måndag 19 december 2011

Årets Förvillare 2011

12 december påstod jag här på min blogg att Terry Evans ligger illa till. Han är ett medium som blivit utsatt för VoFs förföljelse.
Hur ska VoF* nu agera? Ska VoF tillerkänna mig en paranormal förmåga och en synskhet att kunna förutse skeenden eller kommer VoF att ändra beslutet?

Hur ska VoF hantera de artiklar där jag granskat dem? Man vill nog gärna ge priset till mig. Nomineringstexten: För att ha förvillat pseudikerna och antihumanisterna i VoFs egna led.

*Vetenskap och Folkbildning (VoF) delar 28 december varje år ut ett förvillarpris.
(www.vof.se/visa-folkbildare) Förvillarpriset går till någon som man ansett har förvillat svenska folket. Klistrar man in länken så hittar man först deras positiva motsvarighet Folkbildarpriset som till en del handlar om att uppmuntra husbondens röst.