denna idé är således ett senare påfund av de regerande och de som regerar har alltid varit män. Därav är det ett patriarkaliskt förtryck som ingjutits som en moral.
Män som blivit avvisade kan ändå hämnas och omöjliggöra för kvinnan ett framtida förhållande genom att slänga syra i ansiktet på henne. Det är faktiskt ett skäl för niqab men fortfarande tragiskt.

Trojansk häst
En engelsk muslimsk webbsida hade för några år sedan sin strategi fastslagen. Där ingick "kvinnliga gudssoldater i niqab". Niqab är således då förenat med Al Quida, sharia och talibansk fundamentalist och ses som en del i ett taktiskt vapen.

Västs motstånd baseras på humanism och demokrati
- I en tid där västerlandets kvinnor kämpat för och offrat sig för jämställdhet och rättvisa blir denna niqab en skymf och ett slag i ansiktet.
- I en tid där västerlandet kämpat för demokrati och kunna möta varandra ansikte mot ansikte blir niqab ett antidemokratiskt uttryck jämförbart med vilken inhuman uniform som helst.
- I västerlandet är det i stort sett bara kriminella och tjuvar som döljer ansikten därav upplevs personer i niqab som skrämmande och hotfulla. Undantag från denna regel är då allmänt accepterade som sjukvårdspersonalsmasker och andra skydd pga smittrisk, eller omgivande miljöfaktorer.
- I väst är det förbjudet att dölja sitt ansikte i flera situationer och direkt olämpligt i de allra flesta.
- En niqabklädd kvinna jämställde sig själv med apartheid vilket naturligtvis inte stämmer. Hon är inte utsatt för diskriminering pga av sin hudfärg utan pga av klädesplagget.
Vi tillåter inte heller nazistuniform i väst.
- En kvinna ansåg sig kunna undervisa med niqab. Syrien har förbjudit Niqab och Burka på universitet och högskolor, "eftersom plaggen inte är förenliga med akademiska värderingar och etik", enligt Ghaith Barakat minister för högre utbildning.

Det finns åsikter om att var och en ska kunna gå klädd hur man vill. Jag har tidigare här varit kritisk till vissa västmoden som jag anser är direkt omdömeslösa och snuskiga. Och jag är även mot niqab men av andra skäl.
Denna problematik är dock inte enkel. Det är oerhört viktigt att också erbjuda niqab klädda människor samma rättigheter som alla andra. Svårt svårt. I en humanistisk öppenhet borde de vara välkomna men hur långt ska väst backa för något som vi finner så kränkande.

Förbud mot niqab
Först och främst måste det vara ett förbud för omyndiga upp till 18.
Att öppna för denna kränkande och inhumana klädsel i väst är att också bana väg för att unga jungfrur kommer att tvingas på dessa tält. För att skydda barn från dessa kränkningar ska vi stoppa dess användning och förbjuda den.
De myndiga som självmant valt denna uniform har redan isolerat sig och gjort sig ofria. Men de ska ha rätt att bära denna dräkt privat.
Dock föreligger en bred uppslutning i Europa för ett förbud.
Frankrike har begränsat förbudet till myndigheter och skola om jag har förstått det rätt. Själv anser jag att det är olämpligt inom vård och utbildning.
De män som tvingar sina fruar till dessa fängelser kommer efterhand att tona bort om vi inte ger utrymme för spridning. De kvinnor som väljer att självmant gå i detta "kloster" måste naturligtvis acceptera de begränsningar som ett kloster för med sig och inte provocera med krav på att få delta i verksamheter som de inte kan genomföra i enlighet med till exempel utbildningsmål och syfte.

Vad säger bibeln?
Bibeln har också texter som handlar om slöja dock aldrig ansiktstäckande.
I Första Moseboken 24:64-65 står det att läsa: "Och när Rebecka fick se Isak satt hon av och frågade tjänaren: 'Vem är den där mannen som kommer emot oss över fälten?' Tjänaren svarade: 'Det är min husbonde.' Då dolde hon sig i sin slöja." Paulus skrev i Första Korintierbrevet 11:5-6: "Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret, för om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt.

Det som är intressant här är att "Kvinnan profeterar" och därmed är delaktig både i debatt och visioner. Det andra som är intressant är att trots att det står i bibeln om hårtäckande slöja "då hon ber" har en sekulariserad värld övergivit dessa påbud. Väst vill inte ta ett gigantiskt kliv tillbaka till medeltiden.

tisdag 30 november 2010

Ung och bortskämd

SVT har producerat en intressant dokusåpa som låter bortskämda barn bo i ett hus där de får ta reda på efter sig själva. Medverkande här. Det blir konflikter när disken staplas och nästan kryper iväg av de växande bakterierna.
"Vem visar störst vilja till utveckling? Den mest arbetsskygge måste lämna huset och det är föräldrarna som bestämmer vem den personen är."

Om man ska gå på den beteckningen så röstade man i fjärde avsnittet ut den som ville göra och förbättra mest. Det är i huvudsak rara ungdomar som försöker om de får chansen. Och de är inte hopplösa. Tjejen Elinor har dock en lång väg. Som hon kränker sin mamma kanske man också måste ge mamman ett ansvar men det är ofrånkomligen så att denna Elinor är en egoist och parasit av ansenliga mått. Så här beskrivs hon : "19, bor hemma, är van att få som hon vill. Hon gillar att träna och skulle gärna hålla på med fitness, om hon bara orkar ta tag i det. Kan varken städa eller tvätta och hennes rum är kaos."

Bortskämda tonåringar fanns innan curlingföräldrarnas tid. Det kanske skulle införas en samhällsvärnplikt som lär dessa ungar det som deras föräldrar inte klarar. Uppenbart är ju också föräldrarnas tillkortakommande orsaken. Elinor som sällan eller aldrig tar hand om något efter sig, hade glömt kokande vatten på spisen. Då ville några killar som börjat styra upp huset skriva en lapp och tala om för Elinor att hon glömt. En förälder tyckte det var ett barnsligt tillvägagångssätt. Men man skulle kunna betrakta pojkarnas sätt som ett ansvarstagande. Däremot visar denne förälder en slags lättvindig oförmåga när man ska fostra barn vilket har lett till världs ände. Denna oförmåga att sätta gränser börjar med att man inte vet hur man ska bete sig. Så "misslyckade föräldrar" skulle också kunna få en föräldravärnplikt och lära sig hur man sätter gränser för sina barn. En slags sommarskola i två månader. SuperNanny kan bli skolans supervisor.

Diktaturernas fall

Diktatorn för den styrande militärjuntan I Burma, Than Shwe, lämnar sin post. Formellt är det en civil regering som har övertagit ledningen av landet. Than Shwe har styrt landet med järnhand i 20 år sedan militären ogiltigförklarat ett parlamentsval som gav oppositionsledaren Aung San Suu Kyis parti segern. Aung San Suu Kyi fick i november 2010 en mångårig husarrest upphävd.
Nu avvaktar vi hennes rättmätiga installation.

Men det återstår naturligtvis många despoter och diktaturer


Statsdiktaturer
Kina som ockuperar Tibet och håller sitt eget folk och tibets folk i odemokratisk fångenskap.
Kina kallar sig folkrepublik och det man gör är att dominera folket och kränka mänskliga rättigheter.

Nordkorea som kallar sig Demokratiska folkrepubliken Korea är i själva verket en totalitär diktatur med bas i en familjs makt. Att kalla sig demokratisk republik blir i sammanhanget liksom i Kina en kränkning mot inte bara terminologin "demokrati" utan mot de mänskliga rättigheterna.

Presidenter som visar sig vara despoter och som vägrar lämna makten ifrån sig fastän de förlorat i demokratiska val. 

- President Rober Mugabe i Zimbabwe förlorade valet 26 apr 2008 mot MDCs Morgan Tsvangirai. 3 år senare sitter han fortfarande kvar i makten och har således omvandlat Zimbabwe till en diktatur.
Sedan en majoritet av befolkningen år 2000 hade röstat mot ett författningsförslag som Mugabe hade lagt fram uppfattade Zanu-PF:s politiker för första gången sedan självständigheten att deras makt på allvar var hotad. Regeringen reagerade genom att angripa och undertrycka ett stort antal organisationer, såsom oppositionspartier och fackföreningar.
År 2003 utbröt en generalstrejk riktad mot regeringen.  Den 19 maj 2005 inledde Mugabes regering ”Operation Murambatsvina”, som innebar att polis och militär förstörde bostadsområden, först i Harare och sedan i resten av landet. FN:s särskilda sändebud bedömde att cirka 700 000 människor hade berövats sina bostäder eller sin försörjning och att ytterligare 2,4 miljoner människor hade drabbats indirekt av åtgärderna. Operation Murambatsvina uppfattades som en hämnd för att de berörda områdena hade röstat på oppositionen.
Mugabe har sedan genomfört reformer som uppfattas som kleptokrati. Mugabes politik har fått omfattande kritik i omvärlden för att ha omvandlat Zimbabwe från en relativt välfungerande ekonomi till ett av Afrikas fattigaste länder där under 2010 en tiondel av folket hotades av svält. Tiotusentals har fallit offer för Mugabes statliga terror medan Mugabe och hans närmaste inom ZANU-PF berikat sig genom att lägga under sig egendomar större än vad som reserverades för den vita minoriteten under Ian Smith. Trots all denna kritik tycks det nu växa upp verksamhet kring bönder som fått mark men tillväxten ligger långt efter den utveckling som påbörjades med de första reformerna under Ian Smith.

