lördag 23 april 2011

SOS-alarmering, kostnadseffektivisering orsak till felbeslut

Någon gång i början av 1990 talet fick jag en förfrågan om att lansera och informera om en organisationsförändring av SOS alarmering. För att kunna sätta mig in i vad det innebar fick jag ett ganska digert utredningsunderlag. Nästan som i skymundan fann jag texten att sjuksköterskor skulle ersätta läkare och bli ansvariga för den operativa driften, diagnosticera via telefonsamtal och ta beslut om insatser.
Jag frågade kunden om vad det egentligen innebar eller snarare jag påstod att detta skulle leda till en ökad risk för felbeslut och orsaka dödsfall. Kunden tittade på mig och insåg att jag hade rätt men svarade inte på det utan menade att förslaget innebar en kostnadseffektivisering. Jag betonade "på bekostnad av människors liv". Sedan frågade jag kunden "varför skulle jag göra detta?" Svaret blev: -"Det finns mycket jobb i pajpen". Jag tackade nej och det kom inga fler jobb i den pajpen. Däremot följde jag noga tidningsrubriker kring SOS alarmering. Det senaste tragiska dödsfallet där en sjuksköterska vägrat sända ambulans och en 23-åring dött av brusten mjälte är inte de första och heller inte det sista på grund av kostnadseffektivisering, sänkt kvalitet och inkompetens inom de som hanterar SOS-alarmering.

Samtidigt är det viktigt att klargöra och hålla isär ambulanspersonalen från SOS. Ambulanspersonalen anser jag tillhör samhällets hjältar och jag har med egna erfarenheter kunnat uppleva deras skicklighet och engagemang då det gäller att rädda liv.

fredag 22 april 2011

Riv patriarkatet

Patriarkatets värsta uttryck är förtrycket av, våldtäkterna på och förnedringen av kvinna och barn. Förutsättningen för dessa patriarkat är att enbart män tillåts i de styrande församlingarna.
Vi ser det i maktfamiljer i väst, i maffian och i klanerna i Asien och Afrika. Så den kvinnliga revolutionen är helt nödvändig för att riva patriarkatet och skapa ett mer jämställt, humanistiskt och rättvist samhälle.
En svensk kvinna har blivit våldtagen i Grekland och blir sedan anklagad för förtal. Det är fruktansvärt. I Pakistan kan ett klanråd till och med beordra våldtäkt som hämnd för något banalt så kallat hedersbrott begånget av en 12-årig pojk. Det är så vansinnigt att man knappast kan ta det till sig. Skammen ligger tät över dessa kulturers behandling av kvinnor och barn.

Patriarkates förtryck av mänskligheten som får så fruktansvärda konsekvenser för kvinnor och barn kommer att kräva en kvinnlig revolution.
Precis som befolkningen i Afrika och mellanöstern protesterat mot och lyckats välta diktaturer måste kvinnan också välta patriarkatets diktatur.
Franska revolutionen som kan sägas vara en milstolpe för mänskligheten genomfördes under slagorden ”Frihet - jämlikhet - broderskap”.
Dess yttringar med avrättningar av allt och alla har vi sedan sett i senare revolutioner ungefär som att man ska döda sig fram till jämställdhet och lycka. Nej vi vill inte ha det så! Det som franska revolutionen missade var ”systerskap”. Kanske skulle det heta syskonskap så får man med allt och alla. Ja även de som inte har syskon kan ju uppleva syskonskap med någon som står nära. Ska man översätta syskonskap får man ”brotherhood”, ”fraternité”, ”hermandad” och på alla språk är det ett manligt broderskap som ska förena världen. Verkligheten har ju visat att "broderskap" inte förenar utan snarare skapar krig och maktövergrepp.
Vi vill inte heller ha kvinnor som tar över maktgalenskapen och regerar med manliga förtecken. Jag hoppas snarare på just syskonskapet och därför ska alla beslutande organ innehas till lika delar män och kvinnor. En sådan kvoterande lag tvingar fram en jämställdhet. Naturligtvis vore det bäst med en organisk förändring av egen kraft men det kommer att ta så lång tid och innebär ett så oerhört lidande för större delen av mänskligheten. Vi bör här och nu driva en kampanj som gör att FN instiftar konventioner och länder gör tillägg i grundlagar, ett minsta förhållande män och kvinnor (40/60 ?) och ett önskvärt 50/50, när det gäller alla större församlingar, från kommuner till riksdag och börsnoterade bolagsstyrelser.

