måndag 5 november 2012

Debatt kring humaniora och humanism

Naturalismens intolerans sänker humanioran och urholkar humanismen, dagens artikel upplagd på Humanism & Kunskap.

Ett påhopp på en enskild forskare  har åter utlöst en debatt.
På Newsvoice har Torbjörn Sassersson redan tagit upp problematiken.  Nio intoleranta professorer vid Lunds universitet sparkar på kollega.

Detta kan vara en viktig debatt då den återspeglar jantelagens i en av dess fulare former och uttryck. Akademiernas "Du ska inte tro att du vet något som vi inte vet". Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten  

Humanismens fundament är öppenhet, kunskapssökande, frihet och tolerans.

Vi borde lägga till uppskattning, beröm för att man vågar titta runt hörnet och tacksamhet för alla som visat på nya möjligheter.

Så särskilt tack Torbjörn Sassersson för ditt nytänkande, ditt mod och ständiga nyskapande  

Börje Peratt LinkedIn REFERENS: Robert Hahn: Humanism och vetenskap i nytt sken.