måndag 8 december 2014

Humanism är grunden för människans samverkan med allt

Humanism på Börje Peratt Utforskare. Humanism är medmänsklighet, tolerans, respekt och försoning. Detta innebär att var och en har rätt till sin livsåskådning och sin tro. Det är en grundpelare i mänskliga rättigheter.

Humanism – min syn 
Humanism? Var och en kan lägga vilken betydelse man vill i ett begrepp men för mig är det följande:
Humanism accepterar dig oavsett vilken väg du följer så länge du godtar och respekterar den tro och livsstil andra väljer. Humanism accepterar också alla slags transpersonella upplevelser som nära döden, ut ur kroppen, fjärrsyn och andliga. Inom dessa har du möjlighet att växa och inse att du är mer än din fysiska kropp. Du har också en själ. Denna själ gör det möjligt till ett medvetande som är större än alla dina fysiska sinnen.
Humanism på Medvetandets Uppkomst.
Humanism innebär att ta ställning för den värdegrund och för de ideal som skapat mänskliga rättigheter. Den dag man slutar bry sig eller slutar stå upp för dessa värden riskerar andra att ta över och då riskerar vi en antihumanismen som kapar humanismen.

Kampen för att återupprätta begreppet och dess innebörd drivs av Föreningen Humanism & Kunskap.

Humanism Vetapedia

Humanism och vetenskap i nytt sken