måndag 2 augusti 2010

Centerns smarta förslag

Så har då Centern lanserat två förslag som vittnar om att man återgått till sina rötter. "10 punkter för världens mest klimatsmarta bönder" och "skapa ett nytt utvecklingsbolag – Framtidsenergi AB".
Båda förslagen är realiserbara och förnyande. Båda skänker nya möjligheter och handlar om en av Centerns hjärtefrågor, - en bättre miljö. Klimatsmarta bönder kan Centern lyckas bra med. Och det är verkligen ett smart förslag. Det andra förslaget, utvecklingsbolaget skär bort en liten bit från statens ägande av Vattenfall med hopp om att få in så mycket mer. Förslaget väcker nog ändå en del anstöt hos dem som vill se 100% svenskt statligt ägande i vår egen vattenenergi.
Ett annat alternativ till att få in medel för utvecklingsbolaget är att sälja ägandet i den tyska kärnkraften och sälja "bruna pumpen" i forna Östtyskland som släpper ut mer koldioxid än hela Sverige.
Tyvärr låter Maud stressad då hon lanserar sitt utvecklingsbolag. Hennes röst är gäll och om inte hysterisk så i alla fall inte förtroendeingivande. Maud skulle behöva gå hos en röst coach.