- President Gbagbo Elfenbenskusten lyckades förhindra nyval under fem år och förlorade hösten 2010 presidentvalet till Alassane Ouattara. Men han vägrar överlåta positionen till vinnaren.

måndag 29 november 2010

Rökning är den farligaste miljöförstöringen


"Det värsta hyckleriet är att röka och kräva bilfritt, att röka och kräva skydd för vatten och djur, att röka och kräva hur andra ska ta hand om miljön. Därför att rökaren är den största miljöförstöraren, den som orsakar mest plågsam död i naturen, den som medverkar till att 600 000 människor dör av passiv rökning varje år. Värst drabbar det barnen." (Lancet 2010)

Redan 1974 då rökningen var fri och vi tvingades andas andras rök, var vi än befann oss, gjorde jag vidstående affisch (linoleumsnitt). Den kom att användas i en kampanj i Stockholms skolor och såldes via Moderna muséet. Kanske är det dags att ta fram den igen.


Nedanstående text hittade jag på nätet utan författare. Jag tyckte den var tillräckligt bra för att i stort sett översätta rakt av:

Rökning och miljö:
Rökning påverkar inte bara rökarens hälsa, det påverkar också i hög grad den omgivande atmosfären. Rök och cigarettfimpar förstör miljön mer än något annat av människan tillverkat materia. Det orsakar svåra föroreningar i luft, vatten och mark. Produktionen av cigaretter påverkar också miljön på avgörande skadligt sätt.

Alla rökare tror att genom att röka skadar de bara sin hälsa. De är okunniga om eller ignoranta inför det faktum att deras rökning indirekt påverkar andras hälsa. Och rökarna är en av de direkta och farligaste orsakerna till miljöförstöringen.

Det är några miljöproblem, som varje rökare bör vara medveten om.
Hur rökning orsakar luftföroreningar?
Det är helt uppenbart att rökning orsakar luftföroreningar och i viss mån också förorenar marken. Ca 4000 kemikalier finns i cigaretter, som andas ut och frigörs i atmosfären. Den totala andelen rökare i världen idag antas vara 25- 30% . Det tyder på att en enorm mängd föroreningar släpps i atmosfären varje dag.

Hur rökning orsakar mark-och vattenförorening?
Föroreningar orsakas på grund av rökning inte är begränsat endast till luften eller kroppen utan i viss mån påverkar det också och förorenar mark och vatten. Varje dag kastas miljontals cigarettfimpar på marken. De flesta cigarettfimpar hamnar slutligen via regnvatten och brunnar i sjöar och floder. Fiskar och andra djur äter dessa fimpar vilket leder till döden. De återstående fimparna som blir kvar på marken tar ungefär 25-26 år innan de bryta ner. Gifter, tillsatser och kemikalier lakas ut i marken och förorenar mark och växter. Under torrperioderna kan cigarettfimpar även orsaka stora bränder.

Hur cigarettproduktionen påverkar miljön?
En större negativ påverkan på miljön orsakas av produktionen av cigaretter. Marken, som används för odling av tobaksväxter, skulle också kunna utnyttjas bättre för att producera mat för länder i tredje världen. Dessutom, eftersom tobaksplantan är mycket känslig för skadedjur och sjukdomar besprutas den med olika kemikalier och bekämpningsmedel. För produktion och förpackning av cigaretter fälls också ofantliga mängder träd. Det krävs ett träd för att producera omslag och papper till 300 cigaretter. Produktionen av cigaretterna orsakar kemiska avfall som dumpas rakt ner i marken. Det är uppenbart att cigarettproduktion och konsumtion påfrestar hela biosfären och alla ekostsystem.

Stop smoking
Det bästa och det enklaste sättet att kontrollera denna miljöförstöring, är att sluta köpa och använda denna farlig produkt. Det är tufft att sluta röka och gynnar direkt din hälsa och miljön därför kommer rökförbud och minskad rökning att vara fördelaktigt för oss alla.

Dr. Phil, outclassed by a cool Will Rob

I saw a show when Dr. Phil Confronted an so called Animal Abusers Will Rob on Swedish Television the other day. I´m a fan of what Dr Phil is trying to do but not allways to impressed by his methods and ways. Nobody is perfect and I understand that the tempo in producing this shows can induce some scenarios for better and for worse. Nevertheless. This show was choreographed to demonize and "knock out" Will Rob who's interest and "sport" is to arrange and watch pitbulls fight.
First of all Dr Phil used the sentences despicable, detestable and disgusting repeatably. He soon sounded like a stuttering parrot. Will Rob kept his cool and sympathic face all the time. Dr Phil showed horrible clips on animal abuse not relevant to the activities of Will Rob, who tried to explain that he handles the dogs in better ways. But when Will Rob tried to explain something he was disrupted by an increasingly frustrated and close to bullying Phil.

Will Rob also said to Dr Phil, in a cool manner "You should be a great boxer". The "oratory slugging" Phil invited 8 grim looking animal lovers from "Rescue Ink" on the scen. Suddenly one of them confronted Rob in an aggressive attack position indicating a fist fight.

Dr Phil and his 8 warriors were Outclassed by one man
Will Rob showed no fear and stod up to defend him self. In all Will Rob won this fight ten to nothing (10-0) and that is a knockout in a debate.
Even if most of us don't like dog fighting or any form of abuse this was a mental victory of a convinced dog fighter promotor on every level, performance, rhetoric and style.

I don´t know why this link doesn't work*. Probably because DR Phils producers have realized they lost the battle. Otherwise it should be a very interesting video for a rhetoric study.

To certify that I´m not for dog fighting. On the contrary but if you invite someone to your show you should treat the person with respect. In this case Dr Phil failed and he almost made a mockery of him self and the show.
What Dr Phil succeeded to do is to create hate and threatenings against Will Rob and that is despicable.
* The link now works but i think the content haven been slightly edited.

söndag 28 november 2010

Folkhälsoinstituet saknar kompetens och själ för att driva ANTfrågor.

Folkhälsoinstitutet fick 69 miljoner kronor till tobaksprevention under 2008– 2010. Men det har inte minskat rökningen. Nu röker 43 procent av flickorna i åk 2 på gymnasiet, fem procentenheter fler än för sex år sedan. Även bland pojkar ökar rökningen. "En sådan uppgång trots anslaget på 69 miljoner kan man inte dra några slutsatser av i dag", menar Cecilia Birgersson på FHI.

Jo det är katastrof. När vi drev En Rökfri Generationkampanjen i slutet av 1980-talet med sponsrade medel som uppgick till kanske 1 miljon lyckades vi vända trenden och få ned rökningen bland unga, särskilt tjejer med 40 %. Vi sköt upp rökdebuten i tre år så att man istället tog sina första bloss först vid 18. Framgången byggde på mycket väl planerade kampanjåtgärder. Där vi framför allt använde positiva förebilder.

FHI har fullständigt misslyckats och har saknat insikt om vilka strategier och medel man skulle använda. "69 miljoner kronor upp i rök".

Statsskulden och EU

Varje år kostar statsskulden (dryga 1,2 biljoner) 16 miljarder kronor i ränteavgifter det motsvarar i stort sett förlusten vi gör på medlemsskapet i EU.
"Sverige betalar cirka 30 miljarder kronor per år i EU-avgift (2008). Regeringen betalar avgiften månadsvis till Europeiska kommissionens konto i Riksbanken. Totalt uppgår EU:s budget till 1 125 miljarder kronor per år. Av de cirka 30 miljarder som Sverige betalar in kommer cirka 12 miljarder tillbaka i form av olika stöd från EU."
Ja felet är väl inte EU utan "die dumme Schweden" som låter sig rånas varje år. Så varje år vi försöker beta av vår statsskuld ökar den med en 18 miljarder.

lördag 27 november 2010

Sturmark ljuger och kränker mötesfrihet.

Sedan jag hörde Christer Sturmark i en TV-studio angripa sjukhuspersonal som inte ville delta i aborter har jag undrat över vad denna "humanist" står för och har i en artikel och några inlägg på Newsmill prövat Sturmarkshumanisternas värdegrunder och metoder. Av denna anledning har jag börjat läsa om vilka Sturmark angriper och förföljer på sin blogg och fann att han nu uppenbarligen lurat sig in på ett möte som arrangerats av några arbetskamrater i Täby.

Sturmark ljuger om att det var ett personalmöte när det i själva verket är en kamratförening som arrangerat olika sammankomster på sin fritid. Jag valde att undersöka företeelsen och har fått följande information.

"Vi har en kamratförening inom kommunen. I den ordnas allt från motion, idrottstävlingar, smycketillverkning, föreläsningar och hur mycket som helst. Allt som sker där är helt på fritiden och vi får betala en liten summa för att få delta. Men just denna gången var det en som tyckte att Änglamingel vore väl en kul aktivitet. Massor av folk ville gå men platserna var begränsade. Att sedan mediet (Den inbjudna föreläsaren) uttrycker sig som hon gör är det inget som vare sig vi deltagare eller arrangören visste om i förväg. Ingen sa emot henne men många tänkte nog att det där är ju inte sant. (Föreläsarens åsikt om fysiska handkapp får stå för henne)
Denne Christer Sturmark hade lurat sig in i lokalen på falska premisser. Föreningen är bara till för anställda inom kommunen, vi får varken ta med vänner eller familj och detta enbart för att det är så få platser som ges ."