lördag 16 april 2011

Svininfluensa spreds av förvillare

Vetenskap och Folkbildning utnämnde Annika Dahlqvist till "Årets Förvillare" 2009, eftersom hon uttalat sig kritiskt mot hysterin kring svininfluensan. Men hon var faktisk inte ensam. Henrik Persson var tidigt ute med en artikel på Newsmill (4 maj 2009). Jag tillhörde också dem som tidigt anade att något var fel. Redovisar nedan utdrag ur min blogg. Juryn hos "Vetenskap och Folkbildning" har möjligen blockerat de kognitiva egenskaperna för att kunna varsebli och identifiera verkliga hot och istället hoppar man på dem som ser. Dan Larhammar, Hanno Essén och Per Edman ingick i VOF gruppen som misslyckades när det gäller att tolka tecken och förstå verkligheten, vilket avslöjar att VOF styrs av en oförmåga att se sammanhang.
Skälet att datera bloggen nedan är för att bevisa att de som beslutade om vaccinering hade god tid på sig att inse att man orsakade och stödde en hälsokatastrof.


Pandemi eller mediamani (Tisdagen den 21:e juli 2009)
Myndighetspaniken och mediamanin kring svininfluensan påminner mycket om fågelinfluensan för några år sedan. Hysteriska rapporter om hot mot världens folk spreds i alltmer gallskrikande rubriker. Nu ser vi samma förlopp om den "skrämmande" svininfluensan som kommer att slå ut befolkningen. ... jag måste nog ta det på allvar. Och då menar jag inte influensahotet utan myndigheternas och mediernas hallstarriga övertygelse om riskerna. Jag börjar ana något annat. ... Men vad är syftet?

H1N1- svininfluensan: Cui Bono? -Who benefits? (Fredagen den 24:e juli 2009)
..abnorma mängder av vaccinframställning kommer att hota människans immunförsvar och motståndskraft och istället slå tillbaka inom en gissar jag snar framtid då skiten ... skapar resistenta bakterier mot alla slags influensor. ... Skurkarna heter medicinjättarna och de som skapat både mediakaoset och vaccinen för att tjäna miljarder. Framställarna av ... vaccinet mot Svininfluensa gör ... astronomiska vinster. Där har vi syftet. Leta efter vilka som tjänar på oron och vi får svaret. De som marknadsfört, mutat sig fram och framkallat mediamanin. And the winners are Glaxo Smithkline... Cui Bono? - Who benefits?

Svininfluensaballongen (Fredagen den 18:e september 2009)
Idag lyckas nyheterna samtidigt handla om dels ett försenat svininfluensavaccin och dels att 28 000 europeer dör varje år på grund av resistenta bakterier som inte går att medicinera. Slå ihop dessa nyheter och inse den hemska sanningen. Anledningen till resistenta bakterier är att övermedicineringen gjort de hälsohotande bakterierna omedicinerbara! Och svininfluensavaccinet kommer att bidra till en hälsokatastrof just genom själva vaccinet... Hela scenariot påminner om filmen "Wag the dog" med Dustin Hoffman som reklamfilmsproducenten som lyckas lura USA att landet är i krig. I detta fall skulle en film kunna byggas på följande idé. "Smarta" PR män för läkemedelsindustrins syfte lyckas lura hela världen att man måste vaccinera sig mot en ganska harmlös influensa. Iscensättningen är lika enkel som den är djävulsk. Vi tar en lite by i Mexiko, sedan låter vi enstaka personer sväva i livsfara, jo för att folket identifierar sig lättare med en ensam stackars sjuk än med 1 miljon.

I praktiken innebär kampanjen att svenska folket ska injiceras med kvicksilver! Ja för det är vad det handlar om. Det är förödande för folkhälsan och miljön. Svininfluensan är ingen pandemi utan en mediamani som måste ha trängt sig djupt in i både hälsovårds- och myndighets- Sverige. .. Hur får man någon på KTH och att medverka med ett fingerat scenario? Och vem är det? Hur får man smittskyddsinstitutet att gå på detta? Och vem där?

"Vaccin för 325 miljoner kastas"(29 nov 2009)
Det var efter hysterin kring den sedermera uteblivna fågelinfluensaepidemien 2006 som Sverige tecknade ett avtal om förtur för vaccin vid nästa pandemi. Eftersom vi saknar egen tillverkning skrevs avtalet med den multinationella tillverkaren Glaxo-Smith-Klein. När den nya influensan i juni klassats som en pandemi hade Sverige en vecka på sig att bestämma antalet vaccindoser.

Spåren ledde till korruption (söndagen den 28:e mars 2010)
Idag har TV4 Fakta kunnat visa att statsepidemiolog på SMI, Annika Linde och Smittskyddsinstituet har anlitats som "konsulter" av nämnda (läkemedels)bolag. Annika Linde anser ändå inte att hon är jävig. Hon har medverkat till en massmediahysteri och förorsakat samhället nästintill panik och miljardkostnader. Vaccinerade har blivit svårt sjuka. .. hur fick man WHO med sig på banan? Som skickliga manipulatörer har läkemedelsbolagen gått på nyckelpersoner. Nu ska även en opartisk grupp utreda WHO´s agerande. Men Who´s egen influensaexpert Keiji Fukuda är väl knappast opartisk? Han var ju ansvarig för spridningen av hela kampanjen.

