torsdag 11 april 2013

Svensk skola förlorar både lärare och elever

När det gäller utbildning har Sverige rasat ner till en 18:e plats. Det visar en ny undersökning (2013) från UNICEF där 29 av världens rikaste länder jämförs. Finland som nästan inte har några friskolor alls ligger högst.

"Svensk skola aldrig så dålig som idag"
Lärare och rektorer lämnar svensk skola och det räcker med lägsta betyg för att komma in på lärarutbildningarna. Unicefs undersökning bekräftar en OECD undersökning från 2009 (PISA)

Varför mörka ?
Knappast något media tar upp Unicefs rapport. Den har t o m försvunnit från Text TV historiken. Däremot tar DN upp kritik riktad mot skolorna och därmed har man pekat ut syndaboken. Det är skolans och lärarnas fel!!!  Inte att Alliansen, MP och S har omöjliggjort för lärarna att bereda eleverna en miljö för utbildning.

Sverige tappar i både kunskaper och likvärdighet
Svenska 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik har försämrats under 2000-talet. I naturvetenskap presterar svenska elever idag under det internationella genomsnittet. Den svenska skolan har också blivit mindre likvärdig och de elever som inte når upp till en grundläggande läsförståelse har blivit allt fler. Det visar resultaten från PISA 2009.

Demokraterna, nystartad politisk grupp, kan utvecklas till en möjlig väg att utöva påtryckning för förändring.
Om det tar fart kan det bli ett naturligt val för frustrerade lärare 2014.

Börje Peratt Demokraterna, för ett medmänskligare samhälle