Sturmark har således snikit sig in på ett föreningsmöte i akt och mening att spionera på och kränka en av demokratins grundläggande rättigheter, mötesfriheten.
När mötesanordnarna skulle pricka av att man betalat och kom till Sturmark kände arrangören inte igen honom och hans medföljande dam och kunde inte heller läsa av de otydliga signaturerna dessa oinbjudna gäster skrev.

Sturmark utger sig på sin blogg för att vara någon slags undersökande journalist men han uppvisar inte presskort, han lurar sig in och han hanterar sammankomstens bakgrund, innehåll och syfte med lögner och vilseledande uppgifter. Det är ett angrepp på demokratins grundläggande rättigheter vilket ju har visat sig känneteckna Sturmarkshumanisterna.

Det pågår också nu en debatt på Newsmill startad av Anders Gerdmar; ”Humanisterna” bör vara ärliga och byta namn". Anledningen är att vi är fler som menar att Sturmark inte representerar humanism och kanske inte ens demokrati.

På sin blogg orerar Sturmark om att han är "hotad till livet" av dessa damer, närmare pensionsåldern, därför att någon av dem upprört sig över hans skändliga påhopp och mailat honom sin ilska, i en för stunden oförnuftig formulering. Men snälla Sturmark ge dig, du var där du såg dem vem skulle du kunna känna dig hotad av i ett "ängla mingel". Patetiskt är ordet sa Bull. Patetiskt sa Bill.
Vad Sturmark i själva verket har åstadkommit är att förstöra dessa människors syjuntaverksamhet och fått dem att känna sig hotade. Och i sin monumentana feghet lägger Sturmark ut ett personnamn på nätet och förstärker ytterligare sitt påhopp.

fredag 26 november 2010

Revision av EU, dags att gå

Är EU en enda koloss av planekonomiska "sol och vårare". Det är uppenbart att våra EU parlamentariker inte får igenom svenska förslag. EU hamnar allt längre från Sverige och bedriver någon slags skyddad verkstad som inte tillför svenska samhället mervärden. Tvärtom de kostar. Och flera EU länder kring medelhavet är på väg in i statsbankrutt. Vilka ska betala för det?

Ett problem vi har fått i dessa EU-bidragens tidevarv är att det sitter administratörer i EU och bestämmer vad som är bra projekt. Det ser ut som om sovjetunionens kommunistiska Kreml har flyttat till Belgien och Bryssel. Visst en del projekt blir väl bra men räknat på vad exempelvis Sverige lägger ut för dessa administratörer så är förlusten astronomisk. Miljarder går åt att hålla uppe en enorm byråkrati som fattar beslut som påtagligt många gånger inte gynnar verksamheten i Sverige. Vi är sämst på att söka men vår avgift ökar hela tiden och blir en allt större del av EU´s budget.
Bilindustrin är ett tydligt exempel på hur illa vi förmår hämta hem våra avgifter. Här har Sverige misslyckats fullständigt och det är en av orsakerna till att svensk bilindustri gått på knäna. Under samma period fick tysk bilindustri över 5000 miljoner kronor och lilla Sverige som var sämst på att söka fick knappt 10 miljoner till bilindustrin. Tyskarna har länge skrattat åt "Die dumme schweden".
När det gäller jordbruket är Sverige också här en betydande nettobidragsgivare till EU: s budget. Våra bönder går på knäna och i praktiken behandlas de som om de var i en torktumlare och ska odla energiskog där deras företrädare gjort allt för att skapa öppna landskap. Något är i grunden fel då man rövar både resurser, motivation och glädje från denna utsatta yrkesgrupp.
Nyligen fick jordbrukare också betala tillbaka flera hundra miljoner till EU beroende på någon slags teknikalitet om betesmark där man ändrat på definitioner. Dom är kriminalsmarta där nere i Bryssel. Eu låtsas ge med ena handen och så tar Eu tillbaka det.Och "die dumme Schweden" gör som Eu säger.
Dessutom har 75 miljarder kronor gått till att försöka anpassa Turkiet till EU. Ett försök som har misslyckats grovt!
Sverige är således överlag sämst på att söka bidrag. Därför att vi kanske inte gillar själva fenomenet. Det är som ett slags fattigsverige att behöva nedlåta sig och stå med mössan i hand. Den usla planeringen och tafattheten är ett annat problem i själva utförandet av dessa ansökningsomgångar.
Om jag granskar det område jag bäst känner till så är det media. I Sverige har vi en Mediadesk. De gör utlysningar som ofta är alldeles för sena och ger alldeles för korta ledtider om man nu vill ansöka. Innehållet är besynnerligt uppstyrt utifrån någon som sitter i mellaneuropa utan kontakt med förutsättningar i Sverige. Man kan tolka det på två sätt. Antingen är det några få som i förväg fått reda på vilka projekt som ska komma och så får de god tid på sig att planera dessa emedan andra inte har en chans och därmed styr man medel på ett till synes demokratiskt sätt men i själva verket är det manipulation. Det andra är att Sverige får besked alldeles för sent och så styr EU Bryssel medel till de länder tjänstemännen kanske själv representerar och vi får ett i grunden orättvist, skevt och halvt kriminellt sätt att ”fördela” pengar. Att EU har misslyckats är i alla händelser klart. Det ena landet efter det andra lever över sina tillgångar. Trots att de kanske får mest medel blir det ändå de som drabbas värst. Detta borde med all önskvärd tydlighet vittna om att något är i grunden väldigt fel. Verksamheten är ineffektiv och olönsam. Inom EU säger man att det inte behöver vara projektets innehåll man beslutar om, utan hur väl det presenteras. Man ska alltså lära sig slå blå dunster i ögonen på EU administratörer. Vem gör revision av EU?

söndag 21 november 2010

Fleetwood Mac tribute konsert på Fasching

Gitarristen Joel Sahlin hade lyckats få ihop elva (11 !) synnerligen begåvade sångare och musiker till en "happy-spelning" på Fasching (lördag 20 nov). Det blev en oförglömlig kväll. Tonerna som kom ur Joels Stratocastor lät nära Peter Green och öppningslåten Albatross försänkte alla i en magisk förväntan. Inte bara Joels gitarr svängde. Superbra komp och bas tillförde precis det som man önskar av denna slags popbluesrock när det låter som bäst. Alla i gruppen kan framhållas för så bra var de. När det gäller sångare visste jag att Mats Genfors har en pipa av guds nåde och kan inta scenen så att tjejerna "faller" men här framträdde också Malin Dahlström som "var" Stevie Nicks och med sin utstrålning personifierade hon vad som händer när talang, känsla, glädje och kärlek ställer sig på scen. Lena Swanbergs finstämda röst var också en överraskning. Så tonsäker och poetisk. Tack för en underbar Fleetwood Mac kväll.

måndag 15 november 2010

Fildelningstjuvarna har stulit ännu en film

Två dagar efter premiär låg filmen SEKTOR 236 på Torrentsajt för illegal nedladdning. Alla de som kämpat med filmen får nu se sitt jobb bestulet. Den som lagt upp filmen borde gå att finna. Jag är innerligt trött på de som helt respektlöst laddar upp andras produktioner och skulle inte ha något emot att få ta del av information om personer som blir bestraffade. Tyvärr har Högsta domstolen i sin feghet förhindrat möjligheterna att komma åt både de stjäl filmer, talböcker och musik. Telia, Comhem och andra leverantörer agerar som hälare i sammanhanget och vägrar uppge fildelarnas identitet.
Vi måste få en lagstiftning som är jämställd med tidningsutgivning och som gör internetleverantörerna ansvariga. Som situationen nu är förstörs film, musik och författarbranschen på ett ytterligt grymt sätt. Och de som ska skydda oss och Högsta domstolen har gått och gömt sig. Skam över er! Jag hoppas att någon nu tar saken i egna händer.
Kan inte någon ta död på exempelvis den här sajten http://www.monova.org
Jag vill se dem som håller på med detta få sina straff! Hur bryr jag mig inte. Enough is enough!

lördag 6 november 2010

Skavlan på villovägar?

I kvällens Skavlan var det norska Fremskrittpartiets Carl I Hagen inbjuden, så också hans före detta sekreterare och numera fru i sin hårdekoration som för tankarna till 50-talets raggarbrudar. No offence. Hårmodet får säkert sin renässans.
Naturligtvis kom frågan om Sverigedemokraterna upp under temat att "offerrollen" stärker de populistiska partierna. Dessa inbjudna Fremskritts representanter ondgjorde sig över att SD blivit portad från Nobelfestligheterna.

Först och främst har SDs partiledare Jimmie Åkesson portat sig själv. Det gjorde han vid Riksdagens högtidliga öppnande då han förolämpade kyrkan, förödmjukade sin svenska folkdräkt, förnedrade Sverige, skymfade kungahuset och svek sitt uppdrag som riksdagsledamot genom att som en barnunge lämna kyrkan med sitt följe, därför att biskopen i sitt tal sagt att alla var jämlika.

