torsdag 7 januari 2010

Dags för ett "Kulturparti Sverige"

De flesta uppfinningar och framsteg har gjorts av enskilda människor som oavlönat satsat kraft, tid och egna pengar på att fullfölja tron på en idé. Varje bonde, kreativ skapare och uppfinnare drömmer och förväntar sig att kunna skörda frukterna när man lyckats.
Detta är så självklart att det är som en naturlag. Hela civilisationen är uppbyggd på detta. Samtidigt har det alltid funnits parasiter som försökt sno åt sig, snylta på och rent av stjäla andras skapelser. För att skydda upphovsmän och skapare har det inrättas olika lagar. Patent och upphovsrätt är de mest centrala skydden. Genom Internet öppnades alla slussar och pirat- och parasitkulturen fick möjligheten att likt en cancersvulst ta över skaparnas verk. Antipiratbyrån har utifrån de lagar som finns bekämpat denna svulst och till en del lyckats. Tyvärr tvingar parasiterna fram ännu strängare lagar. Helst skulle man se att det fanns en empati för dem som jobbar kanske i många år innan de äntligen blir klara med sina verk. Men statistiken visar att 4 av 10 tycker att de kan stjäla fritt. Och då är piraterna och parasiterna ett verkligt hot. I demokratins namn har de rätt till sina åsikter men i demokratins namn behöver vi få en minst lika kraftfull motpol. "Kulturpartiet Sverige" är en Intressegrupp på Facebook som vänder sig till alla som vill värna konstnärerna, kompositörerna, författarna, filmarna, musikerna, skådespelarna, sångarna, diktarna, spelmakarna, tecknarna, fotograferna, teater- och filmarbetarna, ja alla som verkar inom kulturen. Hela vår framtid bygger på att vi har rätt till vårt jobb och ofta får vi betalt efter ett hårt och och mödosamt ibland flerårigt oavlönat arbete. När en författare har skrivit en bok och läst in den så innebär en illegal uppladdning på Pirat bay att denne författare har förlorat år av slit och månader av prövande inläsning. Ja för de flesta klarar bara av att läsa några timmar sedan är rösten slut, omtagningar och stakningar kräver också redigeringsarbete. Att läsa in en bok tar därför lång tid. När jobbet är klart har flera av dessa författare bestulits och ser sin kommande ersättning försvinna i cyberspace bara för att läsare "utan vinning" laddar ner för personligt behov. Men det är det som är grejjen att du som läsare ska betala författaren för denna kulturanvändning.
Att parasiterna tror på sina egna bortförklaringar när de anser att de inte stjäl är naturligtvis smörja.

- Några av de allra viktigaste punkterna är att ingen annan än upphovsmannen har rätt att lägga upp sitt jobb på internet för nedladdning.Och varje upphovsman har rätt och kan kräva att få sitt levebröd tillgodosett utan att bli hotad av pirater och deras organiserade tjuveri.

- Internetleverantörer måste regleras och kunna stämmas om de inte medverkar till en för även skapare säkrare spridning av upphovsrättsskyddat material.

Svar på en fråga om rasism

Alla människor har rasismen och humanismen inom sig som två motsatta val och möjligheter. Varje människa gör detta val. Rasismen är främlingsfientlighet, splittring och i vissa fall hat. Humanismen är individens möjligheter i alla sammanhang och i alla slags kombinationer. Det är kärleken till alla. Vill du växa och utvecklas så väljer du humanism. Dessutom är det utifrån ett rent biologiskt perspektiv stärkande att blanda människor från olika genetiska grupper. Och då är rasism inte så smart.