måndag 27 februari 2012

VoF, åsiktspolisen på svenska Wikipedia.

Det har diskuterats om Vetenskap och Folkbildning (VoF) har kidnappat delar av svenska Wikipedia och övervakar att deras syn slår igenom på utvalda teman.
De tycks ha tillförskansat sig en sådan kontroll att de administrerar och i praktiken bestämmer över utvalda poster.Torbjörn Sassersson skrev en viktig artikel (publicerad på Newsmill) om detta redan i början av 2011 - Vetenskap och Folkbildning försöker kontrollera poster på Wikipedia

När jag i november 2011, åtta månader senare skrev en NewsVoiceartikel om åsiktspoliser på Wikipedia var det för att fästa uppmärksamhet på hur de styrde och ställde i vissa vetenskapliga wikipediaposter och hur sådana personer som man föraktade fick utstå sabotage och rena kränkningar, bland annat Terry Evans.

Då motsatte sig förespråkare för Wikipedia att det förehöll sig på det sätt som jag beskrev. Men senare händelser har ändå bekräftat missförhållandet.

Nu har det drabbat mig och föreningen Humanism & Kunskap.
I och med den mediadebatt kring skeptikerrörelsen som förts under november och december 2011 då jag granskat VoF och sekulära humanister så har även min wikipediapost attackerats. Den har innan dess legat ostörd i flera år.

Hans Iwan Bratt - ryktesspridare
Det hela startade med en Hans Iwan Bratt som anklagade mig för någon anonym kommentar som drabbat honom. Hans hämnd blev att ifrågasätta min post på Wikipedia och föreslå radering. Ett tiotal administratörer kom med konstruktiva förslag till hur wikipediaposten kunde förbättras. Samtliga föreslog att den skulle behållas och några framhöll behov av redigering. Efter det upphörde kritiken några månader.

John Houdi
Jag fortsatte mitt journalistiska arbete med granskning av VoF i ytterligare artiklar publicerade på NewsVoice. Nu började voffare öppet på olika skeptikerforum diskutera om man inte skulle radera min Wikipediapost. Bland dem som yttrade detta var John Houdi trollkonstnär. Därmed avslöjade han, kanske oavsiktligt, officiellt VoFs förmåga att styra Wikipedia.

-->
Spito
Man kan säga att ju intensivare skeptikerdebatten blev på NewsVoice desto mer intresse lade vofassocierade administratörer på wikipediaposten om mig.
Plötsligt dyker då en ny wikipediaadministratör upp, hans pseudonym är ”Spito”. Han beordrar mig att inte lägga mig i artiklar som jag har ett intresse av. Därmed vill han hindra mig från att också delta i redigeringen av andra artiklar. Detta ”förbud” går mot Wikipedia projektets intention: ”Välkommen till Wikipedia, den fria encyklopedin som alla kan redigera.”

Den tidigare hovsamma och respektfulla tonen i diskussionen ersattes av något syrligt och jag undrade naturligtvis vad som låg bakom. Särskilt då Spito försåg posten om mig med en STOPPsymbol.
Attacken följer tidsmässigt exakt med debatten på NewsVoice.

Denne Spito visar sig vara David Eskilsson, ordförande för Göteborgssektionen av Vetenskap och Folkbildning.
Angående intressekonflikter som Spito hänvisar till står följande norm: ”Sätt inte dina egna särintressen och lojaliteter före Wikipedias kvalitet”. Att det hos Spito föreligger ett särintresse (VoF) och en lojalitetskonflikt gentemot Wikipedia i samband med attackerna är uppenbart.

Kortsiktigt lugn
Jag ska ändå ta wikipediaadminstrationens ord på allvar. Det går ungefär ut på följande:
- Misstro inte försök att bistå och hjälpa till. Kritik har till avsikt att förbättra. Och jo, jag har fått god hjälp.

Det lugnade sig några månader men så plötsligt tog det ny fart den 25 februari 2012 och gissa vem som stod överst på barrikaden jo ”Spito”. Vad fick dem nu att attackera posten om mig? Kan det vara så att det sammanfaller med att jag samma dag lade upp en wikipediapost om föreningen Humanism & Kunskap som innehöll texter om VoF?

Radering
Inom loppet av två dygn hade åsiktspolisen gaddat ihop sig och raderat Humanism & Kunskap med hänvisning till relevanskriterier.