Självklart ska Åkesson portas från Nobel
Nobelpriset är världens mest kända belöningsceremoni för framstående personligheter som lyckats med historiska bedrifter inom vetenskap. I sin storhet lika känd som Oscarsutdelning.
Skulle Åkesson sitta med som inbjuden i ett sådant sammanhang efter att ha visat prov på synnerligen instabilitet och labilt uppförande. Tänk om han mitt framför kungafamiljen och inbjudna celebriteter plötsligt reser sig och demonstrativt lämnar sitt uppdrag.

Nej svenskarna betraktar inte SD som offer, snarare som ett misstag och SD kommer knappast att få förnyat förtroende. Åter till gatans parlament där de tyvärr kan återgå till sina odemokratiska våldsamheter men förhoppningsvis blir de ett minne blott.
Att de får träda fram i Skavlan är som att erkänna dessa dunkla värderingar. Men samtidigt är det också en sväng som blir spännande. Det bryter ett mönster. Alla ska få känna tillhörighet även de som vill stänga ute andra.

onsdag 3 november 2010

Nolltolerans mot narkotika, utöka förbudet mot rökning

I en tid där tobaksförbudet sprider sig försöker drogliberaler legalisera cannabis. En drog som sänker omdöme och ansvar och får barnvakter att överge barn, försämrar fysisk förmåga och orsakar fara för liv med dödsolyckor som följd. Somliga legaliseringsivrare hänvisar till Portugal som släppte allt fritt och påstår att där minsann har det blivit bättre. Inget kunde vara mer fel. Effekterna är katastrofala och Portugal toppar självmordsstatistiken för narkomaner. En anledning kan vara Gate way effekten. Det vill säga att Cannabis leder vidare till tyngre droger.

Positiva effekter av cannabis i medicinska sammanhang är otvetydiga. Lika väl som cannabis kan framkalla psykoser och schizofreni kan det även hjälpa människor med PTSD (Post traumatisk stress dissorder). Som de flesta medicinska gifter kan det således medverka till helande. Men att släppa lös cannabis är att öppna dörren för egen medicinering och det portugisiska experimentet visar svåra negativa följder av en sådan metod.

I en tid där regeringar globalt verkar för att minska ohälsa genom att begränsa tobakanvändandet vill cannabisförespråkare orsaka spridning av ohälsa och missär. Låt oss se utvecklingen av tobaksbruket och göra en jämförelse med cannabis.

Rökare och missbrukare har en sak gemensamt, de förstör för sig själva och andra.
Till de mer simpla men ändå störande problemen ser vi hur rökare skräpar ned med fimpar och kastade paket och är miljöparasiter till och med utomhus. Röken förstör överallt.
Cannabisbrukare förpestar tillvaron på ytterligare sätt och riskerna i samhället förvärras med en ökad ansvarslöshet på grund av försämrad funktion både psykisk och fysisk. Exemplen är många där påtända människor övergivit barn, misskött sina arbetsuppgifter och orsakat dödsolyckor.
Somliga påstår att Cannabis framkallar fredliga människor. Det är inte folket i Vietnam, Afghanistan och Irak överens om. Vietnamkrigets mest kända massaker på byn My Lai genomförde av en pluton av cannabispåtända militärer. De få som försökte stoppa massakern var nyktra.
Vår tids hjältar och skurkar
I en tid där några vill lägga tid och kraft på att försämra sin egen potential och därmed även locka andra i fördärvet finns hjältar som jobbar för ett bättre samhälle.
En del räddar valar, andra jobbar ideellt och skapar ett mervärde för samhället. Att bara ta hand om sin familj och vårda sina relationer är en kamp. Det finns så många hot och risker och narkotikaförespråkarna är just nu några av de största hoten. Genom sina försök att locka in unga blåögda är de minst sagt ondskans redskap.
Kampen mot tobak har lett till rökförbud över hela världen
Finland har nyligen infört rökförbud för ungdom upp till 18 år. Och man var före Sverige med rökförbud på allmän plats.
2004 införde Irland ett totalt rökförbud på arbetsplatser, inklusive pubar och barer. 82 procent av befolkningen gav stöd åt rökförbudet, enligt irländska regeringen.
I Sverige infördes rökförbud på utskänkningsställen 2005 och det ökade intäkterna för restauranger, pubar och kaféer tvärtemot vad motståndarna hävdade. De som jobbari dessa tidigare helt inrökta miljöer har vittnat om bättre arbetsmiljö och hälsa. Inte längre huvudvärk och färre sjukskrivningar. Snabbt infördes också rökfritt arbete och rökfria allmänna platser. Detta mönster går igen i hela världen och i USA, New York får man inte ens röka på uteservering. I detta frihetens föregångs land riskerar ägare att förlora sitt utskänkningstillstånd om någon röker där.
2008 beslöt Skottland att tobak ska bort från hyllorna i butiker och cigarettautomater förbjöds. Åtgärderna mot exponering av tobaksvaror i handeln syftade bland annat till att minska rökande bland unga.
Loosers
Rökning betraktas som helt ute och rökare är loosers. Företagare anställer inte rökare och folk slutar umgås med rökare och missbrukare. Varför ska man stå och suga i sig deras illaluktande och giftiga rök? Ändå fortsätter nyrekrytering och några som slinter in på looservägen. Negativa förebilder är påfallande ofta föräldrar som lurar in sina barn till ett avkortat liv i beroende och med sämre livskvalitet.

Rökare och missbrukare bör få ta ansvar för sin ohälsa
Vi ser nikotinister stå och huttra i kylan sugande på sin giftpinne i ett utanförskap av självvald ofrihet och drogberoende. Jo nikotin är en drog. Hälsofarorna känner alla till även om man blundar. "Det händer ju inte mig".
Även den som drabbats av Kol, långsam drunkningsdöd kan fortsätta förvärra sitt öde. Man kräver samhällets sjukhusvård men tar inget ansvar själv. Vi kan fråga oss varför samhället ska bekosta vård till den som inget gör åt situationen? Har man drabbats av lungcancer eller kol och fortsätter röka har man ju skymfat sjukhusvården och förverkat sin rätt till den. Med tanke på hur många som vill få vård men dör pga av att det inte finns resurser bör ju resurserna styras till de motiverade.

Ja det är tuffa ord. Jag tycker egentligen inte så utan vill att alla behövande ska har rätt till vård.  Men visst måste vi kräva att vi själva tar ansvar för denna onödiga hälsofara.

fredag 29 oktober 2010

Att sitta på flera stolar

Över 30 % av de folkvalda i riksdagen sitter med i diverse styrelser. Frågan är om det är bra eller mindre bra och rent av förkastligt. Ja om man sitter i en företagsstyrelse som erbjuder vinstdelning så är det ett klart uttryck för otillbörlighet.
Ett annat problem handlar om bjudresor. Ska man som folkvald låta ett företag bekosta resor, hotell och uppehälle till "seminarier" som kan utgöra täckmantel för otillbörlig påverkan och lobbying. Vi vill naturligtvis att de folkvalda ska ha kontakt med det samhälle som man är vald att representera. Men Sofia Arkelstens vägval rimmar knappast med uppdraget. Att hon dessutom agerar bilprovare för BMW vittnar om att något inte stämmer. Självklart utsätter hon sig och sitt uppdrag för allvarlig risk för korruption.
De folkvalda har mycket bra lön men några berikar sig genom denna position och tänjer på gränserna för vad som är god moral och övertramp. En rensning och uppstramning behövs.

torsdag 21 oktober 2010

Våga ta upp, våga visa, våga.

Rädsla för att ta upp de angelägna frågorna orsakar hyckleri och populism hos media och öppnar för rasismen. När vi gjorde filmen "Bella & Real" så var det i samarbete med unga och vuxna inom så kallade "Hederskulturer". De vill få upp problemet med tvångsäktenskap på bordet, diskutera det och skapa förändring. Men vad händer hos de som ska besluta om filmen får visas? De inre korridorerna i mediakulturen lämnar ganska snabbt verkligheten och tenderar att skapa sin egen kultur av vad som är gångbart och trendigt. Jag vet för jag har varit där, suttit i redaktion och plötsligt är verkligheten något annat. Man bevakar sina positioner hellre än att fullfölja uppdraget som är att skapa förutsättningar för en gestaltning av samhällets olika villkor. Även skolan är mån om sitt rykte, snarare än att man vill medverka till förändring. Hos en del skolor säger man till och med att "Problemet existerar inte". Rasismen skapas av dem som smyger med problemen och som fördummar människor genom att lägga sina egna ramar för vad man klarar av att se och diskutera.

Capellos, "rule of fear"

Under sommarens VM i Afrika fick vi tillfälle att se Englands italienska förbundskapten Fabio Capello och hur hans missnöje över engelska landslagets insats främst gick ut över den assisterande coachen Stuart Pearce en man som tillhört Englands främsta fotbollspelare och som på plan var både respekterad och så skrämmande att han fick smeknamnet "Psycho". Capello behandlade honom nu som en hund och vid flera tillfällen kunde man se hur angrepp från Capello fick Stuart att skrämt resa sig direkt från sin plats i båset och springa undan. Vilken märklig situation. Där satt "Psycho" Stuart Pearce och ryckte skräckslaget i benen för att när som helst drabbas av Capellos ilska. Obegripligt med en sådan ledarstil i ett modernt land. Och obegripligt att Stuart är kvar i rollen som assisterande. Han måste ha ständiga mardrömmar.

onsdag 6 oktober 2010

Förbjud niqab och ansiktstäckande.

