söndag 17 mars 2013

En positiv vecka med föreläsningar

En hektisk vecka med ledarskapsutbildning under två inledande dagar ute på Arlanda och sedan två föredrag i Örebro.  

Ledarskapsutbildningen baserar sig på Livskompassen och dessa kurser som jag nu håller i flera steg ger hopp. De visar att människor med ny insikt är beredd till sådan förändring att de växer och deras medarbetare med dem.

Jantegemenskapen kan bara brytas upp med kunskap!

Sedan bar det av mot Örebro och först en seminariedag på Örebro Universitetssjukhus "Medvetande och Vetenskap".
Planen var att få ihop kompetenta föreläsare till ett område som måste betraktas som vetenskapens yttersta gren. Vad är medvetande? Och några av de absolut bästa på området kom.

Seminariedagen var ett samarrangemang mellan föreningen Humanism & Kunskap och Skandinaviska ledarhögskolan.  

PROGRAMMET "Medvetande och Vetenskap"

10.00 - Lars Eric & Elene Uneståhl, Skandinaviska Ledarhögskolan, välkomnar till en dag om "Alternativa medvetandeformer"
10.30 - Föreningen Humanism & Kunskap, bakgrund, seminarier och aktiviteter.
11.00 - "Om medvetandets uppkomst", Börje Peratt, fil mag, forskare, författare, producent. Prövar och utmanar föreställningar om liv, evolution och medvetande i en trilogi med "Succébo-Fröet till framgång", "Tolv Sinnen" och "Försök igen".
13.00 - "NDU och andra förändrade medvetandetillstånd i samband med barnafödande" med psykologen Kersti Wistrand.
 Presentation av hennes forskningsresultat i Sverige och Ryssland 1982-1996.
14.30 - "Lucid Dreams" Adrian Parker, professor i psykologi.
Klardrömmens betydelse för problemlösning och prestationsförmåga
15.15 - "Science in Search of Spirit", Annekatrin Puhle, Filosofie Dr. och författare.
Med fokus på spontana fall
16.00 - Panel. Frågor från publik
Responsen från publiken denna dag var mycket positiv.

Lördagen föredrag skulle handla om Livskompassen men jag blev ombedd att göra om samma föredrag som jag höll på fredag för denna nya publik. Trots att Powerpoint inte fungerade (datorproblem) gick det bra och det kändes på mottagandet som om innehållet gick fram utan PP.  

Börje Peratt

Börje Peratt IMDb
Börje Peratt Linkedin