Om dessa relevanskriterier ska gälla så bör även wikipediaposterna om Vetenskap & Folkbildning och Förbundet Humanisterna raderas. Ingen av dem är 65 år gammal.

En aktuell tråd i VoFs forum heter ”Wikipedia-artiklar som skeptiker bör bevaka
Den omfattar ca 550 inlägg med förslag på vilka artiklar och vilken strategi som bör användas. Särskilt när det gäller att hålla rent från motståndare som kan ha en icke önskvärd inriktning.

Man påstår också att här gäller inte demokrati och ingen politisk, ideologisk agenda. Ja det första stämmer men visst gäller en ideologisk och politisk agenda. Det är mycket tydligt i flera artiklar på vetenskapligt tema.

Wikipedia är folkets uppslagsverk. Skriven av folket för folket ... ?

fredag 24 februari 2012

Humanism och Kunskap

Humanism och Kunskap har bildat förening som motvikt till de organisationer som idag representerar antihumanism. Ett mångårigt förvillande utmanas nu av en organiserad grupp vars syfte är att återta begreppet humanism. Syftet är att upprätta humanismens värdenormer och innehåll som kortfattat kan beskrivas som respekten för varje människas rätt att tänka, tro och leva i enlighet med sin egen önskan och livsåskådning.

Således Mänskliga rättigheter som i över 20 år har skändats och kränkts i namn av Vetenskap och Folkbildning och Förbundet Humanisterna.

Men det jag först trodde var en svensk företeelse visar sig inte bara ha kopplingar till utan direkt styrning från en internationell Humanistunion (IHEU) under övervakning och kontroll av professor Paul Kurtz. Som också är deras chefsideolog.

Googlar man på Humanist och sekulär humanism så är det deras vantolkning som gäller: Intolerans, ateism och naturalism som är en minimalistisk gren av vetenskap som endast accepterar ett materialistiskt perspektiv.

Man kallar det för rationalism och positivism men i själva verket har man förvandlat sig till pseudovetenskapens företrädare, som finansierade av läkemedelsbolag för fram högljudda huliganliknande kampanjer till stöd för deras syften.

Börje Peratt
Humanism och Kunskap

fredag 17 februari 2012

Svininfluensavaccinet dödade 21 och räddade möjligen 6

Dagen efter Sveriges Radios vilseledande uppgifter med Annika Lindes fabricerade 60 räddade av vaccinet ändrar sig text-TV och sätter en nolla efter sexan. Vi kan åter konstatera att Public Service är his Masters Voice. Men det är bara i Lindes egen hjärna denna siffra finns. Den har ingen bärighet i verkligheten.Man tror sig veta att 6 kan ha räddats övrigt är spekulationer utifrån hypotetiska beräkningar utan förankring i verkliga fall.

Däremot vet vi att 8 fullt friska personer plötsligt dog av vaccinet och ytterligare minst 13 i riskzonen fick genom vaccinet dödsstöten. Hur man sedan väljer att räkna så blir det ändå minus i den reella kalkylen.

Ovanpå detta kommer alla de som blev alltifrån sjuka, till väldigt sjuka och slutligen obotligt sjuka där narkolepsin bara är toppen på isberget. Vi vet ännu inget om eftersläpningen av de gifter som vaccinerats in. Men räkna på att fler neurologiska skador mycket väl kan uppträda då en viss tröskel överskridits där människors motståndskraft av ett eller annat skäl sänkts till en nivå då skadan övertar kroppen.

Att som nu diskutera en ny vaccineringskampanj är ju ytterligt vulgärt. I normala fall skulle Socialstyrelsens Anders Tengner för länge sedan förflyttats. Att han sitter kvar visar att den bakomliggande strukturen och nätverket är djävulsk och kräver ett ansenligt mod och uthållighet för att avslöja.

En läkare i Uppsala kräver en ny oberoende utredning.

En Bo Olsson vid Uppsala Universitet går på i vaccinationskampanjens spår och målar upp hotbilder om inte alla vaccinerar sig. Det påminner om forskare som blev uppköpta av tobaksindustrin för att tala om att tobak var ofarligt.

Helt klar går vaccinationskampanjen upp till regeringsnivå och även socialminister och folkhälsominister tycks tyvärr enrollerad eller påverkad på ett för folkhälsan nu destruktivt sätt. Lobbyverksamheten för detta ändamål har ofantliga resurser. Och vi vet varifrån.

