fredag 21 maj 2010

Den nya "degenerationen"

En FN-undersökning visar att 9 av 10 barn väljer TV och TV-spel framför miljöfrågor. Denna generation unga människor tycks avspegla en degenerad inställning till den värld vi lever i. De tycks också vara historielösa och har inte elementär kunskap om det demokratiska samhällets stöttepelare. Unga som är utbildade genom såpor och krigsspel ska så småningom styra världen.
Vad beror utarmningen på? Föräldrar som inte visat större engagemang eller ett "flärd"- och "titta på mig" -samhälle som stängt av ett djupare intresse för natur och kultur? Eller är det utstötnings- och mobbingproblematik som orsakat avskärmningen och gjort att allt färre har lust till engagemang i sociala, samhälleliga och ekologiska frågor?
Är det så enkelt som att den lättillgängliga flyktmekanismen som TV erbjuder drar intresset från ett aktivt och engagerat liv?
Nej jag tror att det är vuxna som varken bryr sig eller ställer upp. Som inte bjuder på sig själva och som därför inte heller visar vägen. Unga väljer det som funkar för dem. Det som de kan förstå och ha någon slags kontroll över. Då är TV och TV-spel det självklara valet.