Svininfluensa bluffen avslöjad (Onsdagen den 11:e augusti 2010)
Pandemin avblåst. Ja det var aldrig en pandemi! Flera experter som "rådgav" Världshälsoorganisationen (WHO) om svininfluensan fick "stöd av" (läs mutades av) läkemedelsindustrin (läs GlaxoSmithKline och Roche), bland annat för forskning om influensavaccin.

Dr ÅSA och skräckpropaganda (fredagen den 27:e augusti 2010)
..uppstarten av Doktor Åsa i SVT. .. ett propagandaprogram för hur Sverige har hanterat svininfluensan. Titeln på avsnittet "Kommer vi alla dö av influensa?" personifierar skrämselagitation. TV-avsnittet skildrar hur trygga (?) vi kan vara då det finns en organisation som noga följer minsta antydan till en ny pandemi. Avslutningsvis betonad "husbondens röst" Dr. Åsa hur viktigt det är att lyda rekommendationerna från experterna som kan och vet (?). Dagen därpå möter Dr Åsa i SVT´s morgon soffa en enskild som drabbats av svininfluensa. Upplägget följer "Wag the dog".
Inslaget i dr ÅSA tog inte upp någon kritik. Att WHO tillstod att 5 specialister arvoderats av läkemedelsbolaget är en sensationell skandal men står knappt att finna ens på google. Rapporterna om biverkningar från vaccinet har trots allt varit många. Senast nu om narkolepsi.

Svininfluensa spreds av förvillare

30:e januari 2011. EU kritiserar kraftfullt WHO, läkemedelsindustrin och nationella hälsovårdsmyndigheter för det orimligt uppblåsta pandemilarmet. Skrev en artikel i Newsmill
Granska SVT:s roll i det hysteriska pandemilarmet.

3 februari 2011, Debatt i SVT.... Längst fram i publiken Anders Tengvall Socialstyrelsen, bredvid honom en familj vars barn drabbats av Narkolepsi. En biverkan som med övervägande sannolikhet hänger ihop med vaccinet. I Finland har man dragit tillbaka H1N1 vaccinet på grund av detta samband. .. Tengvall försvarar spänt och aggressivt Socialstyrelsens beslut att stöda massvaccinering med argument som går stick i stäv med andra experter inom Socialstyrelsen som tidigt menade att vaccinet inte var godkänt av Socialstyrelsen därför att det inte var tillräckligt prövat.

Avslut
Det är dags att dra slutsatser av denna gigantiska blåsning. Anders Tengvall kommer aldrig att kliva ur sin bunker och erkänna något fel. Inte heller Smittskyddsinstitutet. Vetenskap och Folkbildning då? Nej knappast. Dock har de förlorat all trovärdighet och tyvärr är det nog också en slags vinst i sammanhanget. Nej visst ja det var ju läkemedelsföretagen och alla dem de mutat som drog vinsten.

onsdag 6 april 2011

Catharina Elmsäter-Svärd en ny svag minister.

Hela Europa har beslutat förbjuda mobilsamtal och sms för bilförare men Sverige kommer inte till skott.
Enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) innebär trafikutskottets skrivningar inte automatiskt att det blir ett förbud mot sms:ande i bilen eller ens krav på handsfree.Det är för tidigt att i dag slå fast, anser hon.
Minister Elmsäter-Svärd visar upp en feghet och avsaknad av vision som så många andra svenska ministrar som inte fattar varför de har fått sin position.
"Vi ska se över", "vi ska utreda" och "vi ska titta på det här". Bla bla bla. Elmsäter-Svärd säger: "vi ska titta på det här mer grundligt, vilket jag tycker är rimligt, och sedan återkomma först 2012. Så det vore ju dumt om jag skulle säga ja eller nej, eller vara väldigt tvärsäker i dag", säger hon till TT.
Nej tvärtom redovisa en viljeinriktning! Under tiden får vi sitta och passa oss för främst småbarnsföräldrar som utsätter sig sina barn och medtrafikanter för livsfara medan de ska lösa vem som ska köpa mjölken eller hämta Gustav från dagis. Ja naturligtvis gäller problemet alla förare inte minst den lastbilschaufför som höll på att köra ihjäl min hustru för en månad sedan.
"Jag skulle ju bara kolla ett sms"...

Hamas stöd för diktatorn i Syrien?