Dessa cyniska konglomerat som gör vinster på vaccinförsäljning är fullt införstådda med att människor kommer att drabbas. Gissar att de har kalkyler på vid vilken nivå som det kan bli ansträngande ur ett slags policyvärde. Och där har vi ännu inte hamnat. Så då kan man köra vidare med nästa kampanj. Anders Tengnell och Annika Linde ställer fortfarande upp som lydiga redskap och med stöd av Public Service kanske man kan få gehör för en ny omgång. Frågan är om svenska folket går på det igen.

Dock spelar det ingen roll för branschen bara Tegnell köper in en omgång nya doser så får han gör vad han vill med dem. Att övertala folket om en ny massvaccination kommer att kräva en enorm marknadsföringsinsats. Gissa vem som betalar.

Föreningen Humanism & Kunskap bildas – humanismen återupprättas

I sextio år har jag trott att människan är i grunden god och eftersträvar det bästa för alla. Endast snedvridna levnadssätt och trosföreställningar som inte förstår bättre orsakar tragedier. För ett drygt år sedan upptäckte jag en västerländsk organisation som har till mål att ta över och placera människan i en mental, fysisk och social tvångströja med antihumanismen tryckt i pannan.

Läs vidare: Artikel på Newsvoice

onsdag 15 februari 2012

Sveriges Radio fabulerar om effekt av vaccinering

Samma dag som Svenska Dagbladet presenterar Smittskyddsinstitutets slutsatser av vaccineringskampanjen mot svininfluensan går Sveriges Radios Nyhetsredaktion ut med tveksamma uppgifter.
Annika Linde Smittskyddsinsitutets informatör som favoriserad av SR/SVT får återigen utrymme att okritiskt och obesvarad försvara sin ståndpunkt. Hennes spekulationer basuneras sedan ut i Sveriges Radios Nyhetslöp och SRs webbsida.

Smittskyddsinstituets Lisa Brouwers menar att sex dödsfall undveks med massvaccinationsprogrammet. Sveriges Radio lägger till en nolla och påstår 60. Detta kan ses som ett olycksfall i arbetet om det inte vore för att Sveriges Public Service redan från den påstådda "pandemins" start friserat siffror och tydligt stått på läkemedelsindustrins sida. Vulgariteten i detta har nu gått så långt att man måste undra över motiven.
Man säger inte heller något om alla dem som skadades och dog pga vaccineringen.

Annika Linde hävdade att 50-100 skulle dö utan vaccinering är det lojaliteten till dessa spekulationer som förvandlas till sanning?

Det mest uppseendeväckande är att dödligheten inte skiljer sig från länder som inte genomförde någon vaccinering (Polen), länder som Tyskland med en marginell vaccinering riktad till riskgrupper och Sverige där 60 % av folket vaccinerades.

Sverige har samma dödlighetstal, 0,31 per 100000, med våra 60 procent vaccinerade som Tyskland med sina 8 procent. Polen som inte vaccinerade alls har ett dödlighetstal på 0,47, också den i undre delen av tabellen och inte så långt från Sveriges.

Hur ska nu detta förklaras?
Anders Tegnell på Socialstyrelsen som säger att han skulle genomföra en massvaccinering om samma situation dök upp igen, hänvisar till att Sverige håller på med en egen utredning och den är ännu inte klar.

Att man utsatt svenska folket för svåra hälsorisker och orsakat ett livslångt lidande för dem som drabbats av neurlogiska hjärnskador där narkolepsi bara är ett exempel, ja om det säger Anders Tegnell ingenting.

Hjälten idag är väl Polens dåvarande hälsominister, infektionsläkaren Ewa Kopacz
Hon ilsknade till, främst över vaccinföretagens hårda krav, och beslutade att inte köpa in något vaccin överhuvudtaget. Hon klassade dessutom svininfluensan som lindrigare än vanlig säsongsinfluensa.
–Jag tog det ansvaret att inte vaccinera som politiker och som läkare, förklarade hon vid ett möte i EU-parlamentet.

En internationell proteststorm mot massvaccinering påverkade inte Sverige.
Det är en gåta att Anders Tegnell som medverkat till Sveriges i särklass dyraste och mest misslyckade vårdinsats ska göra en utredning på sig själv. Vart tog diskussionen om jäv vägen?

söndag 12 februari 2012

Antihumanisternas aktion mot antivaccin

Antihumanistiska föreningen Vetenskap och Folkbildning tycks nu ha gått hela vägen in i en omdömeslöshet utöver det man trodde var möjligt.

