torsdag 13 augusti 2015

Hur farlig är Dan Larhammar?

Dan Larhammar (VoF) försöker stoppa dokumentärfilmsprojektet "Läkaren som vägrade ge upp" om Erik Enby.  I en artikel på VoF ifrågasätter han indignerat projektet och får stöd av den beryktade läkaren Mats Reimer och ett par anonyma näthuliganer*. *Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten

Larhammar skriver ett långt försvarstal, varför han inte vågar bli intervjuad och rubricerar det: Börje Peratts vinklade beskrivning av den deslegitimerade läkaren Erik Enby. En fråga rör hur man kan man bedöma något som vinklat om det inte är färdigt och inte har visats. En annan fråga rör Larhammars roll i drevet mot Enby som lett till deslegitimeringen. Larhammar är möjligen orolig för vad denna dokumentär kan komma fram till och vågar inte ställa upp för att ge sin syn. Han anar kanske att det kan bli svårt att förklara sig. När han inte kan kontrollera att det vinklas på hans sätt så flyr han. Annars har han medverkat i en rad vinklade sammanhang i akt och mening att krossa dem han utser som fienden. Så här formulerar sig Larhammar då han fegar ur:
"Undertecknad blev 150630 kontaktad av Börje Peratt per epost och tillfrågad om jag ville ställa upp på en intervju om Enby. Med tanke på Peratts tvivelaktiga förhållningssätt till vetenskap avböjde jag medverkan men erbjöd mig att möjligen svara på frågor per epost. Peratt ville komma till Uppsala redan veckan därpå för att göra en intervju, men jag avböjde pga Peratts stöd för pseudovetenskap. Dessutom skulle jag resa bort."
Man kan undra över om Larhammars inser att hans "tvivelaktiga förhållningssätt till vetenskapen" och stöd för pseudovetenskap" speglar honom. Tvivelaktigheter kring Larhammar rör inte enbart vetenskap utan förhållande till människan, brist på empati och ett cyniskt förhållningssätt till samhället vilket får hon att framstå som en psykopat bland psykopater.  

Ordet pseudoskeptiker syftar på en person som driver ett osunt skeptiskt tänkande, som har inget att göra med ett utforskande sinnelag, öppenhet och vetenskaplighet. (Vetapedia)

Vad Larhammar ogillar är att jag har ifrågasatt hur VoF förhindrar forskning på områden som man har bestämt att det är meningslöst att forska i. Jag skrev i mail till Larhammar vilket han citerar:  
"Du [Larhammar] kallar homeopati pseudovetenskaplig. Hade VoF, genom dåvarande VoFordförande Jesper Jerkerts hotfulla brev, inte stoppat Osher centrums studie på homeopati så hade vi sannolikt vetat mer idag. Eller hur? Din uppfattning i ämnet riskerar genom din egen bristande kunskap bli fördomsfull och pseudoskeptisk. Jag å andra sidan väljer att inte ta ställning. Vad jag tror är irrelevant. Men där tycks du veta mer om min inställning än vad jag själv gör."

Larhammar utvecklar sedan ett långt försvarstal för sin kompetens men faktum kvarstår. Sann vetenskap ska inte hindra forskning och en sann vetenskapsman förnekar inte möjligheten av att rådande uppfattning kan vara fel.

Forskare kämpade länge i motvind då det gällde upphovet till magsår vilket efter år av trakasserier och förföljare av Larhammargelikar slutade i Nobelpris.

Det centrala här är att Larhammar med följe ägnar sig åt att försöka stoppa detta filmprojekt och minska möjligheterna till såväl intervjuer som spridning. Jodå man har tagit kontakt med såväl mig som TV4 för att naturligtvis desavouera projektet. Man har kontaktat vetenskapsmän för att skrämma dem att inte ställa upp. Så på detta sätt hotar Larhammar och Reimer det fria ordet.

Är då Larhammar och Reimer farliga för vetenskapen? Ja i mina ögon sträcker det sig längre än så. De är farliga för samhället och för våra förutsättningar att utveckla nya kunskaper. Om nu Enby har rätt så har Larhammars inkvisition stoppat upp möjligheten att hjälpa ett stort antal patienter.

Börje Peratt
Projektet finns på Facebook
Finansieras av folkets stöd och donationer Crowdfunding
Trailer

onsdag 5 augusti 2015

Peter Olausson blåser Viralgranskaren

Peter Olausson VoF utnyttjar Viralgranskaren för att sprida osanningar

Peter Olausson, ordf VoF, Göteborg, webmaster Orust kommun och ökänd debunker. Olausson lyckades via sin ryktesspridarsajt Faktoider, påverka tidningen Metros Viralgranskaren så att Metro förde upp nättidningen Newsvoice på sin lista.

Det framkom senare att Metro/Viralgranskaren mer eller mindre erkänt att man spritt osanning om Newsvoice

Vad som är djupt tragisk i sammanhanget är att VoF återigen visar exempel på hur man tränger in i media, missbrukar sin ställning och förstör journalistikens grundläggande syfte. En bra journalistik levererar fakta och ger läsaren underlag för att bilda sig en uppfattning om strömningar i samhället. VoF bevakar journalister vilket utgör ett hot mot yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter.
När kommer artikeln om VoF och deras subversiva metoder i Metro?

Börje Peratt
Journalistik – Integritet, moral och mod

Välkommen till min mediala värld