fredag 29 oktober 2010

Att sitta på flera stolar

Över 30 % av de folkvalda i riksdagen sitter med i diverse styrelser. Frågan är om det är bra eller mindre bra och rent av förkastligt. Ja om man sitter i en företagsstyrelse som erbjuder vinstdelning så är det ett klart uttryck för otillbörlighet.
Ett annat problem handlar om bjudresor. Ska man som folkvald låta ett företag bekosta resor, hotell och uppehälle till "seminarier" som kan utgöra täckmantel för otillbörlig påverkan och lobbying. Vi vill naturligtvis att de folkvalda ska ha kontakt med det samhälle som man är vald att representera. Men Sofia Arkelstens vägval rimmar knappast med uppdraget. Att hon dessutom agerar bilprovare för BMW vittnar om att något inte stämmer. Självklart utsätter hon sig och sitt uppdrag för allvarlig risk för korruption.
De folkvalda har mycket bra lön men några berikar sig genom denna position och tänjer på gränserna för vad som är god moral och övertramp. En rensning och uppstramning behövs.