fredag 13 juni 2014

Börje Peratt artiklar 1 -31 maj 2014

Börje Peratt blogginlägg under maj 2014.

PERATT.COM

1 maj. Reflektioner TSC Tucson Arizona 2014
8 maj. Icke lokalt medvetandet – Återställ själen

COACHA MED PERATT LIVSKOMPASSEN

8 maj. Eklektisk teori
Teori och metod för Livskompassbaserat lärande är empiriskt utrett och presenterat i flera böcker och program.

Coaching with Peratt Life Compass

8 maj. Eclectic theory
Theory and Method for Life Compass Based Learning is empirically investigated and featured in several books and studies. Eclectic means that it has a holistic approach.

MEDVETANDETS UPPKOMST

6 maj. Icke lokalt medvetandet – Återställ själen
”Recovering the Soul”, [1] en intervju med Dr Larry Dossey av Betsy Whitfill. Frågan som tas upp i det aktuell utdraget handlar om ickelokalt medvetande.

On the Origin of Consciousness

4 maj. Holistic Science of Consciousness ~ Pursuing the Knowledge of Awareness
After the conference Toward a Science of Consciousness (2014), it became clear that there is a need for a conference with similar motives but from a holistic perspective. 
8 maj. Recovering the soul-Interview with Dr Larry Dossey
an interview with Dr. Larry Dossey by Betsy Whitfill. The question addressed in the current drawn is about non-local consciousness.
20 maj. Near Death Experience
Having a Near-Death-Experience will ultimately change you and your view about mostly everything, certainly the concept of Life and Death.
27 maj. Skeptics sabotaging Science and Humanism
Wikipedia has been hijacked by ‘guerrilla skeptics’!
There have been several articles by prominent scientists arguing that wikipedia has been infiltrated by a certain sort of skeptics trashing articles and harrasing people.
31 majIs the problem expectations or emotions?
During the 1900s, science has attempted to minimize the effects of emotions influence and sought the rational, common sense ideals. Can such a strategy shrink human and dehumanize society?

Holistic Science of Consciousness


2 maj.  Create a new Conference
After the conference Toward a Science of Consciousness (2014), it became clear that there is a need for a conference with similar motives but from a holistic perspective.  

FUNDERINGAR OCH INTRYCK

8 maj. Ogudaktiga religioner
Hos de allra flesta stora religioner (inklusive nyateismen, ja den är inte så stor) har man historiskt tagit över människans fria val och med olika maktmedel bestämt mer eller mindre hur människor ska tänka, handla och leva sina liv. Jag anser att det är ogudaktigt.
28 maj. EU har kapsejsat
Jag anser EU har kapsejsat och även om det idag ”bara” är 30% i EU parlamentet som är öppet mot EU kommer det att försvåra processerna där. 
29 maj. Galet för tankarna framåt
Jag fick ett mail från vännen Pia. Eftersom innehållet är så angeläget roligt lägger jag upp det på min blogg för vidare funderingar.

DEBATT

11 maj.  Andlig krigare besegrar intolerans
Om det finns en Gud som överlåtit de fria valet och skapandet på naturen så är inskränkthet, tvång och lydnad ogudaktigt. Varje maktutövning som använder sig av hot och våld är därför motsatsen till gudsutövning.
26 maj. Storsegrar för EU-kritiska partier

Genomgående i EU-valet 26 maj är att EU-kritiska partier gått starkt framåt. I Danmark, Storbritannien och Frankrike har de EU-kritiska blivit största parti.  

DEMOKRATERNA

BILDMAKARE

Det positiva utvecklingen av Danderyds Konsthall och trevliga möten inspirerar till att börja måla igen. I realiteten vet jag inte hur tiden ska räcka till det.

FILMAREN

Slutinspelningen av scener har pga av svårigheter att få till det med medverkande inte kunnat genomföras Guide – hästen med nio liv 
Många frågar efter DVD på Bella & Real. Resurser och teknik har vi. Tiden och lite ekonomi måste fixas.
Bella & Real – the Movie, affischen
Youtubelänkar.

FÖRFATTARE
Skriver nu för fullt på Försök igen och har flyttat ett avsnitt till Tolv Sinnen så den kommer med utökad version.Det finns också en önskan om att översätta Tolv Sinnen till engelska.

TEXT OCH MUSIK

MEDIA OCH KULTUR

SPORTKOMMENTAR

UTFORSKARE

31 maj. Är problemet förväntningar eller emotioner?
Efter en rad möten och konferenser inom vetenskapens ramar har det blivit allt tydligare att förväntningar utgör ett svårt biasproblem även inom naturvetenskapen. Men problemet sträcker sig vidare än så och påverkar hela samhället.
 
HUMANISM & KUNSKAP

12 maj. Frågan om (själens) överlevnad
Erlandur Haraldsson, professor emeritus i psykologi vid University of Iceland, höll en föreläsning om folks tro på själen och reinkarnation 6 maj i Stockholm.

25 maj. Grattis Anne-Marie, 80 år och feminist
Vi är många som vill tacka Anne-Marie Johansson som firar åttio år, 26 maj, dagen efter mors dag. Anne-Marie fick aldrig egna barn men det är många som betraktar henne som mamma och vägledare.

Börje Peratt

Börje Peratt Vetapedia
Officiell hemsida
LinkedIn
Börje Peratt/Wikipedia
Draupner Film
SFI Filmdatabas
IMDb
Mediedatabas