Palestiniernas ideologiska svek mot dem som vill ha demokrati i Syrien är ju märkligt. Man undrar om det är förankrat bland palestinierna? Ja Syrien är ju en fiende till Israel men räcker det? Tror inte Hamas ledare att de som vill ha demokrati och frihet i Syrien också önskar frihet och demokrati för Palestina? Hur som helst kan ett hamasstöd för den syriska diktatorn Bashar al-Assads regim gynna Israel och missgynna palestiniernas sak i västvärldens ögon. Man börjar ifrågasätta om Hamas och palestinierna har viljan att driva staten Palestina i demokratisk riktning. Eller eftersträvar man att upprätthålla en fundamentalistisk radikalislamistisk politik som aldrig önskar fred i regionen eller jämställdhet mellan man och kvinna?

Om Hamas inte stöder revolutionsvågen i Afrika och mellanöstern så undrar man ju vilka de förväntar sig ska stötta dem i deras kamp. Möjligen kommer de unga palestinierna strunta i hamastrojkan och välja att bli rebeller och då även gå emot hamasstofilerna. Möjligen har Hamas ledning här avslöjat sig som dikatoriska fundamentalister och ovärdiga att representera ett fritt Palestina. Vi har ännu inte sett den nöten knäckas men världen vill veta. Annars är risken stor att palestinierna står än mer ensamma.

söndag 3 april 2011

Israels apartheidpolitik

Över 60 år av Israelisk diskriminering och förtryck av palestinier har nu gestaltas i en dokumentär av Israels mest erkända nyhetsankare Chaim Yavin. Dokumentären "Nyhetsankaret och Israels araber" gick nyligen i Svensk Television och den visar hur Israel för en medveten apartheidpolitik och ett folkmord inte bara på palestinier utan även beduinerna, öknens ursprungsbefolkning.

Skulle motsvarande ske i Norden med våra samer skulle samerna ha trängts ihop på en minimal yta utan möjlighet att klara sig. Deras byar skulle jämnats med marken och deras renar drivits bort från betesmarkerna till en säker död.

Strategin i Israel är utdrivning. I Yavins dokumentär säger en israel att beduinerna förlorat 98% av sin mark men skulle nöja sig om de nu fick vara kvar ostörda på de 2% som finns kvar.
Istället kör israels militär iväg beduinerna också från dessa 2% och bulldozrar ner deras tält och små hus. Dessa beduiner var lojala med Israel och stred på deras sida ändå behandlas de som ickemänsklig paria och ska utrotas. Således håller inte sionisternas argument om palestinierna som måste hållas borta från Israel därför att de utgör en fara. Israel behandlar även de som visat sig lojala på samma sätt. Och nu pyr vanmakten överallt.

Kritiken från eget håll
Den hårdaste kritiken mot Israels övergrepp på minoriteter kommer således inifrån genom Chaim Yavin, en av landets mest initierade journalister, en person som följt och rapporterat om Israels förehavanden och sett det mesta. Chaim beskriver en israelisk politik som eftersträvar en apartheidstat där andra än judar är en underklass utan samma rättigheter eller möjligheter som judar.
Naturligtvis kommer fanatikerna att förtala Yavin och betrakta honom som en förrädare rent av antisemit. Det ligger i linje med den rasism och det hat som fanatiska förtryckare använder för att försvara sin ruttna politik. Kritiken mot Israels politik rör inte folkslag utan en utbredd degenererad värdering av människan. Hatfilosofi är när humanismen krossas och föreställningen om den starkes rätt att radera dem som just då saknar möjlighet att försvara sig.

Men en allt större del av den inhemska populationen och även judar runt om i världen har fått nog av de övergrepp som nu pågår i Israel. Australien, USA2, USA3,

Dags för en lösning
Det dröjer inte länge förrän revolterna når full skala och om inte FN tar tag i detta en gång för alla kommer vi att få se ett blodbad utan like även på de skepp som snart stävar mot Israel i Ships to Ghaza. Den stora prövningen kommer i vår. Ska USA ta sitt ansvar? Hur agerar FN, Nato och EU nu om världsmedborgarna säger enough is enough?

De amerikanska republikanernas har länge skyddat Israel. De judiska organisationernas ekonomiska och politiska stöd för att skydda Israel har korrumperat politiken i USA sedan start. Vågar Obama och demokraterna agera mot denna USA-Israeliska bastion? Obama och demokraterna har ju makten idag men vågar man använda den?

När ska en flygförbudszon upprättas över Israel och när ska en Nato organiserad allians med stöd av FN-resolution skjuta ner Israeliskt militärflyg om de lyfter för att attackera Ships to Gaza.

För tydlighetens skull är jag för en rättvis uppdelning av en demokratisk israelisk stat i fredlig samlevnad med en demokratisk palestinsk stat. Det går i linje med Folke Bernadottes förslag 1948 och Yitzhak Rabins förslag 1994. Båda dessa fredsmäklare mördades av israeliska terrorister.