onsdag 5 augusti 2015

Peter Olausson blåser Viralgranskaren

Peter Olausson VoF utnyttjar Viralgranskaren för att sprida osanningar

Peter Olausson, ordf VoF, Göteborg, webmaster Orust kommun och ökänd debunker. Olausson lyckades via sin ryktesspridarsajt Faktoider, påverka tidningen Metros Viralgranskaren så att Metro förde upp nättidningen Newsvoice på sin lista.

Det framkom senare att Metro/Viralgranskaren mer eller mindre erkänt att man spritt osanning om Newsvoice

Vad som är djupt tragisk i sammanhanget är att VoF återigen visar exempel på hur man tränger in i media, missbrukar sin ställning och förstör journalistikens grundläggande syfte. En bra journalistik levererar fakta och ger läsaren underlag för att bilda sig en uppfattning om strömningar i samhället. VoF bevakar journalister vilket utgör ett hot mot yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter.
När kommer artikeln om VoF och deras subversiva metoder i Metro?

Börje Peratt
Journalistik – Integritet, moral och mod

Välkommen till min mediala värld