Låt oss med en gång klargöra att ansiktstäckande masker, sjalar, snusnäsdukar eller slöjor är avsedda att ställa sig utanför det sociala och därmed dölja sig för samhället. I vilda västern var det för att råna banker och transporter och denna metod används än idag.
Att bära niqab eller burka i ett samhälle där den sociala kulturen för länge sedan lämnat till och med huvudduken är olämpligt på många sätt. Plagget är enligt omfattande enkäter mycket kontroversiellt och hör inte hemma i en civilisation menar en överväldigande majoritet av Europas befolkning.
Men låt oss se skälen som anges. Några menar att det försvaras av islams och Muhammeds påbud. Så är inte fallet. Imamer har klart uttalat att Niqab har inte med religonen islam att göra.
I Syrien har förbud införts. Den anses till och med vara en provokation mot troende muslimer som menar att den som bär ansiktsdöljande slöja är en skam för muslimerna.
Ett skäl kan vara att slippa arbeta eftersom det blir svårt att komma in på en arbetsmarknad och se ut som en ninjabrottsling. Ett par ögon som stirrar fram bakom svart tyg är direkt skrämmande för många och särskilt olämpligt i samband med barn och minderåriga.
Flera som bär niqab har också en dold agenda. Man slipper jobba och kan kräva bidrag för sin försörjning. Men här går niqabanvändaren direkt mot islams påbud som säger att man ska försörja sig för egen hand. Flera länder tar nu avstånd från dessa plagg både i lagstiftning och i andra slags förbud. I Danmark får niqabanvändaren inte längre socialbidrag eftersom man anses ställa sig utanför arbetsmarknaden. I Frankrike och Belgien blir man dömd till böter och kan få fängelse om man visar sig på öppen plats i niqab.
I debatten diskuteras ibland problemet utifrån att det är så få som brukar dylika plagg. Här bör nolltoleransen praktiseras. Det ska vara totalförbud.
Den som vill bära plagget kan lätt och snabbt åka till ett sådant land och bosätta sig där denna typ av självpåtaget fängelse är okej. Det hör inte hemma här.
Tyvärr ger detta utifrån mängden användare marginella problem vatten på SD kvarnen.

tisdag 5 oktober 2010

Nigel De Jong the criminal fotball player

"De Jong is a criminal" says the Netherland TV expert Hugo Borst.
- "De Jong, need to go to a psychologist," says Sparta Rotterdam-trainer Jan Eversen. These statement were obvious already
after de Jong´s karate attack straight in the chest on Alonso (World Cup final Netherland - Spain).

In
a friendly match between USA and Holland in March (2010), de Jong broke Stuart Holden's legs. And now the same story. It had only gone five minutes of the match between Manchester City and Newcastle when Nigel De Jong's horrific tackle broke Hatem Ben Arfas leg in two places.

Yesterday de Jong was thrown out of Holland's national team - and misses the European Championship qualifiers against Sweden on 12 October.- "I saw no other alternative," said coach Bert van Maarwijk according to De Telegraaf.
Well Holland still have their captain van Bommel to represent Dutch football brutality.
Van Bommel says "it is wrong to expell De Jong."
I say, de Jong should be banned from the football pitch for ever.

lördag 2 oktober 2010

Kvinnlig kvotering kom in i min nya bok "Succébo"

Målet för varje människa, familj och civilisation är välstånd och blomstring. Denna fråga har dels en personlig individuell utgångspunkt och dels utgår den från ett allmänt samhälleligt ansvar som ofta kräver politiska beslut. Eftersom människans framtid påverkas redan då hon är barn måste man se varje individ utifrån vilket stöd och vilka chanser hon får. Att diskutera vars och ens individuella livsplan går inte utan att ta in familjen och samhället. Den övergripande frågan blir därför:
Vad gör det möjligt för var och en att skapa en framtid som är gynnsam?
Om vi börjar med den personliga nivån så kan var och en se på omvärlden och betrakta den utifrån möjligheter och begränsningar. Den mentala attityden avgör. "Tron på sig själv" är optimistisk, målmedveten och uthållig.

Till de samhälleliga möjligheterna hör frågor som rör: På vilka sätt kan individen utveckla sin personlighet och sina kunskap? Hur skapas en mångfald av uttryck? Hur växer en arbetsmarknad där arbetsskapande och företagsamhet har som mål att den som vill arbeta kan göra det?
Hur ersätts girighet och avund med tillväxtens generositet?

Idag stängs många, särskilt kvinnor, världen över av från sina möjligheter. Syftet med styrande beslut bör vara balans och jämställdhet. Varje problem diskuteras då utifrån både det kvinnliga och manliga perspektivet. Motsatsen är en dominerande makts ”rätt till” negativ särbehandling. Varje världsdel tycks ha sin maktkamp. Gemensamt för dem är att de som sitter med ekonomisk makt ofta också har den politiska och målet är att bibehålla sina fördelar genom att hålla andra borta. Fenomenet är tydligt där etablerade inom områden och branscher skapar sin egen syltburk och håller andra ute.
Den globala könsmakten är kanske mest utbredd i mellanöstern och Asien. Inom rigida samhällen hålls kvinnor utanför möjligheten att påverka och pådyvlas att de är mindre värda än män. Detta fenomen är inte minst tydligt Indien och i Kina där regeln om ett barn får familjer att abortera flickfoster. I stora delar av den muslimska världen behandlas kvinnor som omyndiga och hålls mer eller mindre instängda. Förtrycket och orättvisorna är av en dignitet som kunde leda till globalt kvinnouppror.
I väst har vi fortfarande en grov ojämställdhet och i många viktiga beslutsfattande organ är det mestadels män som dominerar. Ibland behövs en regel för att skapa balans och positiv särbehandling är en möjlighet då obalans råder. I Norge har man lagstiftat om kvotering till börsbolagens styrelser och 2010 kan man säga sig vara nöjd med utfallet. Regeln säger minst 40% av kvinnor och där är man nu. Ibland måste berget flyttas för att nå rättvisa. För att skapa gynnsamhet behövs både den personliga drivkraften för förändring, en politisk och ideologisk vilja att ta nödvändiga beslut och en handlingskraft att genomföra utvecklingen. Förutsättningar för att skapa gynnsamhet ligger i handlingen. Och en värld i balans förutsätter avgörande konstruktiva beslut som gynnar flertalet.

Börje Peratt

Medvetandets Uppkomst | On the Origin of Consciousness

Succébo-fröet till framgång - Börje Peratt - 9789197788014 | Bokus

lördag 25 september 2010

Mobil dödar i trafiken.

Nu har en amerikansk undersökning visat att över 2000 dödsfall per år i USA är orsakade av smsande bilförare. För att förstå amplituden av detta måste man inse att över 20 000 varje år blir mer eller mindre skadade. De flesta länder i Europa har förbjudit mobil och smstextning i samband med bilkörning. Dock inte Sverige. Det hela tycks falla tillbaka på infrastruktur minister Åsa Torstensson. Det alla har insett tycks hon inte förstå. Att andra i regeringen inte har agerat är dock ännu märkligare. Undersökningen visar att flertalet av mobilanvändare och bilförare är unga föräldrar. Slutsatserna av detta är att vi har fått en generation av ignoranta, arroganta föräldrar som utsätter sig själva, sina barn och medtrafikanter för livsfara. Det är då inte så konstigt att man ser unga som sitter och smsar då de cyklar eller kör moped. Bakom denna katastrof ligger tyvärr Åsa Torstensson som inte dragit i handbromsen i tid. Vem ska nu göra det! Tiden rinner iväg, folk dör och skadas och vi får en fruktansvärd ovana som förvärrar trafiksäkerheten på alla områden.
Maila och protestera mot den oförmåga som infrastrukturministern och regeringen visar.

tisdag 21 september 2010

Tolv Socialdemokratiska minoritetsregeringar efter 2:a världskriget

Ohly grät över murens fall. Nu har vi SD som vill bygga murar mot yttervärlden. Den klassiska cirkeln är förenad.
Under minst 50 ja rent av 100 år ansågs Kommunisterna (VPK) lika kränkande för flertalet svenskar som idag SD. Sveriges kommunister gav stöd åt ett förtryck av Östeuropa och var i princip emot demokratin i Sverige. De kommunister som satt i riksdagen agerade stödparti åt Socialdemokraterna i tolv minoritesregeringar.

När det gäller att styra Sverige så kan vi se hur tidigare val sett ut. Socialdemokraterna regerade från 1948 i tolv minoritetsregeringar med "moraliskt" stöd av kommunisterna, som man egentligen då inte ville ta i med tång. Man visste att Kommunisterna aldrig skulle utsätta Socialdemokraterna för misstroendevotum och risk för en borgerlig regering. Det blev sju mandatperioder från 1958 till 1973 . Samma visa 1982-88. Därefter ytterligare tre mandatperioder 1994-2002. De två sista med stöd av kommunister och miljöpartiet.
En gång , 1968 lyckades man bilda majoritetsregering med röstövervikt 0,1% (50,1).

