måndag 30 maj 2011

Skolavslutning och tradition

I den sekulära hysterins anda har svensk skolavslutning drabbats så tillvida att kristna inslag mer eller mindre är förbjudna. Således får enligt ett inslag i Sveriges Radios Ekonyheter inte ens prästen hålla en bön för de församlade eleverna, därför att det finns risk för att elever från andra trostillhörigheter vistas i kyrkan. Det är en kränkning mot Sverige, mot svensk tradition och kultur.
Om jag är i indien kan jag ta emot välsignelse från buddhistisk munk eller hinduisk pandit eller pujari. Om jag är i ett muslimskt land kan jag ta emot en muslimsk mullahs välsignelse.
Om skolavslutningen ska utvecklas borde man i så fall kunna gå åt andra hållet och visa upp en mångkulturell samling. Låt företrädare för islam, judendom och varför inte ytterligare någon slags sekulär eller annan religiös uppfattning uttala sig positivt för eleverna som nu ska släppas ut på sommarlov. Uttalandet kan vara bara på några meningar men effekten kan vara storartad och försonande. Dock bör den sammanhållande tonen utgå från humanismens arv. Och denna min ståndpunkt är inte utifrån min tro för den är i sammanhanget oväsentlig utan utifrån värnandet om alla människors rätt till sin tro och att i detta kunna leva i samförstånd.
Denna uppmaning gäller även för de människor som har flyttat hit. Och jag tror att de flesta uppskattar även svensk tradition och kultur i "Den blomstertid nu kommer".

lördag 21 maj 2011

Att förstå von Trier

Får man uttrycka sig hur som helst om vad som helst? Triers touretteliknande syndrom att skämta fritt påminner om Dadaismen, en konstform i början av förra seklet och som var en direkt protest mot de kulturer som kunde orsaka 1:a världskriget. Krigets fysiska destruktivitet fick i dada sin motsvarighet i en kulturell destruktivitet.

Trier sade inför en häpnad Cannespublik att :- "Jag förstår till viss del Hitler, jag kan sympatisera med honom lite grand, ja, inte med andra världskriget förstås, men jag gillar Albert Speer, en ”bad guy” men med viss talang. Men jag har inget emot judar, även om jag inte tycker om Israels politik. Hur ska jag nu ta mig ur det här?"

Ja Cannes sparkade ut honom. Och på sätt och vis är det en framgång för Triers konst och person. Han vill utmana till dess yttersta gräns. Han vill som ett litet barn pröva det omedelbara och okonstlade. Först då får han en reaktion som berör.

Något senare då Trier kommit till insikt om reaktionen skickade han en offentlig ursäkt: – "Om det jag sa på presskonferensen i morse sårade någon så ber jag om ursäkt... jag är inte antisemit och har heller inga andra rasistiska fördomar, och jag är inte nazist”.

Även om Trier straxt innan sagt att - "Jag tror det finns en liten nazist inom var och en av oss".
Dessa ord vittnar om en slags insikt om människans psyke som Cannes och sannolikt inte heller världen är mogen att förstå. Eller i varje fall inte kommer att acceptera.

En regissör av Triers dignitet vill pröva varje skrymsle och vrå. Och när han säger "jag förstår" och "kan till viss del sympatisera" så är det utifrån den personens förutsättningar. Precis som att jag utifrån ett psykologiskt perspektiv kan förstå Bin Ladins agerande och utifrån vilka premisser han valde att göra det han gjorde. Dock skulle jag aldrig det minsta kunna sympatisera med någon av dem. Därtill är jag för bestämd om rätt och fel. Men jag kan sympatisera med von Trier även om han trampar lite fel. Gör vi inte alla det ibland?

Yes we can - lösa palestinakonflikten

Obama tar nu ett nytt historisk kliv i sin "Yes we can" intention att förbättra världen. Bo Inge Andersson, utrikeskommentator på SVT har felaktigt uppfattat det som att Israels premiärminister Netanyahu har trängt in Obama i ett hörn, när det är precis tvärtom.