I sin senaste "opinionsbildande" kampanj har VoF valt en så grovkalibrig taktik att jag tror man slängt in en granat i sitt eget kök.

Torbjörn Sassersson avslöjar VoFaktivisten Emma Söderberg som startade ”Aktion mot antivaccin” i en artikel på NewsVoice.

Här beskrivs också hur VoFs medlöpare deltagit i kampanjen med osedvanligt lumpna och rasistiska tillmälen. Tillvägagångssättet och retoriken är bland det värsta jag sett. Jag vill inte ens citera det här men rekommenderar att ta del av artikeln.

Läkemedelsindustrin som gynnas av vaccineringskampanjer ligger högst sannolikt bakom och finansierar spektaklet. Man behöver bara se motiven för att förstå detta. Och är bolag beredda att laborera fram en konstgjord influensa, skapa en påhittad pandemi, och sedan orsaka masshysteri för att få länder att starta massvaccinering så ter sig denna lilla kampanj som ett missriktat knallskott i all sin vulgaritet.

torsdag 2 februari 2012

Antihumaniströrelsens historik – En ulv i fårakläder

Ny dramatiskt avslöjande, artikel på NewsVoice.

En vision om att framavla en övermänniska som kapar humanismens begrepp och har som mål att bilda en världsregering! En sådan omnipotent ambition kan ju knappast tas på allvar.

Sverige har idag två föreningar i allians med varandra som många uppfattar som förkämpar för vetenskap, folkbildning och humanism. Men tänk om det bara är en fasad. Tänk om sättet det verkar på visar sig vara allt annat än humanistiskt, med en livsfientlig vetenskapstro och en agenda som går mot mänskliga rättigheter: rätten att tänka, tro, mötas, arbeta och leva enligt sin egen livsåskådning med respekt för andras.

Tänk om de med falska förespeglingar om goda uppsåt lyckats dupera högt uppsatta akademiker, kända kulturmänniskor och mediafolk så till den milda grad att de kan tillsätta ”rätt” folk på centrala positioner och därifrån driva sin agenda mot dessa mänskliga rättigheter.

Steg för steg har man utmanövrerat vetenskap som rör metoder och områden man anser vara tabubelagda, kränkt dem som prövat nya vägar med förvillarpris och förföljt dem som tror på en andra sida.


Antihumaniströrelsens historik – fortsätter på NewsVoice.
Gå gärna in och kommentera där.

onsdag 1 februari 2012

Förbud mot omskärelse

Det har pågått en debatt i Svenska dagbladet som idag avslutas med en mycket ilsken artikel av Göran Rosenberg som försvarar judarnas kulturella rätt att omskära sin mansbarn.

Flera debattörer såsom Christer Sturmark, prästen i svenska kyrkan Annika Borg och förre socialministern Bengt Westerberg har har gått ut med att omskärelse borde förbjudas.

Omskärelse är det inte en slags könsstympning?
Att göra ett oreparerbart fysiskt ingrepp på ett spädbarn ger i alla fall mig kalla kårar.

Vad skiljer sig könsstympning av en manslem från könsstympning av kvinnans clitoris? Något som också fått utstå mycket kritik.

Jag är således inte tillräckligt insatt men detta är min spontana reaktion:
Rosenberg omvandlar kritiken till antisemitism när det handlar om en fysisk slutgiltig amputation. Omskärelse är dessutom ett ingrepp som kan anses vara onaturligt och kan vara farligt, fullt jämförbart med kvinnlig omskärelse som man arbetar mot i bland annat Afrika.
Ett omskuret barn kan förblöda.

För en gång skull tycks jag stå på Sturmarks sida :)
Nej förresten, det finns flera andra områden, skillnaden ligger förmodligen i värdegrund men framför allt i metod.

Göran Rosenbergs försvar för denna kulturella ritual tycks mig lika civiliserad som andra fysiska kränkningar av människokroppen till kulturens, hederns, gängets eller manchauvinismens försvar. Detta har som jag ser det varken med Gud eller människa att göra utan är en ålderdomlig fysisk misshandel som inte hör hemma i ett civiliserat samhälle.