Kanske kan den nya situationen ändå motivera en blocköverskridande kommunikation. Det vore en intressant utveckling. Eller så kör Alliansen som minoritetsregering och om då SD skulle rösta bort Alliansen i ett misstroendevotum så gissar jag att SD därmed visar hur mycket "ansvar" man tar. Och det lär nog gräva deras grav.

söndag 19 september 2010

Zlatan måste visa medspelarna uppskattning

Milan - Catania (1-1) och minst tre klara och väldigt snygga målchans passningar från Zlatan som det inte blir mål på. Den första bränner Inzaghi, fri från 2 meters håll. Zlatan tittar inte åt Inzaghi efter missen. Den andra är en fin nedåtnick till Seedorf som efter missen söker Zlatans ögon för att visa uppskattning för passen. Zlatan tittar aldrig åt Seedorf. Mumlar mest ilsket för sig själv. Samma sak gäller även den tredje missen. När väl Inzaghi gör 1-1 målet på en fantastisk pass från Ronaldinho springer han direkt och tackar Ronaldinho och nästan hela laget är framme och gratulerar dock inte Zlatan. Det som Ronaldinho och Eto (numera i Inter) alltid har visat sina medspelare är uppskattning för den pass man fått och uppskattning för de försök medspelarna gjort. Så bygger man framgångsrika lag.

torsdag 16 september 2010

Farligt att lita på "Magkänslan"

Såg att SVT ställde en fråga till tittarna om man röstade med magkänslan. 25 % svarade ja. Sannolikt har inte folk i allmänhet gjort helt klart för sig vad som är magkänsla och inte heller de som svarat. Även fast man har haft Kristoffer Ahlström i soffan som givit sin i sammanhanget relevanta syn om faran med magkänsla. Kristoffer satt också i TV4 och där fick man just höra hur även de mest kompetenta människor inte förstår begreppet och blandar det med intuition som är något helt annat. Om man ska gå på ordets etymologi så rör "magkänslan" att fatta beslut utifrån en känsla som tycks röra upp eller i alla fall påverka magen. Det borde i så fall ha med något obehagligt att göra. Något som påverkar tryggheten. Denna slags känsla har visat sig lättpåverkad och kan få många människor att fatta dåliga beslut. Studier visar hur människor i en jury förlorar sin integritet och hamnar i någon slags sympati och antipatiställning där en mycket opålitlig magkänsla avgör. En av de värsta sortens exempel på magkänslans lockelse är hur nazismen fick ett helt folk med sig. Våldtäkten i Bjästa följer motsvarande förlopp. Där kräver man nu upprättelse. "Vår präst är så snäll hur kan man angripa honom." Jo därför att han valde fel sida! Trots att han visste att våldtäktsmannen gjort en ny våldtäkt valde han att inte ställa sig på offrets sida. Mobb och pöbel är således magkänslans ytterlighet.

onsdag 15 september 2010

Politik och demokrati

"Utifrån ett politiskt och humanistiskt perspektiv på frihet blir demokratin oerhört viktig. De mänskliga rättigheterna är ett sätt att reglera staters makt över enskilda individer. Demokrati försvarar vår rätt att uttrycka oss och vår rätt att leva såsom vi själva vill men under styrning av majoritetens vilja. Därmed blir den politiska friheten en fråga om folkstyre. Den nödvändiga byråkratin kommer att balansera mellan självgodhet och samhällsnytta. Lagen om gynnsamhet gäller även här. Valfriheten i en demokrati ska göra samhället öppet och gynna både nyskapande och bevarande, självständighet och samverkan. I denna mångfald kommer vi att få se även de som uttalar hot mot demokratin. Kampen mellan att bevara egna fördelar står emot viljan till en förändring som gynnar utvecklingen och som skapar ett samhälle för alla. Det kan innebära att man för stunden hamnar i en konflikt som ruckar på den egna bekvämligheten men de som förändrat och förbättrat världen har sällan tagit bekväma vägar." (Ur min kommande bok, tyckte det passade bra så här i valtider)

onsdag 8 september 2010

Mode och omdömeslöshet


För några år sedan skulle alla tjejer visa midjan. 20 minusgrader spelade ingen roll. Och det värsta var att mammor gjorde samma sak. Även de där midjan hängde ned över byxlinningen. Förutom rent förargelseväckande beteende så fanns en stor risk för ohälsa och säkert har en del drabbats av kroniska urinvägsproblem. Häromdagen hamnade jag bakom en grupp skolflickor i yngre tonåren. De bar alla extremt korta kjolar. En av dem var något överviktig så kjolen gled upp och hennes genomskinliga strumpbyxor exponerade hela rumpan. Opassande visst, anstötligt absolut. Jag förordar inte burka och inte heller talibanpoliser med käppar. Men nån dj-a ordning får det väl vara. Jo jag gillar inte gällevarehänget på killar heller. Byxor som hänger under rumpan. Äckligt och fult det också. Dags för en sedespolis.

fredag 27 augusti 2010

Dr ÅSA och skräckpropaganda

Såg här om dagen uppstarten av Doktor Åsa i SVT. Till min förvåning var det ett propagandaprogram för hur Sverige har hanterat svininfluensan. Titeln på avsnittet "Kommer vi alla dö av influensa?" personifierar skrämselagitation.
TV-avsnittet skildrar hur trygga (?) vi kan vara då det finns en organisation som noga följer minsta antydan till en ny pandemi. Avslutningsvis betonad "husbondens röst" Dr. Åsa hur viktigt det är att lyda rekommendationerna från experterna som kan och vet (?).

Dagen därpå möter Dr Åsa i SVT´s morgon soffa en enskild som drabbats av svininfluensa. Upplägget följer "Wag the dog".

Innan avsnitten i SVT fanns anledning att undra hur långt läkemedelsbolagets kampanj sträckte sig i sin ambition att påverka medierna och korrumpera specialister. Att WHO tillstod att 5 specialister arvoderats av läkemedelsbolaget är en sensationell skandal men står knappt att finna ens på google. Misstanken om lobbying och mediabearbetning fick nu via Dr Åsa nytt bränsle. Inslaget innehöll ingen kritik mot vaccinet och inget om biverkningar och framför allt inget om riskerna och all kritik.

Rapporterna om biverkningar från vaccinet har trots allt varit många. Senast nu om narkolepsi.
Samma vecka kan vi läsa att Finland stoppar all vaccinering sedan flera fall av narkolepsi antas hänga samma med vaccinering . EU har nu beslutat om en omfattande utredning.

onsdag 25 augusti 2010

Mobilförbud i bil

Det är snart val och det parti som jag länge känt mig mest hemma hos representeras av ministrar som går direkt emot mina värderingar och uppfattningar, ja inte alla men ändå.
Infrastrukturminister Åsa Torstensson anser inte att man i enlighet med Vägverkets rekommendation behöver reglera mobiltelefonbruket i trafiken. I de flesta länder i Europa och så även i USA är det kontroversiellt och i flera länder och stater förbjudet att använda mobil då man kör bil. Oprah driver rent av en kampanj mot mobil i bil och jämför det med rattonykterhet.
Åsa Torstensson lutar sig mot en undersökning som inte stöder sunt förnuft. I hennes underlag för beslut konstaterar forskare att människor alltid kört bil "distracted" och man tillstår att distraktion är en allvarlig orsak till incidenter och olyckor. Men mobilen är bara en av flera andra distraktionskällor så varför förbjuda den i trafiken.

Jo mobil och bilkörning hänger inte ihop lika lite som alkohol och bilkörning. Mobilanvändande bilförare är livsfarligt, vilka flera dödsolyckor visat. "Jag satt och smsa och då dök fotgängaren upp, såg henne aldrig".

söndag 22 augusti 2010

Hur ställer sig partierna till fildelning

Den som lever av det skrivna ordet, gör musik, illustrationer, foto, film osv är beroende av att den illegala fildelningen försvåras och helst stoppas. Ännu så länge har inte de rödgröna sagt något annat än vad man tidigare gått ut med och det innebär att MP och VPK i linje med Piratpartiet stöder illegal fildelning och sviker kulturarbetaren. I praktiken gör även Socialdemokraterna gemensam sak.

Alliansen är splittrad och det är Centern som tycker det är okej för var och en att ladda ner musik och film för personligt bruk. De andra partierna vidhåller konstnärens och producentens skydd. Det som förenar Alliansen är förbudet att ladda upp upphovsrättsskyddat material.

För att fortsätta hävda skaparskyddet måste det vara möjligt att snabbt kunna kolla vem som olagligt laddar upp och man ska enkelt och snabbt kunna driva en rättslig process med rimlig straffsats som verkar avskräckande. 80 dagsböter? Det är ett skämt. Särskilt om man betänker att en författare som kanske kämpat i flera år med sitt verk kan förlora sin lön med ett knappklick. Illegal uppladdning måste kosta mycket mer.

Dessutom ska IT företag som har servrar med illegalt uppladdade upphovsrättskyddade material omedelbart stänga ned dylika tjänster och lämna ut ID. Deras obstruktion av dessa ärenden måste omedelbart få svåra konsekvenser i form av rejäla böter och skadeståndsersättningar. No more mr nice guy.

onsdag 11 augusti 2010

Svininfluensa bluffen avslöjad

Pandemin avblåst. Ja det var aldrig en pandemi!. Det jag anade våren 2009 och har framfört tidigare på denna blogg såsom 28 mars visade sig således stämma. Flera experter * som "rådgav" Världshälsoorganisationen (WHO) om svininfluensan fick "stöd av" (läs mutades av) läkemedelsindustrin (läs GlaxoSmithKline och Roche), bland annat för forskning om influensavaccin. Fusket har kostat länder miljarder och i stort sett alla som vaccinerat sig har gjort det i onödan. Varav en del dött och en del har blivit obotligt sjuka. Vilka ska bestraffas för det? Visst, flunsan skördade offer men inte fler än en vanlig.