Obama har en mycket medveten plan och den går ut på att skapa en rättvis och hållbar lösning för Israel och Palestina.
Obama vet precis vad han gör och är beredd att ta de risker som det för med sig.

Vid två tidigare tillfällen då Israel har ställts mot väggen har initiativtagarna för fred mördats av israeliska terrorister. Folke Bernadotte sköts av Sternligan 1948 och Israels förre premiärminister Yitzhak Rabins sköts 1994 då han tillsamman med PLO ledaren Yassir Arafat kom överens om upprättandet av en palestinsk stat.

Vägkartan för fred 1991-94 var det förslag FN: s säkerhetsråd gav USA, EU, FN och Ryssland baserat på ett israeliskt tillbakadragande, eldupphör och upprättandet av en palestinsk stat. Efter Rabins död dog förslaget. USA gav stöd åt Sharons krav att Arafat måste bort som villkor för fred. Idag ser vi att Israel använder samma taktik när det gäller Hamas. Jag är inte säker på att Obama är lika tillmötesgående som Bush.

Både Israel och Palestina måste nu klara av att presentera en förhandlingsdelegation som inser att de också står under de krav som gäller för "Den nya Vägkartan för fred- med 1967 års gränser". Arbetet bör starta senast 1:a augusti Och att de ska vara överens senast 1:a augusti 2012 annars måste världssamfundet kunna presentera sin lösning. Och i och med den så måste både Israel och Palestina sättas under FN-mandat om de inte kommer överens. Då ska således världssamfundets gränser gälla.

En viktig förutsättning är att vad som än händer under detta år får det inte påverka förhandlingarna. De ska genomföras i ett historiskt vakuum. Bäst vore om delegationen isolerades utan mediakontakt och tvingades arbeta i skift dygnet runt så att de kommer överens av ren utmattning.

Naturligtvis finns det andra sätt att driva igenom en lösning inte minst ekonomiska.
Som fredsnobel pristagaren Martti Ahtisaari säger, - De som är inblandade i de "frusna konflikterna" klarar inte av att själva lösa dem. Världssamfundet måste ta i med "hårdhandskarna" och genomföra vad som krävs för att skapa fred.

Bo Inge nämner att judarna i USA kommer att vända sig mot Obama om han driver en fredslinje som omfattar ett Israeliskt tillbakadragande och en Palestinsk stat. Så enkelt är det inte. USA´s judar är ingen enhetlig rigid sammanslutning. Snarare är det så att ett stort antal judar nu önskar en lösning och samverkar med palestinier. Demokratirörelsen i mellanöstern har stöd även bland USA´s judar och muslimer.

Ska det nu bli tredje gången gillt. Och kommer Obama att klara alla försök till attacker. Jag tror det. Och jag är inte säker på att hans kompromisslöshet för fred och demokrati kommer att straffa sig. Det finns även intelligenta humanistiska amerikaner och dom kommer att ge honom en ny presidentperiod.
Nu ställs två viktiga frågor. Obama måste sätta en tidsgräns, ett exakt datum då de nya gränserna ska gälla. Låt oss säga 1:a augusti 2012.
Han måste också nu inom kort visa USA´s ställningstagande och skydda Ship to Ghaza. Naturligtvis med krav på att hela projektet är garanterat ickevåld.

söndag 8 maj 2011

Avslutning av "Toward a Science of Consciousness"

Synkronitet blev lördagens tema. Hade inte tänkt åka in till Frescati pga av förkylning men så väcktes jag av att Peter Meyers ansikte och röst manade upp mig. Har före denna vecka inte haft Peter i åtanke på nästan 10 år, sedan han allt för tidigt gick bort endast dryga 50 år gammal. Hörde: "Stöd och Initiativ" och så kom knackningen i väggen för att tala om, jodå det är inte din fantasi. Så jag åkte in och hann precis med slutet på Peter Fenwicks föreläsning om döden (NDE expert). Hans tankar ligger nära mina om "oberoende sinnen" och jag fick en chans att ställa just den frågan. Fenwick svarade: "Jag pratade just med Dr. Deepak Chopra om det men vi såg svårigheter i hur en sådan forskning skulle finansieras".

