torsdag 10 juli 2008

Fra lagen ett dödligt slag mot integritet och personligt skydd.

Föräldrar får tidigt klart för sig att barnets dagbok är tabubelagd mark. Det är en naturligt del av den respekt som vi människor bör visa varandra. Att snoka i det privata är fult och fel. I TV kan vi se människor som menar att FRA-lagen är väl okej, den rör ju bara internationell trafik. "Jag har minsann inget att dölja". Men nu handlar det inte om att dölja utan om att skydda. I jakten på information om förberedelser och genomförande av kriminella och samhällsfarliga aktiviteter säger man sig behöva tillgång till all internationell tele och datatrafik. När polisen inte ens klarar av att använda den uppenbara information som skulle räddat Engla och förhindrat många andra mord hur ska man då kunna utvinna och använda mångmiljoninformation. Försvaret säger sig nu ha till syfte att använda FRA lagen för att utvinna information från Ryssland. Denna information ska sedan kunna säljas vidare till andra bundsförvanter. Hur kan man komma åt informationen. Jo ledningarna från Ryssland går via Sverige! Svenskarna gör sig internationellt kända för att vara dumma och blåögda men detta måste tillhöra det mest flagranta övergreppen på vårt eget folk. Försvaret behöver ingen FRA-lag för att kunna spionera på utländsk teletrafik. All teknik kan missbrukas. Naturligtvis kommer FRA också att användas för andra syften och naturligtvis kommer några som har tillgång till resurserna att använda den för sin personliga vinning eller av andra intressen som att spionera på grannen. Hela Europa lyfter på ögonbrynen och förvånas över Svenska riksdagens beslut. Ett beslut som strider mot så många heliga och viktiga principer och som breddar marken för ett nytt Stasi, ett Stalinkommando, ett övervakningssamhälle som i Kina. FRA sägs hjälpa till i kampen mot brottslighet men skyddar inte den som vill lämna uppgifter som kan lösa brott. Den oerhört viktiga lagliga rätten att kunna skydda en källa är raserad. Därmed kommer polisen att få mindre hjälp och FRA försämrar därför möjligheten att lösa brott. Vad FRA istället gör är att bredda marken för ett totalitärt samhälle.