* Denna liksom i stort sett alla artiklar om sambandet mellan 5 experter, WHO och läkemedelsindustrin är bortrensade från google.

GW Perssons påhopp på Björn Ranelid

Slutade köpa kvällstidningar långt innan gratistidningarna kom. Anledningen var allvarliga journalistiska brister och att man öppnade för ren mobbing. Nu har Leif GW Persson återigen till och med på Aftonbladets löpsedlar (10 augusti) fått utrymme för ett påhopp på sitt favoritkränkningsobjekt Björn Ranelid. GW Perssons monumentana avund får således fritt spelrum. Kan man känna annat än avsky för både AB och GW.

söndag 8 augusti 2010

Cannes Filmfestival 2010

Våren 2010 var jag med sonen Kim i Cannes på filmfestivalen. Ville både visa och uppleva den med honom.
Vi hade förberett oss med fint designade prospekt på John Bauer och Trägudars Land. Jag hade även med mig material från långfilmen Bella & Real.
Träffade också Mattias Paar och kom att göra Cannes tillsammans med honom. Kim tog slut efter tre dagar och stannade på hotellet resten av tiden.
Paar hade en förmåga att klä sina tankar i ord och lät ibland värre än ett helt omklädningsrum för grabbar. Jo jargongen kändes igen.
Kända skådisar på röda mattan var Hen among hens eller Coq among Coqs. Det lät värre på engelska än på svenska. Höna bland hönor och Tupp bland Tuppar var således de som lyckats. Tror inte det språket skulle vara gångbart i det så politiskt korrekta Sverige. Han höll också tyst på svenska filmklubben och slapp bara ur sig "Grillspett".  Vad han menade med det är dock inte översättningsbart här. Tanken om att bli hackkyckling i det svenska filmmonopolet slog mig. I en så konkurrensutsatt bransch ligger det farligt nära att i alla fall hamna ute i kylan. Kanske hellre det än på ett spett.

Men vi vandrade från den ena visningen till den andra och hade som man säger - a Good Time!

Jag behövde inte fråga vad han menade med de andra hönorna och tupparna. Mycket wannabe och de som var beredda att göra allt för att få vara med i en film.

Detta äcklade Kim och han pallade inte med det han såg där. Jag och Paar var mer luttrade och kunde styra förbi för att se film och framför allt snacka film.

Börje Peratt

måndag 2 augusti 2010

Centerns smarta förslag

Så har då Centern lanserat två förslag som vittnar om att man återgått till sina rötter. "10 punkter för världens mest klimatsmarta bönder" och "skapa ett nytt utvecklingsbolag – Framtidsenergi AB".
Båda förslagen är realiserbara och förnyande. Båda skänker nya möjligheter och handlar om en av Centerns hjärtefrågor, - en bättre miljö. Klimatsmarta bönder kan Centern lyckas bra med. Och det är verkligen ett smart förslag. Det andra förslaget, utvecklingsbolaget skär bort en liten bit från statens ägande av Vattenfall med hopp om att få in så mycket mer. Förslaget väcker nog ändå en del anstöt hos dem som vill se 100% svenskt statligt ägande i vår egen vattenenergi.
Ett annat alternativ till att få in medel för utvecklingsbolaget är att sälja ägandet i den tyska kärnkraften och sälja "bruna pumpen" i forna Östtyskland som släpper ut mer koldioxid än hela Sverige.
Tyvärr låter Maud stressad då hon lanserar sitt utvecklingsbolag. Hennes röst är gäll och om inte hysterisk så i alla fall inte förtroendeingivande. Maud skulle behöva gå hos en röst coach.

måndag 26 juli 2010

Ateism som trosföreställning

Christer Sturmark ordförande i Humanisternas förbund proklamerar ateismen som en icketro och förklarar att prefixet a som i jämförelse "asocial" betyder ickesocial. Tänket blir något fel. Icketro och tro varierar förutsatt att man inte är fullständigt rigid och oföränderlig. Att man inte tror på en gud är ju faktiskt också en tro. Sturmark menar ju att religionerna gör fel då de hävdar Guds existens. Men Sturmark då är det väl samma fel att hävda Guds ickeexistens. Vem är du att med säkerhet fastslå Noll-gud. Så acceptera för enkelhetens skull att Ateism också är en trosföreställning, idag hos de "sekulära humanisterna" ofta lika rigida i sina förklaringar som hos vilken annan religiös fundamentalist. De religiösa skrifterna kan dock bjuda på en del godsaker, rent av humanistiskt tänk:
”Vem kan verkligen veta? Vem vill här påstå det? Varav skapades det? Varav är denna skapelse? Gudarna kom efteråt, då detta universum skapades. Vem kan då veta varav det har uppstått? Kanske formade den sig själv, kanske gjorde den det inte. Detta något som ser ned på den. I den högsta himmelen, endast han kan veta. Eller vet han kanske inte.” (Veda sång/ hinduismen)
Humanismen är mycket större än Humanisternas förbund så man kan önska en mer vidgad horisont av dess ordförande. Obs! detta förbund ska inte förväxlas med Svenska Humanistiska Förbundet som håller en lägre profil, inte lägger sig i trosfrågor på ett konfrontativt sätt och hävdar humanismens grundläggande värderingar. Friheten till åsikt och tro, ett kritiskt tänkande, individens ansvar för sina val och värnandet av vår universella moral, grunden till empati och rättvisa.
Just det Sturmark har skrivit en bok "Tro och Vetande" och fått med sig Björn Ulvaeus på förordet. Sturmarks form för "Humanismens grundläggande värderingar" gör i alla fall att jag undrar om hans syn på det kreativa tänket och fria valet. Här häcklas de som har en annan uppfattning och tro än de föreställningar som ryms inom rationalismens fyrkantiga lilla burk.

söndag 25 juli 2010

Tack Gothia och Viasat.

Har suttit och njutit av ett fantastiskt slut och finalspel i Gothia Cup. Tack alla ledare, tränare, föräldrar, ungdomar och barn som givit sådan underhållning. Och tack Häcken och Gothia organisationen för ett bra arrangemang. Inte minst tack Viasat för en bra sändning med bra kommentatorer.
Finalspelets smolk visade sig tyvärr i F17 finalen mellan AIK FF - Shanghai Caoyangen där den svenska domaren tappade det viktigaste av allt att döma rättvist och opartiskt. Det kinesiska skollaget har rest runt halva jordklotet, går till final och domare stjäl tjejerna från deras seger. Shanghai har 3-2 då tiden är ute. Denna domare lägger till en minut vilket inte någon annan domare gjort under hela finalomgången. Det fanns heller ingen anledning till tidstillägg. Minuten växer till två minuter och AIK kvitterar. I straffsparksläggningen räddar den kinesiska målvakten regelrätt en straff. Men domaren underkänner det. Skandalen är nu fullständig. Kinesiskorna klarar inte denna orättfärdighet och faller igenom. AIK "vinner". Hur Gothia ska kunna återställa detta vet jag inte men tillåt kinesiskorna gratis vistelse kommande år. Shanghai Caoyangen får inte åka hem utan en försoningsgest. Gothia nämner själva inget om detta på sin hemsida. Men hela TV-publiken har sett och det är definitivt bad image.

fredag 23 juli 2010

Gothia Cup bestraffar fingret

Gothia Cups pressansvarige Niclas Andersson erkänner att han inte till hundra procent exakt vet vad som hände. Men påstår ändå att "Nu var det inte heller resultatet eller hur matchen utspelade sig utan en provokation som utlöste det som hände i går."
Hur kan en utbuad 16-årings segergest vara utlösande? Ska 2-300 människors upplopp ursäktas för en ungdomsgest som kommer efter att denna publik under 60 minuter buat på honom. Denna sextonåring ska nu också stängas av sägs det. Ja vid närmare eftertanke så ska ingen spelare få visa obscena gester utan att bestraffas. Så det är väl rätt om man får motsvarande en match avstängning. Men ett hyschande finger för att tysta är väl knappast obscent. Pöbelns beteende var redan givet. Och hade man haft lite känsla för denna högriskmatch och haft en förnuftig framförhållning så hade det funnits fler väktare på plats.