Annika Doping på scenen gör en mycket bra insats som moderator med så pass komplicerade teorier lyckas hon ändå ställa bra frågor. Och jag tänkte att det vore bra att kolla om jag skulle åta mig att köra henne efteråt. Det var en fråga som ställts till volontärerna.
Så går jag förbi vad som verkar vara en inspelningsstudie. Kunde inte låt bli att titta in. Jodå där var något av ett tekniskt kaos och frustration och stress vibrerade. Hörde att det var mickproblem så jag föreslog en lösning som slutade med att jag blev "bomoperatör".
Hade tidigare lyssnat på några av de tunga elefanterna inom kvantforskning och medvetande, Stuart Hameroff och Roger Penrose och hade önskat få en djupare förklaring till deras tankar och slutsatser kring "quantum consciousness".
Hela inspelningsarrangemanget var en förberedelse för att Annika Dopping skulle intervjua Hameroff och Penrose!!! Med micken i hand hamnade jag på första parkett. Man diskuterade bland annat om att det behövs ett vetenskapligt genombrott, en "mind revolution" som kan vägleda forskningen mot att förklara medvetandets märkligheter. Jag skulle vilja säga den gränslösa kommunikationens märkligheter.

Min kommande bok "Tolv Sinnen" tycks ligga rätt i tiden :)

Börje Peratt

Medvetandets Uppkomst | On the Origin of Consciousness

Succébo-fröet till framgång - Börje Peratt - 9789197788014 | Bokus

Tolv Sinnen - Börje Peratt - 9789197788021 | Bokus

lördag 7 maj 2011

På väg till en vetenskap om medvetande

Toward a science of consciousness, "Mot en vetenskap om medvetande". Ett konvent på Stockholms Universitet 2-8 maj 2011 i regi av Mind event med flera.

Översättningen "mot" blir i sammanhanget nästan en negation men det är naturligtvis inte avsikten. Konventet syftar till att ge forskare möjlighet att presenterar sin tankar och resultat för att visa en vetenskaplig riktning som ökar kunskapen om medvetandet.
Det går inte att komma ifrån att naturvetenskapens krav präglar mångas föreläsningar. Matematiska beräkningar slår igenom och allt blir logaritmer. Vi vill veta och naturvetenskapen kräver att vi kan mäta och förstå det vi ser och uppfattar. Men vi behöver även kunna uppleva och känna denna kunskap. Vi går då från det rationella allmängiltiga till det subjektiva fenomenologiska. Fältet mellan dessa två världar riskera snabbt att leda till oförståelse och missförstånd. Det som i den rationella världen är motsättningar mellan ståndpunkter kan i den fenomenologiska världen orsaka främlingskap mellan idéer. Det hindrar inte att dessa två världar kan förenas. Kvantforskningens frågeställningar och definitioner blir av och till nästintill poetiska.

Quantum nonlocality är en paradox som beskrevs först av Einstein, Podolsky, och Rosen (EPR), som publicerade paradoxen 1935. EPR paradoxen riktar blickarna mot ett fenomen som förutsägs av kvantmekaniken känt som quantum entanglement, i vilket uppmätningar i rumsligt separerade kvantsystem utan fördröjning kan påverka varandra. Med följden att kvantmekaniken strider mot en princip som formulerades av Einstein som lokalitet eller lokal verklighet, som säger att ändringar i ett fysiskt system inte skall ha någon direkt effekt på ett annat rumsligt separerat system.
Frågan om hur detta går till har spekulerats i på många sätt. När övergår vågen och blir en partikel. Casey Blood menar att det finns förutsättningar då det inte blir någon partikel. Jag kan mycket väl tänka mig att när det gäller ESP Fenomen är det bara vågen som skickas och den går snabbare än ljuset eller råder under andra lagar än ljus och ljud.

