måndag 10 maj 2010

Grekland drar ner EU i gyttjan eller var det tvärtom

Greklands situation har varit känd länge och har orsakats av grekerna själva som överspenderat i många år. EU ska nu rädda Grekland för annars faller EU. Kanske vore det mer konstruktivt att låta grekerna gå tillbaka till sin myntkvot och hantera sin egen ekonomi. Den konstgjorda andning som nu iscensätts fördröjer möjligen bara det oundvikliga. Om vi för en stund bakar ihop marknad och politik så kan vi se att den fria marknaden driver fram allt bättre produkter liksom den fria institutionen tar till vara på initiativ. Motsatsen är planekonomi och auktoritärt styre. Toppstyrning fungerar inte i företag och det utvecklar inte samhällen. Av denna anledning måste man allvarligt fundera över vad EU står för. EU ger bidrag till flera verksamheter som är direkt kontraproduktiva och destruktiva. Exempel är där bönder ska tillåta öppna landskap att växa igen eller att odla meningslösa växter, till och med tobak. Det finns också många exempel på rigida EU-ansökningar som ställer omöjliga byråkratiska krav och som gör det svårt med så snäva tidsgränser att det bara är de som i förväg kännt till möjligheterna som klarar dem. De länder som fått mest EU-bidrag är också de som idag 2010 har störst problem. Man kan då fråga sig vad som orsakar denna improduktivitet. Själva bidraget i sig, inkompetensförmedlingen genom EU byråkratin och eller hela EU systemet. Vem kan göra den revision av EU´s metoder som är nödvändig för att klara ut om EU som redan är en koloss på lerfötter, marknadsekonomiskt har gått i samma fälla som Sovjetunionen gjorde.