torsdag 22 juli 2010

Irakisk publik skämmer ut sig i Gothia Cup

Gothia Cup pojkar 16 och Irakiska Al Madina mötte IFK Göteborg. Matchen var haussad. Det irakiska laget hade haft en månghövdad irakisk publik på sina tidigare matcher. Mitt i Göteborg på deras egen hemmaplan Heden var det Al Madina som hade "hemmaplan". Jag kände på mig att vad som helst kunde hända. Hur kommer det sig att Gothia Cup organisationen inte var bättre förberedda? Detta måste ha betraktats som en högriskmatch. Den irakiska publiken visade tidigt sin osportslighet genom att bua så fort änglarna gick till anfall. De unga irakiska spelarna klarade inte av den massiva aggressivitet som omgärdade matchen och de drog på sig otroliga fyra röda kort. Omedelbart efter att matchen slutat rusade ett hundratal irakiska män från läktaren och börja jaga Göteborgs 16-åriga spelare och till och med slå omkull dem.
Änglarnas egen hemsida rapporteras om unga spelare som flytt i panik. Hatet mot den irakiska publiken är nu starkt. Man vill bara köra dem direkt till flygplatsen och tillbaka till Irak. CITAT: "De kommer till Sverige som gäster och uppträder värre än den serbisk kroatiska publiken gjorde på Råsunda. Irak och Serbienkroatien har ju inte precis varit förebilder när det gäller fredligt och vänskapligt uppträdande. Faktum är att i dessa länder har man lemlästat och mördat varandra ganska länge och det är därför några har flytt till Sverige. När de sedan kommer hit och bor här så visar sig deras usla uppförande på våra arenor. Det finns flera ord man vill säga som är olämpliga i skrift men det man tänker är SKÄMS! Nästa tanke är UT MED DEM."
Expressen och SVD skriver dagen efter att 2-300 rusat in och att det rör flera fall av misshandel. DN skriver att 150 av dessa kommer att utredas av polisen.
Händelsen rubriceras som våldsamt upplopp. Javisst det är naturligt att vi upplever skräck och avsky inför ett beteende som kanske är vardag för dessa störda och mentalt skadade människor. Konsekvenserna blir väl att man inte bjuder in flera irakiska lag. Frågan är om denna pöbel av irakiska män fattar vad de orsakat.
Det hela påminner om Djurgårdsfansens attack på de assyriska spelarna sista allsvenska matchen 2009. Som Djurgårdare skämdes jag oerhört och ansåg att matchen borde ha spelats om på neutral plan utan publik. DIF kom lindrigt undan då. Fotbollförbund och organisatörer måste sätta ned foten då sådant här händer. Jag menar att organisatören måste ha ett större ansvar och ska rent av kunna stämmas om de inte kan skydda spelare och oskyldig publik. Det tvingar fram lösningar. Det är så trist med dessa som förstör. Bort med dem. Låt organisatören få ansvaret att med hjälp av väktare avvisa dem från arenan så fort de skymfar och hotar andra. Så kan vi som uppskattar fotbollen få uppleva och njuta den på plats.
Gå med i Facebook gruppen för huliganfri fotboll.

fredag 16 juli 2010

Sjukligt samlande

Det går många program om "Sjukligt samlande" på TV nu. TV5 här. "Extrema samlare" TV 3. Om man använder Livskompassen för att analysera det tvångsmässiga beteendet så finner man att personen är låst i sin "Försvarare". Ett "sunt" samlande har sitt ursprung i att spara och lägga på hög för sin överlevnad. Det kan utvecklas till ett specialintresse där man samlar på en sorts föremål. Och så blir man exempelvis filatelist (Frimärkssamlare). Man katalogiserar och har god ordning på sitt samlande. I dess kanske mest konstruktiva form får man också ett socialt utbyte inom sin intressegrupp där man delar erfarenheter och kunskaper. Hela Livskompassen finns med och alla delar av människan medverkar. Vad som kännetecknar sjukligt samlande är att det motverkar sitt syfte och undergräver människans överlevnad. Det förstör relationer och det gräver ned samlaren i damm och ohyra. En i sammanhanget helt meningslös liten pryl övervärderas och tar bort känslan för medmänniskan. Materialismen i sin kanske värsta form växer till sophögar som faller sönder inifrån och både bokstavligt och bildligt begravs människan i sitt eget samlande.
Psykologer som specialiserat sig på tvångsmässigt samlande menar att dessa ofta mycket ensamma människor betraktar sina "ägodelar" som livsnödvändiga. En tio år gammal katalog "kan ju innehålla någon viktig uppgift". Naturligtvis finns detta beteende i mindre omfattning hos många av oss. Tidningar som aldrig blir lästa. Gamla minnen som ska sparas. En effektiv metod för att bli av med gammalt skräp är att byta bostad.

"Man upptäcker inte att man är begravd förrän man börjar gräva sig ut"
(Jim, sjuklig samlare i TV-dokumentären -"Samlandet förstör mitt liv")

tisdag 13 juli 2010

Bakgrunden till "jobbmanifest"

Det började med kulturarbetarens situation och de unga. Många vill jobba men antingen får man uselt eller inget betalt eller så finner arbetssökaren helt enkelt inte vägarna till de möjligheter som bjuds. Anledningen kan vara att "arbetsgivaren" inte vet hur man ska förmedla jobb eller att förmedlarens kanaler endast når en begränsad publik. I detta perspektiv såg jag fyra rubriker som skulle kunna vara föremål för diskussion, förändring och utveckling.
Först och främst att jobb finns. Jag vet hur desperat jag var som ung och hur viktigt det blev med egna pengar. Vanmakten över att inte klara sig själv är smärtsam. Så jag var beredd att ta de jobb som bjöds och de gav viktig erfarenhet. Just detta att man inte är kräsen är en springande punkt.
Då jag var ung upptäckte jag att det fanns olika slags arbetsförmedlingar. Det började med gula gången i hamnen, sedan plåtslageriernas snöskottningsförmedling, så flyttgubbarna som hade sina egna företagare och så arbets- och lärarförmedlingen. Jag fann att specialisterna gav större chans än en generell förmedling.
Efterhand märkte jag att det jag verkligen ville göra måste jag skapa själv och de flesta jobben fick jag genom att knacka på hos företag och presentera mig och tala om vad jag ville göra. Alla har inte en förälder eller släkting som kan fixa in en bra kontakt, då är det upp till eget initiativ.
Min slutsats är att: "Det finns jobb men man måste antingen finna eller skapa dem."
Jobbmanifestet handlar om fyra punkter. 1) Den som vill ska kunna få jobb. Och här ska det finnas jobbfixare med målet att gräva fram, finna eller skapa förutsättningar. 2) Målinriktade och effektiva arbetsförmedlare som får betalt för de jobb de förmedlar. 3) Underlätta egen företagsamhet 4) Stärk kulturarbetarens förutsättningar.
Naturligtvis pågår sådana här processer redan. Hur allt detta ska lösas är en fråga för diskussion och målmedvetet arbete men också en politisk fråga.
Centerpartiet har föreslagit coacher till de som vill starta eget. Ja det kanske är en väg. Det finns också coacher för arbetssökande. Ett exempel här. Saknar man självförtroende och varken har planer eller mål så behöver man hjälp.

måndag 12 juli 2010

Ett Jobbmanifest

1. Skapa en effektivare arbetsförmedling. Jobberbjudanden synliggörs på ett lättillgängligt sätt. De som erbjuder jobb gör det enkelt och snabbt. Arbetsförmedlande organisationer är målorienterade och får ersättning för de jobb de förmedlar. Alltså lön efter prestation. Komplettera och rent av ersätt på sikt statliga arbetsförmedlingar med mindre men lättrörliga enheter som är målrelaterade och har till uppgift att få ut folk på arbetsmarknaden. Här kan man se en starkare utveckling mot fack- och specialistinriktade förmedlingar som redan finns på nätet.

2. Rätten till jobb är både en rättighet och en skyldighet. Var och en ska kunna erbjudas jobbmöjligheter. Pröva i samarbete med fackliga organisationer om A-kassa kan ersättas med jobbförmedling. Samhället ska således vara skyldig att tillhandahålla jobb till den som vill jobba. Samtidigt ska det klargöras att den som söker finansiell hjälp såsom socialbidrag eller har arbetslöshetskassa inte kan slippa ta jobb bara för att man inte får det perfekta jobbet. Det ska alltid finnas jobb som också är anpassade till en individs kompetens, psykiska och fysiska status. Målet är att A-kassa och socialbidrag helt skall ersättas av jobbrelaterade inkomster.

3. Stärk småföretagandet. Bygg ut de administrativa och ekonomiska kontrollfunktioner som behövs för att stimulera framväxten av ett samhällsansvarigt småföretagande. Sänk skatt och arbetsgivarvgifter för de som måste kämpa med låga intäkter. Det viktiga är att de är i jobb. När egenföretagaren väl kommer till en viss nivå så inträder en rimlig avgift. Enkel administration även vid anställning stimulerar och genererar möjligheter till ökad intäkt. Utveckla forum för både affärsmässig kontakt, finna kunder och vidareutbildning.

4. Ge kulturarbetaren mänskliga rättigheter. Idag är de flesta kulturarbetare mest att betrakta som trälar som underhåller utan att få annat än vad som kan betraktas som slavlön. Endast den absoluta eliten kan leva på sitt arbete och även detta hotas. Många konsumenter snyltar på kulturarbetarens jobb. Människan är beroende av kultur för att skapa en mening i tillvaron. Utan kultur har vi ingen musik, ingen underhållning, ingen film eller teater. Inga böcker eller magasin. Inga spel eller festivaler. Ingen utbildning och ingen utveckling. Kultur kan bygga broar, hela, skapa identitet, uttrycka spänning och sorg, väcka kärlek och skänka glädje. Kultur visar oss vilka vi är. Kultur för barn medverkar till intelligensens utveckling och stärker självförtroendet. Därför är det oerhört viktigt att stärka kulturarbetarens möjlighet till att utöva sitt jobb och det kräver rimliga ersättningar. Det är således avgörande att skapa stabilare och mer rimliga villkor för kulturen och alla de som jobbar professionellt inom dessa branscher.