Förnuftet förutsätter att fenomen är separerade av tid och rum och att ingen påverkan kan färdas snabbare än ljusets hastighet. "Quantum nonlocality" bevisar att detta antagande är fel, och att det finns en regel om holistisk sammankoppling som verkar på kvantnivån som motsäger antagandena i den klassiska Newtons fysik.
"Quantum nonlocality" bevisar inte att "signaler" färdas "snabbare än ljuset," utan hellre att i en högre nivå av verklighet är "ljusets hastighet som begränsande faktor betydelselös" därför att fenomen är omedelbart ihopkopplade oberoende av avstånd.

"Quantum nonlocality" som den förutsägs av Bell's teorem är en naturverklighet är experimentellt verifierad. Alain Aspect bevisade redan 1982 att "quantum nonlocality" existerar. Dessa experiment har förbättrats och upprepats många gånger sedan dess.
Nonlocality eller nonseparability kräver att vi omvärderar vår syn på objekt. Vi kan inte längre betrakta objekt som oberoende existerande enheter som kan vara lokaliserade i väldefinierade områden i rumtiden. De är ihopkopplade på sätt som är omöjliga att förstå med klassisk fysik.

Börje Peratt

Medvetandets Uppkomst | On the Origin of Consciousness

Succébo-fröet till framgång - Börje Peratt - 9789197788014 | Bokus

Tolv Sinnen - Börje Peratt - 9789197788021 | Bokus

Försök igen - Try and try again - Börje Peratt - 9789197788038


fredag 6 maj 2011

Toward a Science of Consciousness

Christer Perfjell, Mind Event har lyckats organisera en imponerande seminarievecka på Stockholms Universitet 2-8 maj 2011. Över 200 forskare från hela världen som ligger i framkant när det gäller kvant, hjärna och varseblivning föreläser (program). Fick sent klart för mig detta event och anmälde mig som volontär. Får skylla på att jag suttit på min kammare för att slutföra min egen 20-åriga forskning "Om medvetandets uppkomst".

"Succébo", första delen i en trilogi kom från tryckeriet veckan innan konventet och den andra "Tolv Sinnen" är på G. I allt korrarbete är det lätt att hamna i ett tunnelseende och nästan missa den fantastiska möjligheten att träffa folk som ju forskat på det jag nu presenterar och varav jag refererar till flera av dem. Tajmingen är således extraordinär. Tack Helene Lundgren för att du tipsade.

Som volontär var jag beredd att göra det man bad mig om och då jag guidade en moderator till en föreläsningssal sprang koordinatorn ifatt mig och undrade om jag kunde ta över och köra tekniken där. Visst sa jag och frågade moderatorn vilket ämne som gällde. "Quantum"! Det märkliga med detta var att jag på morgonen hade önskat mig att få delta på ett seminarium om detta ämne och plötsligt kom det helt naturligt.
Tack vare att jag fick hjälpa flera föreläsare att mata fram sina bilder blev fokuset på föreläsningen intensiv. Den finske hjärnforskaren Matti Bergström och amerikanen Casey Blood gav i praktiken stöd till de slutsatser jag själv kommit fram till. Tror jag? För säkerhets skull ber jag dem kolla och ska försöka inleda en dialog.

Casey Blood har skrivit "The Way from Science to Soul; Integrating Physics, the Brain, and the Spiritual Journey".
Matti Bergströms och Pia Ikonens "Growing People" är ett stöd för de slutsatser jag presenterar i tredje boken i trilogin "Försök igen".


