fredag 5 juli 2013

Terry Evans har skrivit en artikel om - Vetenskap och andlighet

Terry Evans i sverige känd som medial och andlig ledare har skrivit en artikel:
 ”Terry Evans – Vetenskap och andlighet”

Artikeln tar upp problematiken med den intolerans som fortfarande florerar bland ett fåtal men högljudda element i det svenska samhället.

Terry Evans önskar en dialog om andlighet och att förmedla värdet av att bli medveten om känslans, emotionens betydelse. Tyvärr är det väl så att en del av dem han vänder sig till förnekar andlighet och saknar empati.

Det hindrar inte att många andra finner artikeln viktig och rent av nödvändig.

Humanism och Kunskap finns en något redigerad version, Terry Evans om vetenskap och andlighet.

Terry Evans efterfrågar att "Är det dags att utforska sinnets vetenskap?" Jo det håller jag med om.

Jag tar upp artikel i en mer vetenskapligt redigerad version på min utforskarblogg: Terry Evans vill ha forskning om andlighet och sinnen.

Jag har nu bedrivit sådan forskning i snart 25 år i projektet "Om Medvetandets uppkomst". Det är presenterat och publicerat i två böcker Succébo-fröet till framgång och Tolv Sinnen.

I slutet av 2013 hoppas jag kunna publicera sista boken i trilogin. Den heter  Försök igen- Try and try again!

Börje Peratt