söndag 16 november 2014

CSICOP under förfall - följer Vof efter?

Den internationella skeptikerrörelsen CSICOP föll i bitar från start. Man ägnade sig inte åt vetenskap utan åt förföljelse. Paul Kurtz dess initiativtagare kunde trots det fortsätta bygga ett världsherravälde av intoleranta okunniga pseudoskeptiker vars psykopatgen har frodats i psykiska övergrepp mot människor med enligt dem felaktig uppfattning, tro och livsåskådning.

I Sverige är det VoF, Vetenskap och Folkbildning och [anti]humanisterna som bedriver dessa förföljelser. Deras mandat upprätthålls av VoFagenter som det är angeläget att identifiera och reda ut. Detta eftersom deras förgiftning och perforing av samhället annars får pågå ostört.

En internationell motrörelse har nu bildats och bland annat avslöjar man de mest framträdande så kallade Skeptics på en sida Skeptical about Skeptics.

Läs mer på Börje Peratt Utforskaren Skeptiker-hydran: CSICOP under förfall

Börje Peratt
Börje Peratt/Wikipedia

fredag 14 november 2014

Tillkomsten av CSI nyateistisk rörelse

 Börje Peratt Utforskaren har blivit en blogg för att kartlägga och beskriva näthat, näthuliganism och särskilt den organiserade formen av åsikts och livsåskådningsförtryck som bedrivs av den så kallade skeptikerrörelsen. Som jag ofta vill tillägga är inte skeptiker utan pseudoskeptiker.

Ett av åtaganden där har blivit att översätta och återpublicera artiklar från Skeptical about skeptics. När den sidan under några dagar försvann från nätet (hackad?)  beslöt jag att istället lägga upp delar av egna artiklar som publicerats på andra ställen.

Börje Peratt

Den ateistiska skeptikerrörelsens tillkomst

Utdrag ur egen artikel publicerad på Newsvoice
Humanisterna och antihumaniströrelsens historik – En ulv i fårakläder länk

Paul Kurtz, professor i filosofi vid State University, USA blev ordförande i Humanistunionens styrelse och skulle bli Julian Huxleys vapendragare i den slutliga omformningen mot en ren ateistisk agenda.
Här föddes skeptikerrörelsen med dess ifrågasättande av oliktänkande och andligt troende. Kurtz blev också den som anstiftade kritiken mot och förföljelsen av det paranormala.

Intresset för den marxistiska ideologin förenade Kurtz med Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan. 1982 grundade de i samverkan med framträdande socialdemokrater en svensk avdelning av CSI, Vetenskap och Folkbildning som idag kan liknas vid en sekt.

Hur kommer det sig att de har blivit en rörelse för förtryck och hot mot mänskliga rättigheter? Hur blev de representanter för pseudovetenskap? Hur kom det sig att deras språk och angrepp på oliktänkande blev alltmer förråat?
Hur kommer det sig att de blivit historierevisionister på Wikipedia?
Hur kommer det sig att man stöder anonyma näthatare som Gesus?
Magnus Pålsson SoulEye – näthataren Gesus, studie

Problemet med sådana ynkliga energitjuvar är att de inte bara saboterar för andra, de förstör och förgiftar samhällsdebatten och tar därför tid från viktigare saker.

Börje Peratt/Wikipedia

tisdag 11 november 2014

Triumf för okunnighet över kunskap

Hur Pseudoskeptiker blockerar vetenskapliga framsteg

”Ett starkt skäl för att hitta fel med debunkers som kallar sig skeptiker är att de är skeptiska endast i en riktning.”
- Henry Bauer
 En återpublicerad och översatt artikel från Skeptisk om Skeptiker (skeptical About Skeptics)
1794 publicerade den framstående italienska fysiologen Lazzaro Spallanzani (1729-1799), en av grundarna av experimentell biologi, en utmanande studie om fladdermössens förmåga att styra sig fram bland hinder.

Denna studies resultat kom att ifrågasättas av en pseudoskeptisk vetenskap som därmed i praktiken stoppade utvecklingen av radar i ett och ett halvt sekel. Om däremot man erkänt resultatet hade vi kanske haft radar redan under 1800-talet och därmed hade sannolikt flera skepp aldrig gått på isberg däribland Titanic.
i Sverige leds pseudoskeptikerna av VoF och anti-Humanisterna. De stoppar alltså förutsättningarna för sådan forskning som kan leda till resultat av godo för mänskligheten och jorden.

 Börje Peratt
Börje Peratt officiell hemsida
Börje Peratt/Wikipedia

fredag 7 november 2014

Börje Peratt - Tre artiklar om medvetande

Tre artiklar som kan verka motstridiga då den ena handlar om ett sannolikt avslöjande av påstått "fysiskt mediumskap" genom vetenskaplig metod och den andra om avslöjande av rigida skeptiker som saknar kunskap, kompetens och karaktär för att bedriva vetenskaplig metod. 

Den tredje artikeln är en introduktion till Nordamerikanska Indianers syn på andlighet och särskilt Ojibwestammen som finns bland annat i Michigan där jag mötte några representanter.

Skeptisk om (pseudo) skeptiker

Skeptisk om Skeptiker (skeptical About Skeptics) är en sida som drivits av forskare som vill avslöja hur pseudoskeptiker agerar. Jag har översatt deras introduktionssida och kommer på min utforskarblogg att lägga upp artiklar från Skeptisk om Skeptiker.  

Referenser
1) Torbjörn Sassersson, Newsvoice: Grupp av forskare skapar motpol till organiserade skeptiker och internettroll Länk
2) Börje Peratt Humanism & Kunskap "Skeptisk om Skeptiker"
 

Fysiskt mediumskap?

Jag var på en redogörelse för en vetenskaplig studie om Fysiskt mediumskap som i mina ögon blev en studie i något annat osäkert vad. Först och främst handlade det om ett enskilt fall – Kai Mügge, som utövade en form härstammande från aderton- och tidigt nittonhundratal. Dvs den där man sitter i ett kabinett och utövar seansen i nästintill totalt mörker. För mig är det och har alltid varit omgärdat av humbug, mystifierande och diverse artisteri. Så själva formen reser mängder av misstankar. Läs mer Utforskaren  

Referens
Börje Peratt Avslöjat påstått fysiskt mediumskap?

Åskvarelser

Syftet med Utforskarbloggen var ursprungligen att utforska och beskriva olika verkligheter med inriktning på hälsa, psykologi, trosföreställningar och medvetandeforskning.
Aldrig skulle jag väl tro att den kom att utforska samhällsnedbrytande aktiviteter från ett nyateistiskt inkvisitoriskt håll som tack vare Internet och Google kunde vinna oförtjänt spridning.

Jag har nu återvänt från en USA resa och mötte där bland annat en andlig ledare för Chippawee stammen och han berättade om en profetia om ”thunderbeings”, åskvarelser. Det finns onda och goda men det är nu de onda som styr världen. Och de utnyttjar förvirrade själar som ovetandes om vilka de tjänar utför nedbrytande uppdrag. Jag kom ganska snart att se sambandet med antihumanisterna.

Referens
Börje Peratt Profetia om åskvarelser

Börje Peratt
Börje Peratt officiell hemsida