Börje Peratt

Medvetandets Uppkomst | On the Origin of Consciousness

Succébo-fröet till framgång - Börje Peratt - 9789197788014 | Bokus

Tolv Sinnen - Börje Peratt - 9789197788021 | Bokus

Försök igen - Try and try again - Börje Peratt - 9789197788038

söndag 1 maj 2011

om Medvetandets uppkomst - Boktrilogi av Börje Peratt


För mer än 20 år sedan skrev jag en monolog till Ernst Hugo Järegård som byggde på hur: Vi tänker en sak, känner en annan sak, vill en tredje sak och gör något helt annat. Frågorna ledde in på forskning och det blev uppenbart att allt vi gör strävar efter det gynnsamma men av olika skäl tycks vi motverka framgång. Ett missförstånd är att om Gud finns så skulle han inte tillåta allt ont. Syftet med det fria valet är att pröva sig fram och då måste livet pröva allt, ont som gott för att veta vad livet slutligen önskar och vill ha. Denna princip om att utveckla det gynnsamma, finns i allt liv även på primitiva nivåer och jag kom att kalla den succébo som en parallell till placebo.

Efter 22 års forskning presenterar jag nu första delen "Succébo-fröet till framgång" i en trilogi "om Medvetandets uppkomst". Liksom Darwins "Om arternas uppkomst" (som tog många år innan han vågade lansera) är fynden så omvälvande att det krävts många år för att undersöka och pröva hypoteserna.

Succébo är ett nyskapat ord från latin som betyder "fröet till framgång" eller förväntan om framgång och kan jämföras med placebo som betyder "behaga" men som har fått den medicinska innebörden "förväntan om helande".

Succébo är ett fenomen som sammanbinder mental föreställningsförmåga med medvetandets och kroppens utveckling och torde således ha uppstått parallellt med eller föregått placebo.
Problemet med medvetande är att det inte är forskningsbart på fossil utan kräver hypoteser och antagande om rimlighet.
Kluvenheten rör kausalitet. Den naturvetenskapliga världens slutsatser bygger på att förklara orsak och verkan men evolutionen beskrivs som slumpmässiga mutationer. Det är ett orimligt antagande som ifrågasätts och diskuteras här. Istället visar flera indicier på att evolutionen är intentionell och därmed avsiktsorienterad. Mot vad då kan man undra. Jo mot att skapa bästa förutsättningar för att överleva, Succébo.

Andra boken "TOLV SINNEN" om sinnen och varseblivning kommer ut till sommaren. Här introduceras en helt ny kategorisering av sinnen som sätter in antikens fysiska sinnen i ett nytt sammanhang. Boken läses nu av en lektör som översatt många kända psykologers och forskares böcker. Syftet är att få detta nya betraktelsesätt av sinnen och varseblivning presenterat på ett lättillgängligt, förtroendeingivande och övertygande sätt. Trots att det också handlar om ande, själ och medialitet. Jag vågar påstå att här finns övertygande bevis om att vi har oberoende sinnen som gör det möjligt att varsebli sin omgivning även om alla fysiska sinnen är utslagna.

Tredje boken "FÖRSÖK IGEN - Try and try again!" gör upp med "trial and error". Modern hjärnforskning visar att vi lär av framgång inte misstag.
Denna bok som beräknas komma ut hösten 2011, utgör också en teoretisk och praktisk grund för livscoaching som just nu diskuteras i P1 Kulturkrönikan "Om livscoaching för alla". När jag inledde denna verksamhet och tog titeln Coach anade jag aldrig hur stort det skulle bli. Jag har också förskräckt åsett hur vem som helst utan relevant utbildning eller kompetens kastar sig in i rollen som coach. Av detta skäl letar jag nu ett annat begrepp som också diskuteras i framför allt andra delen men presenteras redan i Succébo.

Bokserien ges ut av Visam och distribueras via Bokrondellen. Första delen releasas i maj och kommer inom kort att bli tillgänglig på alla större internetbokförlag och på alla centrala universitetsbibliotek, stads- och kungliga biblioteket.

Börje Peratt

Börje Peratt - LinkedIn

Medvetandets Uppkomst | On the Origin of Consciousness

Succébo-fröet till framgång - Börje Peratt - 9789197788014 | Bokus

Tolv Sinnen - Börje Peratt - 9789197788021 | Bokus

Försök igen - Try and try again - Börje Peratt - 9789197788038